РОЗВИТОК TRICHODERMA HARZIANUM 128 НА РІЗНИХ ЕТАПАХ КОМПОСТУВАННЯ КУРЯЧОГО ПОСЛІДУ

  • С. М. Деркач Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В. В. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Л. Т. Наконечна Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України
  • Н. В. Луценко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Н. П. Штанько Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: Trichoderma harzianum, сукцесії мікробних угруповань, агрономічно цінні мікроорганізми, органічний субстрат, компости

Анотація

В умовах модельного досліду з компостування курячого посліду визначали оптимальні періоди інтродукції Trichoderma harzianum 128 до органічного субстрату. Інокулювання субстрату T. harzianum 128 з титром 128 тис. КУО/г сухого субстрату на 2-й місяць компостування сприяє стрімкому зростанню чисельності досліджуваного мікроорганізму, що сягає на 7-й місяць компостування 9744 тис. КУО/г сухого компосту. Це дає можливість отримати компост з високим вмістом інтродукованого мікроорганізму.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Поголів’я худоби та птиці. Тваринництво (1990–2014рр.) [електроний ресурс] : за даними Державної Служби Статистики України. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.
2. Мерзлая Г. Е. Ресурсы птицефабрик для производства органических удобрений / Г. Е. Мерзлая, В. П. Лысенко // Агрохимический вестник. — 2005. — № 3. — С. 12–13.
3. Пат. 2322427 РФ, МПК C 12 N 1/20, C 05 F 11/08. Способ биологической переработки птичьего помета / Кулагина Е. М., Егоров С. Ю., Азизов С. А., Барабанов В. П. ; заявитель и патентообладатель ООО «Байлык». — заявл. 14.07.2006 ; опубл. 20.04.2008, бюл. № 11.
4. Пат. 2360893 РФ, МПК С 05 F 3/00 (2006.01), C 05 F 11/10 (2006.01). Биоорганическое удобрение / Мохов В. В., Фомичёва Е. В. ; заявители и патентообладатели Мохов В. В., Фомичёва Е. В. — 2007144781/12, заявл. 03.12.2007 ; опубл. 10.07.2009, бюл № 11.
5. Пат. 41493 Україна, МПК С 05 F 3/00 (2009). Потоковий спосіб виробництва органо-мінерального добрива / Юрченко І. В.; заявник і патентовласник Юрченко І. В. — заявл. 16.12.2008 ; опубл. 25.05.2009, бюл. № 10.
6. Гаценко М. В. Роль фосфатмобілізувальних мікроорганізмів в оптимізації вермикомпостування органіки, збагаченої фосфоритами / Гаценко М. В., Луценко Н. В., Волкогон В. В // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування : зб. наук. праць Уманського держ. університету / М-во аграрної політики України, Академія наук вищої освіти України, Уманський державний аграрний університет. — К., 2008. — С. 229–235.
7. Технологія біокомпостування гною ВРХ з фосфоритами за впливу фосфатмобілізувальних мікроорганізмів. Практичні рекомендації / укл.: [В. В. Волкогон, М. В. Гаценко, Н. В. Луценко та ін.]. — Чернігів, 2011. — 17 с.
8. Espiritu B. M. Microbial inoculation in field composting of rice straw and swine manure sludge / B. M. Espiritu, Palacpac N. Q., N. R. Biagtan // Phil. J. Biotechnol. — 1993. — Vol. 4, № 1. — P. 39–50.
9. Evalution of Trichoderma harzianum for controlling root rot caused by Phytophtora capsici in pepper plants / A. Sid Ahmed, C. Peres-Sanches, C. Egea, M. E. Candela // Plant Pathol. — 1999. — Vol. 48, № 1. — P. 58–65.
10. Microfungicid — a preparation based on Trichoderma viride for plant diseases control / [Kolombet L. V., Zhigletsova S. K., Derbyshev V. V. et al.] // Прикладная биохимия и микробиология. — 2001. — Т. 37, № 1. — С. 110–114.
11. Теппер Е. З. Практикум по микробиологии / Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. Переверзева. — М. : Агропромиздат, 1987. — 239 с.
12. Сукцесії мікроорганізмів у процесі компостування курячого посліду / М. В. М’ягка, С. М. Деркач, В. В. Волкогон, Н. В. Луценко // Сільськогосподарська мікробіологія. — 2014. — Вип. 20. — С. 41–49.

Переглядів анотації: 76
Завантажень PDF: 38 Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2015-08-06
Як цитувати
Деркач, С. М., Волкогон, В. В., Наконечна, Л. Т., Луценко, Н. В., & Штанько, Н. П. (2015). РОЗВИТОК TRICHODERMA HARZIANUM 128 НА РІЗНИХ ЕТАПАХ КОМПОСТУВАННЯ КУРЯЧОГО ПОСЛІДУ. Сільськогосподарська мікробіологія, 21, 3-6. https://doi.org/10.35868/1997-3004.21.3-6

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>