ВПЛИВ СТРОКІВ САДІННЯ ТА ДОЗ ДОБРИВ НА УРАЖЕННЯ СХОДІВ КАРТОПЛІ PHISOCTONIA SOLANI KUHN ТА РІЗНИМИ ВИДАМИ ГНИЛИЗНИ

  • Р. В. Ільчук Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
  • Л. А. Ільчук Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
Ключові слова: картопля, сорт, ризоктоніоз, строки посадки картоплі

Анотація

Ураження садивного матеріалу картоплі залежить від строків садіння, доз добрив і групи стиглості сорту. Найбільше (2,8–3,7 %) бульб, уражених Phisoctonia Solani Kuhn, відмічено за ранніх строків садіння. При пізніх строках садіння ураження ризоктоніозом зменшується, але зростає загнивання садивних бульб з 0,4 % до 7,2 %, особливо ранньостиглих сортів. Більше ураження бульб (2,2–2,6 %) ризоктоніозом відмічено на варіантах з внесенням гною (40 т/га). З внесенням мінеральних добрив на фоні гною ураження бульб ризоктоніозом зменшувалося на 0,8–0,9 %.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Шолом В. М. Отдельные вопросы агротехники картофеля в горной зоне украинских Карпат : автореф. дис. … канд. с.-х. наук : № 583 «Растениеводство» / Шолом Виктор Михайлович. — Львов, 1969. — 18 с.
2. Уткин В. С. Влияние сроков и способов посадки при различных фонах питания на урожай и качество различных сортов картофеля в условиях Северного Зауралья : автореф. дис. канд. с.-х. наук : 06.01.09 / Василий Степанович Уткин. — Пермь, 1978. — 21 с.
3. Браун Э. Э. Сроки посадки раннего картофеля / Э. Э. Браун // Картофель и овощи. — 1978. — № 2. — С. 10.
4. Мокиев В. И. Строки посадки новых сортов картофеля / В. И. Мокиев, А. Н. Смольников // Науч. Труды НИИКХ Северо-Востока. — Киров : Колос, 1974. — С. 79–87.
5. Власенко М. Ю. Реакція сортів картоплі на різні норми мінеральних добрив / М. Ю. Власенко, Г. С. Руденко // Картоплярство : міжвід. темат. наук. зб. — К. : Урожай, 1983. —– Вип. 14. — С. 42–45.
6. Васильева М. Н. Влияние некоторых приемов возделывания картофеля на урожай клубней в условиях Алтайского края / М. Н. Васильева // Сб. результатов исследований по законченным темам и работы аспирантов : тр. НИИКХ. — Вып. 6. — М. : Колос, 1969. — С. 83–85.
7. Дорожкин Н. А. Бактериальные болезни / Н. А. Дорожкин, З. И. Ремнёва // Картофель / под ред. Н. А. Дорожкина. — Минск : Ураджай, 1972. — С. 310–315.
8. Защита картофеля от главных болезней / под ред. С. М. Тупеневича. — Л. : Колос, 1973. — 144 с. : ил.
9. Новиков Ф. Я. Влияние различных факторов на проявление парши картофеля в условиях Дальнего Востока / Ф. Я. Новиков // НИИСХ. — Т. 18, Ч. 2. — 1975. — С. 64–68.
10. Бордукова Н. В. Болезни картофеля в период ухода / Н. В. Бордукова // Картофель и овощи. — 1974. — № 6. — С. 14–16.
11. Ганзин Г. А. Реакция новых сортов картофеля на удобрения и резку посадочных клубней / Г. А. Ганзин, В. М. Лубенцов // Науч. труды НИИКХ. — М. : Колос, 1979. — Вып. 34. — С. 68–77.
12. Каліцький П. Ф. Продуктивність нових сортів картоплі залежно від норм і способів внесення добрив / П. Ф. Каліцький, Г. С. Руденко, Л. В. Столярчук // Картоплярство : міжвід. темат. наук. зб. — К. : Довіра, 1999. — Вип. 29. — С. 127–133.

Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 14 Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2014-06-26
Як цитувати
Ільчук, Р. В., & Ільчук, Л. А. (2014). ВПЛИВ СТРОКІВ САДІННЯ ТА ДОЗ ДОБРИВ НА УРАЖЕННЯ СХОДІВ КАРТОПЛІ PHISOCTONIA SOLANI KUHN ТА РІЗНИМИ ВИДАМИ ГНИЛИЗНИ. Сільськогосподарська мікробіологія, 19, 68-72. https://doi.org/10.35868/1997-3004.19.68-72