СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЦЕСІВ БІОЛОГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ АЗОТУ В РИЗОСФЕРНОМУ ҐРУНТІ РОСЛИН КАРТОПЛІ ЗА ДІЇ БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУРИ

  • В. В. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • О. М. Бердніков Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Л. М. Токмакова Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • К. І. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Л. В. Потапенко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • М. А. Журба Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Н. П. Штанько Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Н. В. Луценко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: азотфіксація, денітрифікація, картопля, екологічна доцільність удобрення, проміжні сидерати, гній

Анотація

У польовому стаціонарному досліді на дерново-підзолистому ґрунті за показникамиспрямованості процесів азотфіксації та біологічної денітрифікації визначено екологічно доцільні рівні й види удобрення картоплі, у т. ч. за поєднання з мікробним препаратом Біограном. Екологічно доцільним при вирощуванні картоплі є внесення 40 т/га гною великої рогатої худоби (хоча і з певним застереженням, зважаючи на високий рівень емісії N2O), мінеральних добрив у нормах, що не перевищують N90P60K120, та використання проміжної сидерації. Застосування високої норми туків (N135P90K180) та органо-мінерального удобрення(40 т/га гною + N90P60K120) пригнічує процес азотфіксації і призводить до значних втрат газоподібних сполук азоту. Біогран сприяє зростанню активності азотфіксації і зменшеннюемісії N2O за використання по екологічно доцільних фонах мінеральних добрив та за поєднання з сидератом. Ефективність препарату нівелюється за внесення гною.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Мікробні препарати в сучасних аграрних технологіях (науково-практичні рекомендації) / за ред. В. В. Волкогона. — К., 2015. — 248 с.
2. Волкогон В. В. Методологічні аспекти визначення екологічно доцільних доз мінерального азоту в землеробстві / В. В. Волкогон // Агрохімія і ґрунтознавство. — 2006. — Спецвипуск, кн.
3. — С. 17–19. 3. Визначення фізіологічно (екологічно) доцільних доз мінерального азоту в технологіях вирощування сільськогосподарських культур (науково-методичні рекомендації) [І. В. Гриник, А. С. Заришняк, В. В. Волкогон та ін.]. — К., 2010. — 35 с.
4. Умаров М. М. Ацетиленовый метод изучения азотфиксации в почвенно-микробиологических исследованиях / М. М. Умаров // Почвоведение. — 1976. — № 11. — С. 119–123.
5. Методы почвенной микробиологии и биохимии : учебное пособие / [И. В. Асеева, И. П. Бабьева, Б. А. Бызов и др.] ; под ред. Д. Г. Звягинцева. — М. : Изд-во МГУ, 1991. — 304 с.
6. Методы биохимического исследования растений / под ред. А. И. Ермакова. — Л. : Колос, 1972. — 456 с.
7. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М. : Агропромиздат, 1985. — 351 с.
8. Докучаев В. В. К вопросу об открытии при русских университетах кафедр почвоведения и учение о микроорганизмах / В. В. Докучаев // Избранные сочинения. — М. : Гос. изд. с.-х. литературы, 1948. — Т. 2. — С. 290–318.
9. Transformation of inorganic nitrogen by Azospirillum spp. / H. Bothe, B. Klein, M. P. Stephan, J. Dobereiner // Arch. Microbiol. — 1981. — Vol. 130, № 2. — P. 96–100.

Переглядів анотації: 68
Завантажень PDF: 18 Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2016-06-29
Як цитувати
Волкогон, В. В., Бердніков, О. М., Токмакова, Л. М., Волкогон, К. І., Потапенко, Л. В., Журба, М. А., Штанько, Н. П., & Луценко, Н. В. (2016). СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЦЕСІВ БІОЛОГІЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ АЗОТУ В РИЗОСФЕРНОМУ ҐРУНТІ РОСЛИН КАРТОПЛІ ЗА ДІЇ БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ УДОБРЕННЯ КУЛЬТУРИ. Сільськогосподарська мікробіологія, 23, 3-9. https://doi.org/10.35868/1997-3004.23.3-9

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>