Вартість публікацій

Статті у міжвідомчому тематичному науковому збірнику "Сільськогосподарська мікробіологія" друкуються безкоштовно. Редакційна колегія не просить оплату від авторів за приймання та обробку рукопису.