МІГРАЦІЯ СПОЛУК БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ІНОКУЛЯНТІВ ДЛЯ СОЇ

  • С. Ф. Козар Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Т. А. Євтушенко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Л. В. Потапенко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • О. П. Чмель Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В. П. Горбань Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: інокулянт, соя, лізиметричні дослідження, біогенні елементи

Анотація

У лізиметричному досліді з соєю вивчено вплив комплексних інокулянтів на основі Bradyrhizobium japonicum та Azospirillum brasilense на вертикальну міграцію біогенних елементів. За вирощування сої без внесення мінеральних добрив бактеризація сприяла зменшенню втрат сполук азоту, фосфору, калію, кальцію, магнію, а також вологи і водорозчинного гумусу. Також виявлено зменшення втрат сполук біогенних елементів за дії інокулянтів на фоні N30, але при цьому бактеризація не впливала на втрати вологи і гумусу. Показано, що комплексні інокулянти впливають на біометричні показники рослин сої і сприяють підвищенню продуктивності цієї культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / [Волкогон В. В., Заришняк А. С., Пилипенко Л. А. та ін.] / за ред. В. В. Волкогона. — К., 2015. — 248 с.
2. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / [Волкогон В. В., Надкернична О. В., Ковалевська Т. М. та ін.] ; за ред. В. В. Волкогона. — К. : Аграрна наука, 2006. — 312 с.
3. Біологічний азот / [Патика В. П., Коць С. Я., Волкогон В. В. та ін.] / за ред. Патики В. П. — К. : Світ, 2003. — 424 с.
4. Аринушкина Э. В. Руководство по химическому анализу почв / Э. В. Аринушкина. — М. : Изд-во Московского ун-та, 1970. — 488 с.
5. Пат. 39545 А Україна МПК6 C12N 1/20, C12R 1/41, C05F 11/08, A01N 63/00, A01P 21/00, A01C 1/06. Штам бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum М-8 Кirchner, який використовують для приготування бактеріального препарату, що підвищує урожайність сої / М. З. Толкачов, В. П. Патика, І. О. Каменєва, Л. Ю. Грітчіна ; заявник і патентовласник: Південний філіал Інституту сільськогосподарської мікробіології Української академії аграрних наук. — № 2000105680; заявл. 06.10.2000 ; опубл. 15.06.2001, бюл. № 5.
6. А.с. 1796603 СССР, МКИ С 05 F 11/08, С 12 N 1/12. Штамм бактерий Azospirillum brasilense для производства бактериального удобрения под кострец безостый / [В. В. Волкогон, Н. Н. Мальцева, Л. И. Онищенко и др.]. — опубл. 23.02.93, бюл. № 7.
7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. ― М. : Колос, 1985. ― 376 с.
8. Пат. 107857 UA, МПК С 12 N 1/20. Спосіб підтримання життєдіяльності Bradyrhizobium japonicum / Козар С. Ф., Усманова Т. О., Євтушенко Т. А. ; заявник та патентовласник Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. — № а 201304311, заявл. 05.04.13 ; опубл. 25.02.15, бюл. № 19. — 4 с.
9. Пат. 103966 UA, МПК С 05 F 11/08, С 12 N 1/20. Спосіб виготовлення бактеріального препарату для бактеризації сої / Козар С. Ф., Усманова Т. О., Євтушенко Т. А. ; заявник та патентовласник Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. — № а 201209859, заявл. 15.08.12 ; опубл. 10.12.2013, бюл. № 18. — 4 с.
10. The acetylene-ethylene assay for N2 fixation: laboratory and field evaluation / Hardy R. W. F., Hotsren R. D., Jackson E. K., Burns R. C. // Plant Physiol. ― 1968. ― Vol. 43, № 8. ― P. 1185−1207.

Переглядів анотації: 105
Завантажень PDF: 21 Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2016-10-09
Як цитувати
Козар, С. Ф., Євтушенко, Т. А., Потапенко, Л. В., Чмель, О. П., & Горбань, В. П. (2016). МІГРАЦІЯ СПОЛУК БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ІНОКУЛЯНТІВ ДЛЯ СОЇ. Сільськогосподарська мікробіологія, 24, 24-28. https://doi.org/10.35868/1997-3004.24.24-28

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>