ОСОБЛИВОСТІ ФОСФОРНОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА БАКТЕРИЗАЦІЇ

  • К.І. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: фосфорне живлення, урожайність, мікроорганізми, здатні до розчинення сполук фосфору, передпосівна бактеризація, Поліміксобактерин

Анотація

У польових дослідах з пшеницею озимою за вирощування культури на лучно-чорноземному грунті по різних агрофонах, без бактеризації та за умов передпосівної інокуляції насіння мікробним препаратом Поліміксобактерином досліджено особливості формування угруповань мікроорганізмів, здатних до гідролізу важкорозчинних сполук фосфору, динаміку вмісту рухомих фосфатів у ризосферному грунті, урожайність культури та винос фосфору з урожаєм. Мікробний препарат є активним чинником оптимізації фосфорного живлення рослин пшениці, особливо при взаємодії з мінеральними добривами.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Радов А.С. Практикум по агрохимии /А.С. Радов, И.В. Пустовой, А.В. Корольков; п/р И.В. Пустового. – М. : Агропромиздат, 1985. – 312 с.
2. Методические указания по выделению микроорганизмов, растворяющих труднодоступные минеральные и органические соединения фосфора. – Л., 1981. – 17 с.
3. Експериментальна ґрунтова мікробіологія /[В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Л.М. Токмакова та ін.]; ред. В.В. Волкогон. – К. : Аграрна наука, 2010. – 464 с.
4. Методы биохимического исследования растений /под ред. А.И. Ермакова. – Л. : Колос, 1972. – 456 с.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта /Б.А. Доспехов. – М. : Агропромиздат, 1985. – 351 с.
6. Гуральчук Ж.З. Значення арбускулярних мікориз для забезпечення рослин фосфором та іншими елементами живлення /Ж.З. Гуральчук //Фосфор і калій у землеробстві. Проблеми мікробіологічної мобілізації. – Чернігів-Харків, 2004. – С. 31–36.

Переглядів анотації: 33
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2012-06-21
Як цитувати
Волкогон , К. (2012). ОСОБЛИВОСТІ ФОСФОРНОГО ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА БАКТЕРИЗАЦІЇ. Сільськогосподарська мікробіологія, 15, 40-48. https://doi.org/10.35868/1997-3004.15.40-48

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають