ПРОДУКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА ІНОКУЛЯЦІЇ МІКРОГУМІНОМ З ОПТИМІЗОВАНИМ ВМІСТОМ ФІТОГОРМОНІВ

  • С. Б. Дімова Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: фітогормони, β-індоліл-3-оцтова кислота, цитокініни, бактеризація насіння

Анотація

У вегетаційному досліді на дерново-підзолистому пилувато-супіщаному ґрунті досліджено вплив мікробного препарату Мікрогуміну з оптимізованим вмістом фітогормонів на розвиток рослин ячменю ярого на початкових етапах органогенезу. Показано, що при інокуляції насіння мікробним препаратом фітогормони є додатковим чинником позитивного впливу на рослини.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Волкогон В. В. Влияние стимуляторов роста растений на активность процесса ассоциативной азотфиксации / В. В. Волкогон // Микробиол. журн. — 1997. — Т. 59, № 4. — С. 70–78.
2. Влияние фитогормонов и их синтетических аналогов на активность ассоциативной азотфиксации / [В. В. Волкогон, П. Г. Дульнев, Е. П. Ковтун и др.] // Микробиология. — 1996. — Т. 65, № 6. — С. 850–854.
3. Імуноферментне визначення вмісту індолілоцтової кислоти в культуральній рідині мікроорганізмів / [Дімова С. Б., Волкогон В. В., Дмитрук О. О. та ін.] // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвід. темат. наук. зб. — Чернігів : ЦНТЕІ, 2009. — Вип. 9. — С. 179–187.
4. Иммуноферментная тест-система для определения цитокининов / [Г. Р. Кудоярова., С. Ю. Веселов, Н. Н. Каравайко и др.] // Физиология растений. — 1990. — Т. 37, Вып. 1. — С. 193–199.
5. Гродзинский А. М. Краткий справочник по физиологии растений / А. М. Гродзинский, Д. М. Гродзинский. — К. : Наукова думка, 1973. — 592 с.
6. Методы биохимического исследования растений / под ред. А. И. Ермакова – Л. : Колос, 1972. — 456 с.
7. Експериментальна ґрунтова мікробіологія / [В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Л. М. Токмакова та ін.]. — К. : Аграр. наука, 2010. — 464 с.
8. Умаров М. М. Ацетиленовый метод изучения азотфиксации в почвенно-микробиологических исследованиях / М. М. Умаров // Почвоведение. — 1971. — № 11. –– С. 119–123.
9. Волкогон В. В. Методичні рекомендації по визначенню активності азотфіксації в ґрунті та кореневій зоні рослин ацетиленовим методом / В. В. Волкогон. — Чернігів : ЦНТEІ, 1997. — 12 с.
10. Методы почвенной микробиологии и биохимии / под ред. Д. Г. Звягинцева. — М. : МГУ, 1980. — 244 с.
11. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М. : Колос, 1979. — 376 с.
12. Cytokinin stimulates and abscisic acid inhibits greening of etiolated Lupinus luteus cotyledons by affecting the expression of the lightsensitive photochlorophyllide oxidoreductase / Kusnetsov V. V., Herrmann R. G., Kulaeva O. N., Oelmuller R. // Mol. Gen. Genet. — 1998. — Vol. 259, № 1. — P. 21–28.

Переглядів анотації: 43
Завантажень PDF: 22 Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2015-08-06
Як цитувати
Дімова, С. Б. (2015). ПРОДУКЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ЗА ІНОКУЛЯЦІЇ МІКРОГУМІНОМ З ОПТИМІЗОВАНИМ ВМІСТОМ ФІТОГОРМОНІВ. Сільськогосподарська мікробіологія, 21, 25-30. https://doi.org/10.35868/1997-3004.21.25-30

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають