РОЗВИТОК БАКТЕРІЙ АЗОТНОГО ЦИКЛУ В РИЗОСФЕРІ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ДІЇ ДОБРИВ ТА ПЕРЕДПОСІВНОЇ БАКТЕРИЗАЦІЇ

  • П. В. Ковпак Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • К. І. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • М. А. Журба Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Н. П. Штанько Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • І. В. Ларченко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: бактерії, що трансформують сполуки азоту, мінеральні добрива, Поліміксобактерин, пшениця озима

Анотація

Наведено результати досліджень впливу мікробного препарату Поліміксобактерину та різних доз мінеральних добрив на розвиток бактерій азотного циклу в ризосферному ґрунті рослин пшениці озимої сорту Сонечко. Встановлено, що роздрібне внесення мінеральних добрив у дозах, які не перевищують N60P60K60, та бактеризація насіння оптимізує склад мікробного угруповання у кореневій зоні рослин. Підвищення дози мінеральних добрив супроводжується негативними змінами в чисельності представників окремих функціональних груп мікроорганізмів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Оптимизация азотного питания растений при интенсивных технологиях / [под ред. Б. С. Носко, А. Я. Буки]. — К. : Урожай, 1992. — 135 с.
2. Заришняк А. С. Мікробіологічна трансформація азоту в ґрунті та її значення для агроценозів / Заришняк А. С., Волкогон В. В. // Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві : тези доп. VI наук. конф. молодих вчених (29–30 вер. 2009 р.). — Чернігів : ЦНТЕІ, 2009. — 112 с.
3. Іутинська Г. О. Ґрунтова мікробіологія : [навч. посібник] / Іутинська Г. О. — К. : Арістей, 2006. — 284 с.
4. Насіння зернових та зернобобових культур. Технологічний процес нанесення мікробних препаратів. Загальні вимоги: СОУ 01.11–37–782:2008. — [Чинний від 2009-07-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — 18 с.
5. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / [Волкогон В. В., Надкернична О. В., Токмакова Л. М. та ін.] ; за наук. ред. В. В. Волкогона. — К. : Аграр. наука, 2010. — 464 с.
6. Калининская Т. А. Применение ацетиленового метода для количественного учета разных групп азотфиксаторов методом предельных разведений / Т. А. Калининская, Т. В. Редькина, Ю. М. Белов // Микробиология. — 1981. — Т. 50, № 5. — С. 924–927.
7. Теппер Е. З. Практикум по микробиологии / Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Т. И. Переверзева. — М. : Агропромиздат, 1987. — 239 с.
8. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. — М. : Колос, 1979. — 376 с.
9. Мергель А. А. Участие азота корневых выделений в трансформации азота в почве и в процессе образования экстра азота / [А. А. Мергель, А. В. Тимченко, В. А. Машко и др.] // Агрохимия. — 1992. — № 9. — С. 3–12.
10. Волкогон В. В. Мікробні препарати як фактор підвищення засвоюваності рослинами мінеральних добрив / Волкогон В. В. // Сільськогосподарська мікробіологія. — 2006. — Вип. 4. — С. 21–34.

Переглядів анотації: 44
Завантажень PDF: 14 Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2014-03-31
Як цитувати
Ковпак, П. В., Волкогон, К. І., Журба, М. А., Штанько, Н. П., & Ларченко, І. В. (2014). РОЗВИТОК БАКТЕРІЙ АЗОТНОГО ЦИКЛУ В РИЗОСФЕРІ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ДІЇ ДОБРИВ ТА ПЕРЕДПОСІВНОЇ БАКТЕРИЗАЦІЇ. Сільськогосподарська мікробіологія, 18, 64-74. https://doi.org/10.35868/1997-3004.18.64-74

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>