МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІРУСНИХ ХВОРОБ НА ПОСАДКАХ КАРТОПЛІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

  • О.О. Дмитрук Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Ю.О. Дмитрук Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Т.О. Бова Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • О.В. Пиріг Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Л.П. Коломієць Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: вірусні хвороби, віруси картоплі, моніторинг, методи діагностики

Анотація

Проведено обстеження розсадників оригінального насінництва картоплі північних районів Полісся України у 2012 р. (47 сортозразків). Виявлено, що на сортах картоплі поширення вірусної інфекції і проявлення симптомів хвороб прогресує зі збільшенням числа репродукцій у полі від 8,1 % (пробіркові рослини–розсада) до 77–100 %, поширеним є латентне вірусоносійство (57 % тестованих зразків). Превалює в посадках М-вірус картоплі в моноінфекції (36,2 %) або у комплексі з іншими мозаїчними вірусами (99 %), Y-вірус картоплі виявлено у 38,3 % сортів, з переважанням некротичних ізолятів. Підкреслюється необхідність ефективного захисту і постійного фітовірусологічного контролю насіннєвого матеріалу з використанням лабораторних методів і сучасних засобів діагностики.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Картофель (возделывание, уборка, хранение) /под ред. Д. Шпаара. – Торжок : ООО «Вариант», 2004. – 466 с.
2. Коломієць Л.П. Вірусні хвороби картоплі /Л.П. Коломієць //Чернігівщина аграрна. – 2007. – № 2(6). – С. 7–9.
3. Бойко А.Л. Фітовіруси: екологія, діагностика, профілактика /Бойко А.Л., Патика В.П. //Агроекол. журн. – 2002. – № 3. – С. 23–26.
4. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею /[Куценко В.С., Осипчук А.А., Подгаєцький А.А. та ін.]. – Немішаєве, 2002. – 182 с.
5. Мельничук М.Д. Фітовірусологія: навчальний посібник /М.Д. Мельничук, А.Л. Бойко, В.П. Патика. – К. : Поліграф Консалтинг, 2005. – 200 с.
6. Щербина Н.В. Метод приготовления препаратов фитопатогенных вирусов для электронной микроскопии /Н.В. Щербина, М.Я. Курбала, Л.П. Коломиец //v съезд Укр. микробиол. о-ва (Днепропетровск, февр. 1980): тез. докл. – К. : Наук. думка, 1980. – C. 229.
7. Шевченко О.П. Розповсюдження та діагностика некротичних штамів Y-вірусу картоплі на Поліссі України /О.П. Шевченко //Вісн. ХНАУ. Сер. «Рослинництво, селекція, насінництво, овочівництво». – Х., 2006. – № 5. – С. 110–115.

Переглядів анотації: 37
Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2012-06-21
Як цитувати
Дмитрук , О., Дмитрук , Ю., Бова , Т., Пиріг , О., & Коломієць , Л. (2012). МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІРУСНИХ ХВОРОБ НА ПОСАДКАХ КАРТОПЛІ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ. Сільськогосподарська мікробіологія, 15, 140-149. https://doi.org/10.35868/1997-3004.15.140-149

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають