ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ АВТОТРОФНОЇ І ГЕТЕРОТРОФНОЇ НІТРИФІКАЦІЇ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН ЖИТА ОЗИМОГО ЗА ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ДІАЗОБАКТЕРИНУ

  • І. Г. Коротка Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В. В. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: автотрофна нітрифікація, гетеротрофна нітрифікація, Діазобактерин, жито озиме, інокуляція, мінеральні добрива

Анотація

Досліджено вплив мінерального азоту та передпосівної бактеризації на розвиток нітрифікувальних мікроорганізмів та активність процесів автотрофної і гетеротрофної нітрифікації. Активність нітрифікації в кореневій зоні рослин жита озимого зростає при збільшенні доз мінерального азоту. Гетеротрофна нітрифікація відіграє помітну роль у формуванні нітратного пулу в кореневій зоні рослин, особливо на початкових етапах органогенезу. Застосування мікробного препарату Діазобактерину забезпечує зростання активності процесів автотрофної і гетеротрофної нітрифікації в ризосферному ґрунті рослин навесні, на перших етапах їх розвитку, і зменшення — у подальші фази органогенезу. У ґрунті без рослин внесок гетеротрофної нітрифікації в процеси біологічної трансформації азоту незначний.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Кудеяров В. Н. Азотно-углеродный баланс в почве / Кудеяров В. Н. // Почвоведение. — 1999. — № 1. — С. 73–82.
2. Агроекологічна оцінка мінеральних добрив та пестицидів : монографія / [В. П. Патика, Н. А. Макаренко, Л. І. Моклячук та ін.] ; за ред. В. П. Патики. — К. : Основа, 2005. — С. 93–94.
3. Умаров М. М. Микробиологическая трансформация азота в почве / М. М. Умаров, А. В. Кураков, А. Л. Степанов // М. : ГЕОС, 2007. — 138 с.
4. Кураков А. В. Нитрифицирующая активность и фитотоксичность почвенных микроскопических грибов / А. В. Кураков, А. И. Попов // Почвоведение. — 1995. — № 3. — С. 314–321.
5. Нитрифицирующая активность микроскопических грибов на питательных средах и в почве / Кураков А. В., Попов А. И., Евдокимов И. В., Култышева Е. М. // Вестник Московского университета. Серия 17. Почвоведение. — 1995. — Т. 17, № 1. — С. 54–62.
6. Кураков А. В. Нитрификация в целинной и окультуренной темно-каштановой почве / А. В. Краков, Е. М. Култышева // Почвоведение. — 1991. — № 12. — С. 120–124.
7. Експериментальна ґрунтова мікробіологія : монографія / [В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Л. М. Токмакова та ін.] ; за наук ред. В. В. Волкогона. — К. : Аграр. наука, 2010. — 464 c.
8. Методы почвенной микробиологии и биохимии : учеб. пособие / [И. В. Асеева, И. П. Бабьева, Б. А. Бызов и др.] ; под ред. Д. Г. Звягинцева. — М. : Изд-во МГУ, 1991. — 304 с.
9. Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом. ГОСТ 26951-86. Введ. 01.07.1987. — М. : Изд-во стандартов, 1986. — 10 с.
10. Агрономическая микробиология / под ред. Г. С. Муромцева. — Л. : Колос, 1976. — 231 с.

Переглядів анотації: 100
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2015-08-06
Як цитувати
Коротка, І. Г., & Волкогон, В. В. (2015). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ АВТОТРОФНОЇ І ГЕТЕРОТРОФНОЇ НІТРИФІКАЦІЇ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН ЖИТА ОЗИМОГО ЗА ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА ДІАЗОБАКТЕРИНУ. Сільськогосподарська мікробіологія, 21, 44-51. https://doi.org/10.35868/1997-3004.21.44-51

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>