АКТИВНІСТЬ АЗОТФІКСАЦІЇ, ЕМІСІЯ N2O ТА CO2 В АГРОЦЕНОЗАХ ГОРОХУ ЗА ДІЇ ДОБРИВ І ПЕРЕДПОСІВНОЇ БАКТЕРИЗАЦІЇ

  • В. В. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • М. А. Журба Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: горох, симбіотична азотфіксація, емісія N2O, емісія CO2, добрива

Анотація

В умовах польового стаціонарного досліду на чорноземі вилугуваному (короткоротаційна сівозміна картопля – ячмінь ярий – горох – пшениця озима) досліджено перебіг процесів азотфіксації, емісії N2О та CO2 в агроценозах гороху за впливу різних систем удобрення та використання для передпосівної інокуляції насіння мікробного препарату Ризогуміну. Процес симбіотичної азотфіксації активізується за другого року післядії 40 т/га гною ВРХ, застосування сидератів та внесення невисокої (N30P30K30) і середньої (N60P60K60) в досліді доз мінеральних добрив. Ризогумін сприяє суттєвій активізації процесу азотфіксації за виключенням варіанту з гноєм. Емісія N2O в варіантах зростає по мірі збільшення доз мінеральних добрив. Застосування біологічного препарату забезпечує зменшення втрат газоподібних сполук азоту за рахунок ініціювання розвитку рослин. Показники емісії вуглекислого газу залежать від виду та доз добрив. Ризогумін сприяє зменшенню емісії газоподібних сполук вуглецю по фонах мінеральних добрив унаслідок його активного використання на формування додаткової продукції.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Умаров М. М. Микробиологическая трансформация азота в почве / М. М. Умаров. — М. : ГЕОС, 2007. — 138 с.
2. Господаренко Г. М. Агрохімія : підручник / Г. М. Господаренко. — К. : ННЦ «ІАЕ», 2010. — 400 с.
3. Макаров Б. Н. Газообразные потери азота удобрений и их формы / Б. Н. Макаров // Агрохимия. — 1969. — № 12. — С. 3–9.
4. Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / [В. В. Волкогон, А. С. Заришняк, І. В. Гриник та ін.]. — К. : Аграрна наука, 2011. — 156 с.
5. The acetylene-ethylene assay for N2 fixation: laboratory and field evaluation / [R. W. F. Hardy, R. D. Holsten, E. K. Jackson et al.] // Plant physiol. — 1968. — Vol. 43, № 8. — P. 1185–1207.
6. Chamber measurement of surface-atmosphere trace gas exchange: numerical evaluation of dependence on soil, interfacial layer, and source/sink properties / Hutchinson GL, Livingston GP, Healy RW, Striegl RG // Journal of geophysical research. — 2000. — Vol. 105, № 7 — P. 8865–8875.
7. Comparison of the closed-chamber and gas concentration gradient methods for measurement of CO2 and N2O fluxes in two upland field soils / Kusa K., Sawamoto T., Hu R., Hatano R. // Soil science and plant nutrition. — 2008. — Vol. 54, № 5. — P. 777–785.
8. Методы почвенной микробиологии и биохимии / [И. В. Асеева, И. П. Бабьева, Б. А. Бызов и др. ; под ред. Д. Г. Звягинцева]. — М. : МГУ, 1991. — 304 с.
9. Доспехов В. А. Методика полевого опыта с основами статистической оброботки результатов исследований / В. А. Доспехов. — [ 5-е изд., доп. и перераб.]. — М. : Агропромиздат, 1985. — 351 с.
10. Докучаев В. В. К вопросу об открытии при русских университетах кафедр почвоведения и учение о микроорганизмах / В. В. Докучаев // Избранные сочинения. — М. : Гос. изд. с-х литературы, 1948. — Т. 2. — С. 290–318.

Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 15 Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Волкогон, В. В., & Журба, М. А. (2014). АКТИВНІСТЬ АЗОТФІКСАЦІЇ, ЕМІСІЯ N2O ТА CO2 В АГРОЦЕНОЗАХ ГОРОХУ ЗА ДІЇ ДОБРИВ І ПЕРЕДПОСІВНОЇ БАКТЕРИЗАЦІЇ. Сільськогосподарська мікробіологія, 18, 16-29. https://doi.org/10.35868/1997-3004.18.16-29

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>