УТВОРЕННЯ СОЄЮ АЗОТФІКСУВАЛЬНИХ БУЛЬБОЧОК ЗА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ ГЕРБІЦИДІВ, РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ТА МІКРОДОБРИВА

  • Р. А. Гутянський Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
Ключові слова: соя, азотфіксувальні бульбочки, страхові гербіциди, регулятор росту, мікродобриво, урожайність

Анотація

Досліджено особливості формування азотфіксувальних бульбочок, маси рослин та урожайності сої на фоні застосування страхових гербіцидів та їх комбінацій з регулятором росту рослин Атонік Плюс та мікродобривом Наномікс. Установлено, що внесення бакових сумішей страхових гербіцидів призводить до зменшення кількості та маси бульбочок на корінні сої, а застосування препаратів Атонік Плюс і Наномікс, навпаки — до збільшення цих показників. Максимальний рівень урожайності сої забезпечили бакові суміші гербіцидів Набоб + Фабіан + Міура та Набоб + Фюзілад Форте 150 ЕС. Комбінування препаратів Атонік Плюс і Наномікс зі страховими гербіцидами знижувало ефективність останніх відносно бур’янів, що завадило розкрити урожайний потенціал культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Оптимізація інтегрованого захисту польових культур (довідник) / [Ю. Г. Красиловець, В. С. Зуза, В. П. Петренкова, В. В. Кириченко] ; за ред. В. В. Кириченка, Ю. Г. Красиловця. — Харків : Магда LTD, 2006. — С. 116–130.
2. Іващенко О. О. Резерви гербології / О. О. Іващенко // Матеріали ІV науково-теоретичної конференції Українського наукового товариства гербологів (3–4 березня 2004 р., м. Київ) — К. : Колобіг, 2004. — С. 3–10.
3. Комплексна система захисту посівів сої від бур’янів : рекомендації / [В. С. Зуза, Р. А. Гутянський, Р. Д. Магомедов та ін.]. — Харків : Ін-т рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, 2011. — 20 с.
4. Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні : спец. випуск журналу «Пропозиція нова» / Погоджено з Департаментом екологічної безпеки Міністерства екології та природних ресурсів України. — К. : Юнівест Медіа, 2012. — 831 с.
5. Гутянський Р. Гербіциди і бульбочки сої / Р. Гутянський // Farmer. — 2013. — № 5. — С. 52–54.
6. Научно обоснованная система земледелия Харьковской области. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — Харьков : Облполиграфиздат, 1988. — 347 с.
7. Посыпанов Г. С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха / Г. С. Посыпанов. — М. : Агропромиздат, 1991. — 300 с.
8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов — М. : Агропромиздат, 1985. — 351 с.
9. Гутянський Р. А. Вплив ацетохлору й імазетапіру на бульбочки, забур’яненість і врожайність сої / Р. А. Гутянський // Вісник Центру наук. забезп. АПВ Харківської області. — 2014. — Вип. 16. — С. 46–53.

Переглядів анотації: 58
Завантажень PDF: 25 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2015-08-06
Як цитувати
Гутянський, Р. А. (2015). УТВОРЕННЯ СОЄЮ АЗОТФІКСУВАЛЬНИХ БУЛЬБОЧОК ЗА ВИКОРИСТАННЯ СТРАХОВИХ ГЕРБІЦИДІВ, РЕГУЛЯТОРА РОСТУ ТА МІКРОДОБРИВА. Сільськогосподарська мікробіологія, 21, 77-81. https://doi.org/10.35868/1997-3004.21.77-81