ВПЛИВ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM І AZOSPIRILLUM BRASILENSE НА ВЕРТИКАЛЬНУ МІГРАЦІЮ СПОЛУК БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ СОЇ

  • С. Ф. Козар Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • І. М. Пищур Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В. М. Нестеренко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: Bradyrhizobium japonicum, Azospirillum brasilense, соя, інокуляція, лізиметри, біогенні елементи

Анотація

Представлено результати досліджень щодо втрат вологи, водорозчинного гумусу та сполук біогенних елементів за впливу передпосівної інокуляції насіння сої діазотрофами Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense. Виявлено, що бактеризація сприяє зменшенню інтенсивності вимивання нітратів, сполук фосфору, калію, кальцію і магнію. При цьому найменші втрати біогенних елементів спостерігали у варіанті з сумісним застосуванням азотфіксувальних мікроорганізмів. Відмічено, що за дії бактерій B. japonicum і A. brasilense збільшується вміст хлорофілів у листках рослин сої. Найвищу урожайність відмічено у варіанті з використанням змішаної культури бульбочкових бактерій і азоспірил.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / [Волкогон В. В., Надкернична О. В., Ковалевська Т. М. та ін.] ; за ред. В. В. Волкогона. — К. : Аграрна наука, 2006. — 312 с.
2. Potential for enhancement of root growth and nodulation of soybean coinoculated with Azospirillum and Bradyrhizobium in laboratory systems / [Molla A. H., Shamsuddin Z. H., Halimi M. S. et al.] // Soil Biology&Biochemistry. — 2001. — Vol. 33. — P. 457–463.
3. Comparacion entre coinoculacion con Bradyrhizobium japonicum y Azospirillum brasilense e inoculación simple con Bradyrhizobium japonicum en la nodulación, crecimiento y acumulacion de N en el cultivo de soja / [Benintende S., Uhrich W., Herrera M. et al.] // AgriScientia. — 2010. — Vol. 27, № 2. — P. 71–77.
4. Enhanced soybean biomass by co-inoculation of Bradyrhizobium japonicum and plant growth promoting rhizobacteria and its effects on microbial community structures / [Thi Thi Aung, Bancha Buranabanyat, Pongdet Piromyou et al.] // Afr. J. Microbiol. Res. — 2013. — Vol. 7, № 29. — Р. 3858–3873.
5. Аринушкина Э. В. Руководство по химическому анализу почв / Э. В. Аринушкина. — М. : Изд-во Московского ун-та, 1970. — 488 с.
6. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — 5-е изд., доп. и перераб. — М. : Агропромиздат, 1985. — 351 с.
7. Починок Х. Н. Методы биохимического анализа растений / Х. Н. Починок. — К. : Наук. думка, 1976. — 334 с.
8. Пат. 39545 А Україна МПК6 C 12 N 1/20, C 12 R 1/41, C 05 F 11/08, A 01 N 63/00, A 01 P 21/00, A 01 C 1/06. Штам бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum М-8 Кirchner, який використовують для приготування бактеріального препарату, що підвищує урожайність сої / М. З. Толкачов, В. П. Патика, І. О. Каменєва, Л. Ю. Грітчіна ; заявник і патентовласник: Південний філіал Інституту сільськогосподарської мікробіології Української академії аграрних наук. — № 2000105680, заявл. 06.10.2000 ; опубл. 15.06.2001, бюл. № 5.
9. А. с. 1796603 СССР, МКИ С 05 F 11/08, С 12 N 1/12. Штамм бактерий Azospirillum brasilense для производства бактериального удобрения под кострец безостый / [В. В. Волкогон, Н. Н. Мальцева, Л. И. Онищенко и др.]. — опубл. 23.02.93, бюл. № 7.
10. Пат. 103966 Україна, МПК C 05 F 11/08 (2006.01), C 12 N 1/20 (2006.01). Спосіб виготовлення бактеріального препарату для бактеризації сої / Козар С. Ф., Усманова Т. О., Євтушенко Т. А. ; заявник та патентовласник Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. — № a201209859, заявл. 15.08.2012 ; опубл. 10.12.2013, бюл. № 23.

Переглядів анотації: 47
Завантажень PDF: 25 Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2015-08-06
Як цитувати
Козар, С. Ф., Пищур, І. М., & Нестеренко, В. М. (2015). ВПЛИВ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM І AZOSPIRILLUM BRASILENSE НА ВЕРТИКАЛЬНУ МІГРАЦІЮ СПОЛУК БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ СОЇ. Сільськогосподарська мікробіологія, 21, 39-43. https://doi.org/10.35868/1997-3004.21.39-43

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають