ВПЛИВ ДОБРИВ ТА БІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ БІОГРАНУ НА ВЕРТИКАЛЬНУ МІГРАЦІЮ СПОЛУК БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ

  • М. А. Журба Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Л. В. Потапенко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: картопля, інокуляція, Біогран, лізиметри, добрива, водорозчинний гумус

Анотація

У лізиметричному досліді при вирощуванні картоплі на дерново-підзолистому ґрунті встановлено позитивний вплив мікробного препарату Біограну на обмеження вимивання по ґрунтовому профілю сполук біогенних елементів та водорозчинного гумусу. Дія препарату обумовлена, передусім, збільшенням виносу поживних речовин з урожаєм.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Мікробні препарати в землеробстві. Теорія і практика / [Волкогон В. В., Надкернична О. В., Ковалевська Т. М. та ін.] ; за ред. В. В. Волкогона. — К. : Аграрна наука, 2006. — 312 с.
2. Вплив мікробних препаратів на засвоєння культурними рослинами поживних речовин / [В. В. Волкогон, С. Б. Дімова, К. І. Волкогон та ін.] // Вісник аграрної науки. — 2010. — № 5. — С. 25–28.
3. Волкогон В. В. Мікробіологічні аспекти оптимізації азотного удобрення сільськогосподарських культур : монографія / В. В. Волкогон. — К. : Аграрна наука, 2007. — 144 с.
4. Аринушкина Э. В. Руководство по химическому анализу почв / Э. В. Аринушкина. — М. : Изд-во Московского ун-та, 1970. — 488 с.
5. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М. : Колос, 1979. — 376 с.

Переглядів анотації: 45
Завантажень PDF: 19 Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2014-12-22
Як цитувати
Журба, М. А., & Потапенко, Л. В. (2014). ВПЛИВ ДОБРИВ ТА БІОЛОГІЧНОГО ПРЕПАРАТУ БІОГРАНУ НА ВЕРТИКАЛЬНУ МІГРАЦІЮ СПОЛУК БІОГЕННИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ. Сільськогосподарська мікробіологія, 20, 3-6. https://doi.org/10.35868/1997-3004.20.3-6

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>