АКТИВНІСТЬ АЗОТФІКСАЦІЇ В АГРОЦЕНОЗАХ ЛЮЦЕРНИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРИ ЗА ДІЇ ДОБРИВ ТА МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ

  • Л. В. Центило Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины МОН
Ключові слова: люцерна, системи удобрення, азотфіксація, вміст білка

Анотація

У тривалому польовому досліді на чорноземі типовому вивчено вплив різних систем удобрення та передпосівної бактеризації насіння на активність симбіотичної азотфіксації в агроценозах люцерни та продуктивність культури. Стимулювання процесу фіксації атмосферного азоту спостерігали за використання мінеральних добрив у дозах, що не перевищують N60P60K60, за їх внесення в рік посіву. Високі показники нітрогеназної активності відмічено за післядії гною, компосту, органо-мінерального удобрення (післядія гною + N30P30K30), а також за системного застосування в сівозміні рослинних решток. Рослинна маса у зазначених варіантах характеризувалася високим вмістом білка. Проте найбільше на синтез білка впливало застосування мікробного препарату. Поєднання екологічно сприятливих агрофонів з передпосівною бактеризацією насіння люцерни забезпечувало отримання оптимальних показників продуктивності культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Биологические основы плодородия почв / [О. А. Берестецький, Ю. М. Возняковская, Л. М. Доросинский и др.] ― М. : Колос, 1984. ― 287 с.
2. Кожемяков А. П. Продуктивность азотфиксации в агроценозах / А. П. Кожемяков // Мікробіол. журн. ― 1997. ― Т. 59, № 4. ― С. 22–26.
3. Експериментальна ґрунтова мікробіологія / [В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Л. М. Токмакова та ін.] ; за ред. В. В. Волкогона. ― К. : Аграрна наука, 2010. ― 464 с.
4. Корми, комбікорми, комбікормова сировина. Методи визначання вмісту азоту і сирого протеїну : ДСТУ 7169:2010 (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 13496.4-93). ― [Чинний від 2011-07-01]. ― К. : Держспоживстандарт України, 2011. ― 45 с. ― (Національні стандарти України).
5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта с основами статистической обработки результатов исследований / Б. А. Доспехов — [5-е изд.]. — М. : Агропромиздат, 1985. — 351 с.
6. Визначення фізіологічно (екологічно) доцільних доз мінерального азоту в технологіях вирощування сільськогосподарських культур (науково-методичні рекомендації) / [І. В. Гриник, А. С. Заришняк, В. В. Волкогон та ін.]. — К., 2010. — 35 с. 7. Колбе Г. Солома как удобрение / Г. Колбе, Г. Штумбе. — М. : Колос, 1972. — 88 с.

Переглядів анотації: 36
Завантажень PDF: 36 Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Центило, Л. В. (2017). АКТИВНІСТЬ АЗОТФІКСАЦІЇ В АГРОЦЕНОЗАХ ЛЮЦЕРНИ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУРИ ЗА ДІЇ ДОБРИВ ТА МІКРОБНОГО ПРЕПАРАТУ. Сільськогосподарська мікробіологія, 25, 43-49. https://doi.org/10.35868/1997-3004.25.43-49