Головний редактор

Волкогон Віталій Васильович, д-р с.-г. наук, проф., академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (Україна)

Заступник головного редактора

Козар Сергій Федорович, канд. с.-г. наук, старш. наук. співроб., Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (Україна)

Відповідальний секретар

Шаховніна Олена Олександрівна, канд. с.-г. наук, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (Україна)

Члени редакційної колегії

Вергунов Віктор Анатолійович, д-р. с.-г. наук, проф., акад. НААН, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН (Україна)

Іутинська Галина Олександрівна, д-р біол. наук, проф., чл.-кор. НАН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України (Україна)

Калініченко Антоніна Володимирівна, д-р. с.-г. наук, проф., Institute of Technical Science, University of Opole (Польща)

Камінський Віктор Францевич, д-р с.-г. наук, проф., акад. НААН, ННЦ «Інститут землеробства НААН» (Україна)

Канівець Віктор Іванович, д-р с.-г. наук, проф., Чернігівський національний технологічний університет (Україна)

Коваленко Олексій Григорович, д-р біол. наук, проф., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України (Україна)

Копилов Євген Павлович, д-р біол. наук, старш. наук. співроб., Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (Україна)

Коць Сергій Ярославович, д-р біол. наук, проф., чл.-кор. НАН України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України (Україна)

Крутило Дмитро Валерійович, канд. біол. наук, старш. наук. співроб., Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (Україна)

Курдиш Іван Кирилович, д-р біол. наук, проф., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України (Україна)

Курченко Ірина Миколаївна, д-р біол. наук, старш. наук. співроб., Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України (Україна)

Москаленко Анатолій Михайлович, д-р екон. наук, проф., член-кореспондент НААН, заслужений економіст України, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (Україна)

Надкернична Олена Володимирівна, д-р біол. наук, проф., Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН (Україна)

Патика Володимир Пилипович, д-р. біол. наук, проф., акад. НААН, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України (Україна)

Патика Микола Володимирович, д-р с.-г. наук, старш. наук. співроб., чл.-кор. НААН, Національний університет біоресурсів та природокористування (Україна)

Підгорський Валентин Степанович, д-р біол. наук, проф., акад. НАН України, Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України (Україна)

Пилипенко Лілія Амінівна, д-р біол. наук, чл.-кор. НААН, Національна академія аграрних наук України (Україна)

Фрунзе Ніна Іванівна, д-р с.-г. наук (Молдова)

Шерстобоєва Олена Володимирівна, д-р с.-г. наук, проф., Інститут агроекології та природокористування НААН (Україна)

Янсе Якоб Дірк, Ph.D., проф. (Нідерланди)