ПРОДУКТИВНІСТЬ СИНТЕЗУ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДУ BACILLUS MUCILAGINOSUS ЗАЛЕЖНО ВІД ДЖЕРЕЛА АЗОТУ І ПОХОДЖЕННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ

  • І. М. Малиновська Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»
Ключові слова: Bacillus mucilaginosus, позаклітинний полісахарид, джерело азоту, посівний матеріал, спори

Анотація

Встановлено, що Bacillus mucilaginosus C-3 потребує внесення у середовище культивування джерела азоту в нітратній формі, за якої накопичується найбільша кількість біомаси і проходить процес споруляції, чого не забезпечує амонійна форма азоту. Інтенсивність використання азоту B. mucilaginosus залежить від фізіологічного стану клітин посівного матеріалу: при засіванні спорового посівного матеріалу оптимальна концентрація нітрату калію складає 2,5 г/л і накопичується 1010 кл./мл, при засіванні середовища вегетативними клітинами оптимальна концентрація нітрату калію складає 1,0 г/л і накопичується 109 кл./мл. Концентрація нітрату калію 2,5 г/л забезпечує максимальне накопичення як біомаси, так і позаклітинного полісахариду B. mucilaginosus. За використання спорового посівного матеріалу спостерігається найвища продуктивність синтезу позаклітинного полісахариду. Зі збільшенням кількості пересівів B. mucilaginosus у вегетативному стані здатність до синтезу екзополісахариду істотно зменшується: за другого пересіву — на 20,0 %, за четвертого — на 56,5 %, за шостого — на 127,8 %. Після 8–9 пересівів культура втрачає здатність синтезувати полісахарид, особливо на середовищі зі співвідношенням N : C = 1 : 3, і поновлює цю здатність лише після проходження процесу споруляції або значного підвищення співвідношення N : C.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Пестова О. В. Биосинтез экзополисахаридов бактериями Bacillus mucilaginosus в глубинных условиях культивирования и новый аспект их использования : автореф. дисс. ... канд. биол. наук : 03.00.23 / О. В. Пестова. — СПб., 2000. — 21 с.
2. А. с. 1210452 СССР, МКИ С 12 N 1/00. Штамм бактерии Bacillus mucilaginosus — продуцента биостимулятора неспецифического иммунитета телят / Е. Я. Виноградов, В. П. Шишкина. — № 3474518/15 ; опубл. 27.09.96, бюл. № 12.
3. Nyanikova G. G. Immobilization of Bacillus mucilaginosus, a producer of exopolysaccharides, on chitin / G. G. Nyanikova, E. E. Kuprina, O. V. Pestova // Appl. Biochem. and Microb. — 2002. — Vol. 38, № 3. — P. 259–262/
4. Авакян З. А. Характеристика нового вида Bacillus mucilaginosus / З. А. Авакян, Т. А. Пивоварова, Г. И. Каравайко // Микробиология. — 1986. — Т. 55, № 3. — С. 477–482.
5. Биологические особенности штамма Bacillus mucilaginosus, выделенного из дерновоподзолистых почв УССР / [В. С. Подгорский, Е. Н. Громозова, А. И. Болдарева и др.] // Микробиология. — 1991. — Т. 60, № 4. — С. 709– 712.
6. Александров В. Г. Бактерии, разрушающие алюмосиликаты / В. Г. Александров, Г. А. Зак // Микробиология. — 1950. — Т. 19, № 2. — С. 97–104.
7. Сурман К. И. О почвенных бактериях, близких к виду Bacillus mucilaginosus : автореф. дисс. ... канд. биол. наук / К. И. Сурман. — М., 1962. — 21 с.
8. Терновская М. И. К физиологии силикатных бактерий / М. И. Терновская // Бюлл. НТИ по сел.-хоз. микробиол. — 1957. — № 3. — С. 15–20.

Переглядів анотації: 59
Завантажень PDF: 23 Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2015-08-06
Як цитувати
Малиновська, І. М. (2015). ПРОДУКТИВНІСТЬ СИНТЕЗУ ЕКЗОПОЛІСАХАРИДУ BACILLUS MUCILAGINOSUS ЗАЛЕЖНО ВІД ДЖЕРЕЛА АЗОТУ І ПОХОДЖЕННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ. Сільськогосподарська мікробіологія, 21, 12-17. https://doi.org/10.35868/1997-3004.21.12-17