ВПЛИВ СТАБІЛІЗАТОРІВ НА РІСТ, ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM

  • С.Ф. Козар Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В.В. Скорик Носівська селекційно-дослідна станція Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Т.О. Усманова Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Т.А. Євтушенко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: Bradyrhizobium japonicum, стабілізатор, ріст, життєздатність, нодуляційна активність, соя

Анотація

Проведено дослідження впливу окремих речовин як стабілізаторів на ріст, життєздатність, нодуляційну активність і ефективність Bradyrhizobium japonicum. Встановлено, що на життєздатність і функціональну активність бактерій позитивно впливає альгінат натрію в концентрації 0,2 %. У польових дослідах із соєю сорту Полтава показано, що за передпосівної бактеризації насіння брадиризобіями, культивованими з цим стабілізатором, збільшується кількість бульбочок на корінні, їх маса, азотфіксувальна активність, площа асиміляційної поверхні листя і врожайність культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Біологічний азот //[Патика В.П., Коць С.Я., Волкогон В.В. та ін.]; за ред. В.П. Патики. – К. : СВІТ, 2003. – 422 с.
2. Експериментальна ґрунтова мікробіологія /[В.В. Волкогон, О.В. Надкернична та ін.]; за наук. ред. В.В. Волкогона. – К. : Аграрна наука, 2010. – 464 с.
3. Виестур У.Е. Культивирование микроорганизмов /У.Е. Виестур, М.Ж. Кристапсонс, Е.С. Былинкина. – Л. : Пищевая промышленность, 1980. – 231 с.
4. Теппер Е.З. Практикум по микробиологии /Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзєва Г.И.; ред. В.К. Шильниковой. – [6-е изд. перераб. и доп.]. – М. : Дрофа, 2005. – 256 с.
5. Умаров М.М. Ацетиленовый метод изучения азотфиксации в почвенно-микробиологических исследованиях /М.М. Умаров //Почвоведение. – 1976. – № 11. – С. 119–123.
6. hardy R.W.F. The acetylene-ethylene assay for N2 fixation: laboratory and field evaluation /hardy R.W.F., hotsren R.D., Jackson E.K., Burns R.C. //Plant Physiol. – 1968. – vol. 43, № 8. – P. 1185−1207.
7. Большой практикум по физиологии растений /[Чернавина И.А., Потапов Н.Г., Косулина Л.Г., Кренделева Т.Е.]; ред. Б.А. Рубина. – М. : Высш. школа, 1978. – 408 с.
8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта /Б.А. Доспехов. – М. : Колос, 1985. – 376 с.

Переглядів анотації: 29
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2012-06-21
Як цитувати
Козар , С., Скорик , В., Усманова , Т., & Євтушенко , Т. (2012). ВПЛИВ СТАБІЛІЗАТОРІВ НА РІСТ, ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM. Сільськогосподарська мікробіологія, 15, 58-70. https://doi.org/10.35868/1997-3004.15.58-70

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають