ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТА СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ СОЇ

  • Т. М. Ковалевська Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Д. В. Крутило Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В. П. Горбань Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • І. М. Романова Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Т. О. Усманова Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: Bradyrhizobium japonicum, симбіотичні властивості, соя, тривале зберігання

Анотація

Вивчено життєздатність та симбіотичні властивості виробничого штаму Bradyrhizobium japonicum 46 після тривалого зберігання різними способами. Встановлено, що досліджуваний штам у ході зберігання в сублімовано-висушеному стані та за періодичних пересівів не втрачає здатності до активного симбіозу з соєю. За тривалого підтримання під шаром мінерального масла симбіотичні властивості (вірулентність, азотфіксувальна активність, конкурентоздатність) штаму повністю не відновлюються.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Сравнение методов криоконсервации и лиофилизации как способов длительного хранения клубеньковых бактерий / В. И. Сафронова, Н. И. Новикова, Т. М. Сидякина, Л. Т. Божьева // Микробиология. — 1991. — Т. 60, № 2. — C. 368–376.
2. Куплетская М. Б. Методы длительного хранения коллекции микроорганизмов кафедры микробиологии Московского государственного университета / М. Б. Куплетская, З. А. Аркадьева // Микробиология. — 1997. — Т. 66, № 2. — C. 283–288.
3. Каталог культур мікроорганізмів / [наук. редкол. : В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Т. М. Ковалевська]. — Чернігів : ЦНТЕІ, 2007. — 45 с.
4. Пат. 85943 Україна, МПК С 12 N 1/20, С 05 F 11/08. Штам бактерій Bradyrhizobium japonicum для одержання бактеріального добрива під сою / Ковалевська Т. М., Надкернична О. В., Крутило Д. В., Горбань В. П. ; заявник та патентовласник ІСГМ УААН. — № а 200707156, заявл. 25.06.07 ; опубл. 10.03.09, бюл. № 5. — 4 с.
5. Теппер Е. З. Практикум по микробиологии / Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. Переверзева. — М. : Агропромиздат, 1987. — 239 с.
6. Крутило Д. В. Серологічне різноманіття бульбочкових бактерій сої у ґрунтах України / Д. В. Крутило, І. В. Волкова // Агроекологічний журнал. — 2012. — № 4. — C. 66–71.
7. The acetylene-ethylene assay for N2-fixation: laboratory and field evaluation / R. W. F. Hardy, R. D. Holsten, E. K. Jackson, R. C. Burns // Plant рhysiol. — 1968. — Vol. 43, № 8. — P. 1185–1207.
8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М. : Агропромиздат, 1985. — 352 с.

Переглядів анотації: 54
Завантажень PDF: 15 Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2014-12-22
Як цитувати
Ковалевська, Т. М., Крутило, Д. В., Горбань, В. П., Романова, І. М., & Усманова, Т. О. (2014). ВПЛИВ СПОСОБІВ ЗБЕРІГАННЯ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ТА СИМБІОТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ СОЇ. Сільськогосподарська мікробіологія, 20, 15-22. https://doi.org/10.35868/1997-3004.20.15-22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають