ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ЕФЕКТИВНУ РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ САДЖАНЦІВ АЛИЧІ ТА АБРИКОСУ

  • О. Є. Клименко Нікітскій ботанічний сад — Національний науковий центр
  • М. І. Клименко Нікітскій ботанічний сад — Національний науковий центр
  • І. О. Камєнєва Інститут сільського господарства Криму
Ключові слова: мікробні препарати, саджанці, абрикос, алича, родючість ґрунту, мінеральне живлення рослин

Анотація

У польових дослідах в плодовому розсаднику на чорноземі південному впродовж трьох років вивчено вплив застосування мікробних препаратів (МП), створених на базі азотфіксуючих і фосфатмобілізувальних мікроорганізмів, а також комплексу мікробних препаратів (КМП) на ефективну родючість ґрунту, мінеральне живлення та ефективність вирощування саджанців аличі та абрикоса. Встановлено, що МП чинили позитивний вплив на вміст елементів мінерального живлення в ґрунті і листках плодових рослин, збільшували вихід стандартного садивного матеріалу. Найбільший позитивний вплив на ці показники мали Азотобактерин і КМП. Відмічено деяке зниження вмісту органічної речовини в ґрунті під саджанцями аличі при застосуванні МП. Для ефективного їх використання необхідно поповнювати ґрунт органічною речовиною.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Агрохімічний аналіз : підручник / [М. М. Городній, А. П. Лісовал, А. В. Бикін та ін.]; за ред. М. М. Городнього. — [2-е вид.]. — К. : Арістей, 2005. — 476 с.
2. Выращивание плодовых и ягодных саженцев / В. И. Майдебура, В. М. Васюта, И. М. Мережко, В. В. Бурковский ; под ред. В. И. Майдебуры. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — К. : Урожай, 1989. — 168 с.
3. Підвищення ефективної родючості ґрунту в плодовому розсаднику при застосуванні мікробіологічних препаратів / [О. Є. Клименко, М. І. Клименко, І. О. Камєнєва та ін.] // Ґрунт — основа життя. — К. : Держродючість, 2010. — С. 106–109.
4. Методические рекомендации по применению микробиологических препаратов в плодовом питомнике на южных черноземах Крыма / [О. Е. Клименко, Н. И. Клименко, И. А. Каменева и др.]. — Ялта, 2011. — 18 с.
5. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / [В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Т. М. Ковалевська та ін.]. — К. : Аграрна наука, 2006. — 312 с.
6. Коломиец Э. И. Инновационные биотехнологии в экономике республики Беларусь / Коломиец Э. И. // Микробные биотехнологии. Фундаментальные и прикладные аспекты : сб. научн. тр. — 2011. — Т. 3. — С. 7–19.
7. Кондратенко П. В. Методика проведения полевых исследований с плодовыми культурами / П. В. Кондратенко, Н. А. Бублик. — К. : Аграрна наука, 1996. — 95 с.
8. Копитко П. Г. Удобрення плодових і ягідних культур : навч. посіб. / П. Г. Копытко. — К. : Вища школа, 2001. — 206 с.
9. Носко Б. С. Последействие удобрений на физико-химические и агрохимические свойства чернозема типичного / Б. С. Носко, В. И. Бабынин, Е. Ю. Гладких // Агрохимия. — 2012. — № 4. — С. 3–13.
10. Семенюк Г. М. Диагностика минерального питания плодовых культур / Г. М. Семенюк. — [2-е изд., доп. и перераб.] ; отв. ред. д. б. н. В. В. Церлинг. — Кишинёв : Штиинца, 1983. — 323 с.
11. Чепмен Х. О критерии для диагностики условий питания цитрусовых / Х. Чепмен // Анализ растений и проблемы удобрений ; [пер. с англ.]. — М. : Колос, 1964. — С. 104–147.
12. Effect of different fertilizers and amendments on the growth of apple and sour cherry rootstocks in an organic nursery / [Z. S. Grzyb, W. Piotrowski, P. Bielicki et al.] // J. of fruit and ornamental plant research. — 2012. — Vol. 20, № 1. — P. 43–53.

Переглядів анотації: 73
Завантажень PDF: 24 Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2015-08-06
Як цитувати
Клименко, О. Є., Клименко, М. І., & Камєнєва, І. О. (2015). ВПЛИВ БІОПРЕПАРАТІВ НА ЕФЕКТИВНУ РОДЮЧІСТЬ ҐРУНТУ ТА МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ САДЖАНЦІВ АЛИЧІ ТА АБРИКОСУ. Сільськогосподарська мікробіологія, 21, 31-38. https://doi.org/10.35868/1997-3004.21.31-38