ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛОНОВИХ ЛІНІЙ ПРИ ОЗДОРОВЛЕННІ СОРТІВ КАРТОПЛІ

  • І.В. Демчук Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: картопля, культура меристем, первинне насінництво, статистичні методи

Анотація

Розглянуто результативність використання статистичних методів для оцінювання клонових ліній при оздоровленні сортів картоплі. Показано, що застосування даної методики може суттєво поліпшити якість вихідного матеріалу при оздоровленні сортів картоплі біотехнологічними методами за рахунок відбору високопродуктивних безвірусних ліній, які не мають відхилень від вихідного фенотипу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Зарицький М.М. Фітовірусологічний моніторинг картопляного лану /Зарицький М.М., Коломієць Л.П., Шевель М.Є. //Агроекол. журн. – 2002. – спец. вип. – С. 38–41.
2. Коломієць Л.П. Фітосанітарний стан агроекосистем як фактор продуктивності сільськогосподарського виробництва /Коломієць Л.П. //Лідер України. – 2005. – № 12. – C. 124–126.
3. Кинчарова М. Контроль качества семенного картофеля как залог високих урожаев /Кинчарова М. //Картофельная система. – 2009. – № 2. – С. 18–19.
4. Трускинов Э.В. Современная стратегия и тактика борьбы с вирусными болезнями картофеля /Э.В. Трускинов //Картофелеводство: результаты исследований, инновации, практический опыт: сб. науч. тр. /Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. НИИКХ; под ред. Е.А. Симакова. – М., 2008. – Т. 2. – С. 26–33.
5. Тимошенко І.І. Проблеми і перспективи селекції і насінництва картоплі в Західному регіоні /І.І. Тимошенко, П.Д. Завірюха, З.М. Майщук //Вісник аграрної науки. – 2001. – № 9. – С. 73–77.
6. Итоги и перспективы создания безвироидного генобанка картофеля /С.М. Мусин, В.В. Бойко, А.В. Бабоша [и др.] //Вопросы картофелеводства: сб. науч. тр. /Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. НИИКХ. – М. : ВНИИКХ, 2001. – С. 262–276.
7. Майщук З.Н. Клональне мікророзмноження картоплі in vitro. Стан, проблеми, перспективи: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] /З.Н. Майщук. – Львів : Львів. держ. агроун-т, 1998. – 96 с.
8. Демчук І.В. Ефективність оздоровлення сортів картоплі біотехнологічними методами /Демчук І.В., Зарицький М.М. //С.-г. мікробіологія: міжвід. темат. наук. зб. – Чернігів : ЦНТЕІ, 2007. – Вип. 6. – С. 155–166.
9. Асеева Т.В. Вегетативные мутации картофеля /Асеева Т.В., Яшина И.М. //Генетика. – 1968. – Т. 4, № 3. – С. 145–164.
10. Яшина И.М. Перспективы использования методов культуры клеток и тканей в селекции картофеля /Яшина И.М. //Исследования по клеточной селекции: научн. тр. – М., 1984. – С. 5–13.
11. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею /УААН, Інститут картоплярства /[В.С. Куценко, А.А. Подгаєцький, А.А. Осипчук та ін.]. – Немішаєве, 2002. – 182 с.
12. Комп’ютерні методи в сільському господарстві та біології: навчальний посібник /О.М. Царенко, Ю.А. Злобін, В.Г. Скляр, С.М. Панченко. – Суми : Університетська книга, 2000. – 203 с.
13. Методика проведення експертизи сортів на відмінність, однорідність та стабільність (ВОС) (овочеві, баштанні культури та картопля) //Охорона прав на сорти рослин: Офіційний бюлетень. – К. : Алефа, 2004. – Вип. 1, Ч. 2. – С. 242–252.
14. Атлас морфологічних та ідентифікаційних ознак сортів картоплі (Solanum tuberosum L.) /доповнення до Методики проведення експертизи сортів картоплі на ВОС /[Волкодав В.В., Гончар О.М., Лещук Н.В. та ін.]. – К. : Алефа, 2005. – 60 с.

Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2012-06-21
Як цитувати
Демчук , І. (2012). ЗАСТОСУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ КЛОНОВИХ ЛІНІЙ ПРИ ОЗДОРОВЛЕННІ СОРТІВ КАРТОПЛІ. Сільськогосподарська мікробіологія, 15, 125-139. https://doi.org/10.35868/1997-3004.15.125-139

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають