ISSN 1997-3004 (Print)

Назва: Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Сільськогосподарська мікробіологія»

Рік заснування: 2005

Періодичність: 2 рази на рік

Засновники:

  • Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
Входить до переліку наукових фахових видань України (Категорія Б)
 
 
Науки:
сільськогосподарські (13.07.2015) перереєстрація
сільськогосподарські (17.03.2020)
біологічні (17.03.2020)
Спеціальності:
091 - Біологія (17.03.2020)
101 - Екологія (17.03.2020)
201 - Агрономія (17.03.2020)
202 - Захист і карантин рослин (17.03.2020)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19404-9204 ПР від 06.08.2012 р.

Проблематика: Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Сільськогосподарська мікробіологія» публікує оригінальні статті проблемного, узагальнюючого, експериментального, методичного характеру, оглядів літератури з різних аспектів мікробіології, вірусології та біотехнології, що мають теоретичне і практичне значення і є актуальними для сільського господарства.

Видання складається з розділів: Загальна мікробіологія, Ґрунтова мікробіологія, Захист рослин, Мікробіологія тварин, Кормовиробництво, Вірусологія рослин, Вірусологія тварин, Біотехнологія, Методи, Дискусії, Огляди літератури, Історія науки. До розгляду приймаються статті українською та англійською мовами.

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Сільськогосподарська мікробіологія» входить до переліку наукових видань МОН України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020р.), включений до наукометричних баз даних: Index Copernicus (ICV 2019: 99.76).

Електронна версія збірника розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 

Key-title: Sìlʹsʹkogospodarsʹka mìkrobìologìâ