ВПЛИВ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ BACILLUS THURINGIENSIS НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ЯБЛУНІ

  • О. В. Шерстобоєва Інститут агроекології і природокористування НААН
  • О. А. Демидов Інститут агроекології і природокористування НААН
  • А. Б. Крижанівський Інститут агроекології і природокористування НААН
Ключові слова: Bacillus thuringiensis, яблуня, біоконтроль, врожайність, цукри,органічні кислоти

Анотація

Встановлено, що обробка рослин яблуні для контролю шкідливих комах рідкими препаратами на основі ентомопатогенних штамів бактерій Bacillus thuringiensis 0371, 0376 та0408, що синтезують білковий ендотоксин і водорозчинний екзотоксин, забезпечує отримання врожаю плодів відповідно 16,2–18,1 т/га, тоді як обробка препаратом на основіштаму B. thuringiensis 787, який не містить у метаболітах екзотоксину, сприяє збереженню врожаю лише на рівні 12,7 т/га. Обробка яблунь препаратом на основі штамуB. thuringiensis 0408 сприяла отриманню плодів з підвищеною концентрацією вітаміну С. Біопрепарати не впливали негативно на якість отриманої продукції, зокрема, на вміст цукрів іорганічних кислот у плодах яблуні. Лише за обробки яблунь препаратом на основі штамуB. thuringiensis 0371 та хімічним інсектицидом Конфідор екстра встановлено незначне перевищення оптимального цукрово-кислотного балансу у плодах яблуні для дослідженого сорту Джонаголд на 1,1 та 1,5 од. відповідно

 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Наукові основи сталого розвитку агроекосистем : монографія. — Т. 1. Екологічна безпека агропромислового виробництва / за ред. О. І. Фурдичка. — К. : ДІА, 2013. — 704 с.
2. Baker K. Thenature and practice of biological control of plant pathogens / Cook I., Baker K. — St. Paul, 1996. — 366 p.
3. D’Amico V. Biological activity of Bacillus thuringiensis and associated toxins against the Asian longhorned beetle (Coleoptera: Ceram bycidae) / V. D’Amico, J. D. Podgwaite, S. Duke // J. Entomol. Sci. — 2004. — Vol. 39, № 3. — Р. 318–324.
4. Крижанівський А. Б. Вплив штамів Bacillus thuringiensis та Конфідор екстра на ферментативну активність у листках яблуні / А. Б. Крижанівський // Агроекологічний журнал. — 2015. — № 3. — С. 133–136.
5. Крижанівський А. Б. Реакція фотосинтетичного апарату яблуні на хімічний та біологічний засоби захисту від шкідливих комах / А. Б. Крижанівський, О. В. Шерстобоєва // Збалансоване природокористування. — 2014. — № 4. — С. 137–139.
6. ДСТУ 6062:2008. Ареометричний метод визначення вмісту розчинних сухих речовин. Фрукти, овочі та продукти переробляння. — [Чинний від 2011-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2010. — 13 с. — (Національний стандарт України).
7. ГОСТ 25555.0-82. Методы определения титруемой кислотности. Продукты переработки плодов и овощей. — [Действующий от 1983-01- 01]. — М. : Стандартинформ, 2010. — С. 76–78. — (Межгосударственный стандарт).
8. ГОСТ 24556-89. Методы определения витамина С. Продукты переработки плодов и овощей. — [Действующий от 1990-01-01]. — М. : ИПК Издательство Стандартов, 2003. — 76 с. — (Межгосударственный стандарт).
9. Крижанівський А. Б. Ефективність біологічних препаратів для захисту яблуневих насаджень від листогризучих шкідників / А. Б. Крижанівський, О. П. Громова // Карантин і захист рослин. — 2015. — № 8 (228). — С. 13–15.
10. Седова З. А. Яблоки — высшим сортом / З. А. Седова. — Тула : Приокское изд-во, 1985. — 103 с.
11. Причко Т. Г. Переработка продукции сырьевых садов и выработка новых видов консервов / Т. Г. Причко, Т. А. Кошелева // Садоводство и виноградарство XXI века : матер. междунар. научн.-практ. конф. / Краснодар : СКЗНИИСиВ, 1999. — С. 181–184.

Переглядів анотації: 51
Завантажень PDF: 15 Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2016-06-29
Як цитувати
Шерстобоєва, О. В., Демидов, О. А., & Крижанівський, А. Б. (2016). ВПЛИВ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ БАКТЕРІЙ BACILLUS THURINGIENSIS НА УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ПЛОДІВ ЯБЛУНІ. Сільськогосподарська мікробіологія, 23, 49-53. https://doi.org/10.35868/1997-3004.23.49-53