ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЛЮПИНУ ЖОВТОГО НА ФОНІ ВІРУСНОГО УРАЖЕННЯ

  • О. В. Пиріг Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Ю. М. Халеп Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В. А. Бардаков Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: мікробні препарати, люпин жовтий, вірусна інфекція, економічна ефективність, енергетична ефективність

Анотація

Наведено результати досліджень економічної та енергетичної ефективності застосування мікробних препаратів Ризогуміну та Хетоміка при вирощуванні люпину жовтого на фоні вірусного інфікування. Встановлено, що зазначені препарати є високоефективними як в економічному, так і енергетичному аспектах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Головченко О. В. Аналіз ознак люпину, пов’язаних із стійкістю до вірусу жовтої мозаїки квасолі : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.21 — фітопатологія / О. В. Головченко. — К., 1996. — 24 с.
2. Jones R. A. C. Yield limiting potential of necrotic and non-necrotic strains of Bean yellow mosaic virus in narrow-leafed lupin / R. A. C. Jones, B. A. Coutts, Y. Cheng // Australian Journal of Agricultural Research. — 2003. — № 54. — Р. 849–859.
3. Пономаренко С. П. Українські регулятори росту рослин / С. П. Пономаренко // Зб. наук. пр. НАН України. — К. : Компас, 1998. — С. 10–16.
4. Вплив мікробних препаратів на продуктивну здатність люпину жовтого за вірусного ураження / Пиріг О. В., Коломієць Л. П., Бова Т. О., Дмитрук Ю. О. // Мікробіологія в сучасному с.-г. виробництві : матеріали VIII наукової конференції молодих вчених (м. Чернігів, 25–27 вересня 2012 р.) / Національна академія аграрних наук України, Інститут с.-г. мікробіології та АПВ. –– Чернігів : ЦНІІ, 2012. –– С. 89–91.
5. Пирог А. В. Действие биопрепаратов на урожайность и качество продукции люпина желтого при вирусном инфицировании / А. В. Пирог // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. –– Барнаул, 2013. –– № 11(109). –– С. 18–22.
6. Методика випробування і застосування пестицидів / [С. О. Трибель, Д. Д. Січкарьова, М. П. Секунд та ін.] ; за ред. С. О. Трибеля. — К. : Світ, 2001. — 448 с.
7. Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / [В. В. Волкогон, А. С. Заришняк, І. В. Гриник та ін.] ; за ред. В. В. Волкогона. — К. : Аграр. наука, 2011. — 156 с.
8. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві : теорія, методологія, практика / [ред. П. Т. Саблук, Ю. Ф. Мельник, М. В. Зубець та ін.]. — К., 2008. — Т. 1 : Теорія ціноутворення та технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур. — К., 2008. — 698 с.
9. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві : теорія, методологія, практика / [ред. П. Т. Саблук, Ю. Ф. Мельник, М. В. Зубець та ін.]. — К., 2008. — Т. 2 : Нормативна собівартість та ціни на сільськогосподарську продукцію. — К., 2008. — 650 с.
10. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК : учебник / Г. В. Савицкая. — Минск : Экоперспектива, 1999. — 498 с.
11. Енергетична оцінка систем землеробства і технології вирощування сільськогосподарських культур : метод. реком. ; [уклад.: Ю. О. Тараріко, О. Э. Несмашна, Л. Д. Глущенко]. — К. : Норапрінт, 2001. — 60 с.
12. Біоенергетична оцінка сільськогосподарського виробництва : науково-методичне забезпечення / [Ю. О. Тараріко, О. Ю. Несмашна, О. М. Бердніков та ін.] ; за ред. Ю. О. Тараріка. — К. : Аграрна наука, 2005. — 200 с.
13. Методические указания для подготовки и написания дипломных проектов по экономической и энергетической оценке результатов исследований ; [сост.: В. П. Мартьянов]. — Харьков : ХГАУ, 1996. — 31 с.

Переглядів анотації: 55
Завантажень PDF: 20 Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2015-08-06
Як цитувати
Пиріг, О. В., Халеп, Ю. М., & Бардаков, В. А. (2015). ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЛЮПИНУ ЖОВТОГО НА ФОНІ ВІРУСНОГО УРАЖЕННЯ. Сільськогосподарська мікробіологія, 21, 52-59. https://doi.org/10.35868/1997-3004.21.52-59

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають