ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЖЕЛЮЮЧИХ АГЕНТІВ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ МІКРОРОСЛИН КАРТОПЛІ, ОТРИМАНИХ IN VITRO

  • Г. М. Шевага Українська науково-дослідна станція карантину рослин ІЗР НААН
  • М. М. Кирик Національний університет біоресурсів і природокористування України
  • В. М. Гунчак Українська науково-дослідна станція карантину рослин ІЗР НААН
  • Т. М. Олійник Інститут картоплярства НААН
Ключові слова: in vitro, кукурудзяний крохмаль, картопляний крохмаль, пшеничний крохмаль, агар, живильне середовище

Анотація

Наведено результати досліджень з оптимізаціїї живильного середовища МурасігеСкуга модифікованого кукурудзяним крохмалем для прискореного клонального мікророзмноження рослин картоплі. Встановлено, що модифікація методу покращує показники приживлюваності, сприяє їх активному росту та розвитку живців картоплі в культурі in vitro.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Кушнір Г. П. Мікроклональне размноження рослин / Г. П. Кушнір, В. В. Сарнацька. — К. : Наукова думка, 2005. — 528 с.
2. Оздоровлення сортів картоплі методом культури апікальних меристем : методичні рекомендації / [Т. М. Олійник, К. А. Слободян, О. О. Шевченко та ін.] ; Ін-т картоплярства НААН. — Немішаєве : КВІЦ, 2012. — 28 с.
3. Біотехнологія / Мельничук М. Д., Кляченко О. Л., Коломієць Ю. В., Антіпов И. А. — К. : Аграр Медіа Груп, 2013. — 350 с.
4. Теслюк Н. І. Використання нового желюючого компоненту для винограду в культурі in vitro / Н. І. Теслюк // Аграрний вісник Причорномор’я. Біологічні та с/г науки. — 2005. — Вип. 29. — С. 141–143.
5. Упадышев Т. М. Оздоровление и розмножение нетрадиционных ягодных и плодовых культур / Т. М. Упадышев // Садоводство и виноградарство. — 1996. — № 4. — С. 15–17.
6. Gonzàes M. Analysis of anther culture response in hexaploid triticale / M. Gonzàes, I. Hernàndes, N. Jouve // Plant Breeding. — 1997. — Vol. 116. — P. 302–304.
7. Duarte de Oliveira P. P. Controle de oxidacao no cultivo in vitro de embrioes de estrelfcia (Strelitzia reginae) / P. P. Duarte de Oliveira, P. Renato, P. Moacir. // Rev. bras. horticult. ornam. — 2007. — Vol. 13, № 2. — P. 107–112.
8. Белинская Е. В. Модифицированный крахмал как компонент питательной среды для получения гаплоидов ячменя в культуре пыльников in vitro / Е. В. Белинская, П. Г. Дульнев // Физиология и биохимия культурных растений. — 2007. — Т. 39, № 2. — С. 136–143.
9. Белинская Е. В. Особенности морфогенеза в культуре in vitro пыльников ярового ячменя на середах с химически модифицированными крахмалами / Е. В. Белинская, П. Г. Дульнев // Физиология и биохимия культурных растений. — 2012. — Т. 44, № 5. — С. 440–448.
10. Білинська О. В. Застосування кукурудзяних крохмалів з підвищеним вмістом амілози (мутації ае і su2) у складі штучного живильного середовища для одержання гаплоїдів ярого ячменю у культурі пиляків in vitro / О. В. Білинська // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: біологія. — 2010. — Вип. 11 (№ 905). — С. 60–65.
11. Гончарова С. А. Вивчення впливу замінників агар-агару на гідратацію тканин у рослинрегенерантів колекційних сортозразків огірка / С. А. Гончарова // Генетичні ресурси рослин. — 2004. — № 1. — С. 47–50.
12. Калинин Ф. Л. Технология микроклонального размножения растений. / Ф. Л. Калинин, Г. П. Кушнир, В. В. Саринацкая. — К. : Наук. думка, 1992. — 290 с.
13. Мельник П. О. Оптимізація середовища для культивування рослин картоплі / П. О. Мельник, Г. М. Шевага // Актуальные проблемы иммунитета и защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей : тез. докл. междунар. научно-практич. конференции (11–14 сентября 2007 г.). — Одесса, 2007. — С. 53.
14. Murashige T. A revised medium for rapid growth and bio-assays with tobacco tissue cultures / T. Murashige, F. Skoog // Physiol. Planta. — 1983. — № 157 — Р. 385–391.

Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 20 Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2016-10-09
Як цитувати
Шевага, Г. М., Кирик, М. М., Гунчак, В. М., & Олійник, Т. М. (2016). ОПТИМІЗАЦІЯ СКЛАДУ ЖЕЛЮЮЧИХ АГЕНТІВ НА РЕГЕНЕРАЦІЮ МІКРОРОСЛИН КАРТОПЛІ, ОТРИМАНИХ IN VITRO. Сільськогосподарська мікробіологія, 24, 79-82. https://doi.org/10.35868/1997-3004.24.79-82