ФОРМУВАННЯ МІКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ РИЗОСФЕРИ РОСЛИН ЖИТА ОЗИМОГО ЗА ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ ТА ДІАЗОБАКТЕРИНУ

  • І.Г. Чучвага Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В.В. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • К.І. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: діазотрофи, денітрифікувальні мікроорганізми, Діазобактерин, жито озиме

Анотація

Досліджено вплив мінеральних добрив та інокуляції мікробним препаратом Діазобактерином на формування і функціонування мікробного угруповання ризосферного ґрунту рослин жита озимого при вирощуванні культури на дерново-підзолистому грунті. За використання мінеральних азотних добрив збільшується чисельність мікроорганізмів, які засвоюють мінеральні та органічні форми азоту. На розвиток діазотрофів позитивно впливає мінеральний азот у дозі, що не перевищує 60 кг/га. Застосування високих доз добрив призводить до інтенсивного розвитку денітрифікувальних мікроорганізмів. Інокуляція Діазобактерином сприяє підвищенню чисельності агрономічно цінних мікроорганізмів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Звягинцев Д.Г. Биология почв /Д.Г. Звягинцев, И.П. Бабьева, Г.М. Зенова. – М. : Изд-во МГУ, 2005. – 445 c.
2. Теппер Е.З. Практикум по микробиологии /Е.З. Теппер, В.К. Шильникова, Г.И. Переверзева. – М. : Агропромиздат, 1987. – 239 с.
3. villemin G. Utilization du test de reduction de’acetylene pour la numeration des bacteries libres fixatuces d’azote /G. villemin, J. Balandreau, Y. Dommergues //Ann. Microbiol. ed Enzimol. – 1974. – vol. 24, № 2. – Р. 87– 94.
4. Експериментальна грунтова мікробіологія: монографія /[В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Л.М. Токмакова та ін.]; за наук ред. В.В. Волкогона. – К. : Аграр. наука, 2010. – 464 c.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта /Б.А. Доспехов. – М. : Колос, 1979. – 376 с.
6. Umarov M. Incorporation of «biological» nitrogen by nonlegumenous plants during associative N2–fixation /M. Umarov, v. Shabaev, v. Smolin, O. Aseeva //IX Int. Symp. Soil Biol. and conservatuion of the Biosphere. – Sorpon, 1985. – P. 65.
7. Ladha J.K. Rice plant – accociated N2–fixation as affected by genotype, inorganic N fertilizer and organic manure /J.K. Ladha, A.C. Tiror, G. Caldo, I. Watanabe //Transaction of XIII Congr. Int. Soc. Soil Sci. – hamburg, 1986. – vol. 2. – P. 598–599.

Переглядів анотації: 41
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2012-06-21
Як цитувати
Чучвага , І., Волкогон , В., & Волкогон , К. (2012). ФОРМУВАННЯ МІКРОБНОГО УГРУПОВАННЯ РИЗОСФЕРИ РОСЛИН ЖИТА ОЗИМОГО ЗА ВПЛИВУ МІНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕННЯ ТА ДІАЗОБАКТЕРИНУ. Сільськогосподарська мікробіологія, 15, 101-112. https://doi.org/10.35868/1997-3004.15.101-112

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>