КОМПОНЕНТИ ЛІПІД-ПІГМЕНТНОГО КОМПЛЕКСУ ЛИСТКІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ІНОКУЛЯЦІЇ МІКРООРГАНІЗМАМИ З ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ

  • Н.Б. Свєтлова Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • О.В. Калініченко Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • О.І. Серга Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • В.О. Стороженко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В.З. Улинець Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Л.М. Токмакова Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • А.О. Трепач Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Н.Ю. Таран Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: дефіцит фосфору, фосфатмобілізувальні бактерії, фотосинтезувальні пігменти, фосфатидилглицерол, сульфохіновозилдіацилгліцерол, пшениця озима

Анотація

Здійснено оцінку фізіологічного стану рослин пшениці озимої (Triticum aestivum L.), інокульованих бактеріями з фосфатмобілізувальною здатністю, за умов дефіциту доступного фосфору в ґрунті. Виявлено моделюючий вплив бактерій Paenibacillus polymyxa KB, Rhizobium radiobacter 1333 і Rhizobium radiobacter 5006 на складові ліпід-пігментного комплексу рослин, який проявляється в акумуляції основних фотосинтетично активних пігментів, зростанні співвідношення хлорофіли (a+b)/ каротиноїди, підтриманні високого рівня фосфатидилгліцеролу поряд зі стабільним вмістом сульфохіновозилдіацилгліцеролу. Передпосівна бактеризація насіння фосфатмобілізувальними бактеріями підвищувала врожайність рослин пшениці у всіх досліджуваних варіантах, з максимальним значенням при бактеризації насіння Rhizobium radiobacter 5006.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Таран Н.Ю. Ліпіди рослин /Н.Ю. Таран, О.І. Косик, О.А. Оканенко, Л.М. Бацманова. – К.: Ленвіт, 2006. – 104 с.
2. Рекомендації з ефективного застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур /[за ред. С.І. Мельник, В.А. Жилкін, М.М. Гаврилюк та ін.]. – К.: Міністерство аграрної політики України, УААН, 2007. – 52 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта /Б.А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 352 с.
4. Poirier Y. Phosphate transport and homeostasis in Arabidopsis /Poirier Y., Bucher M. //The Arabidopsis book /Ed. C.R. Somerville, E.M. Meyerowitz, M.D, Rockville. – The American Society of Plant Biologists, 2002. – P. 1–35.
5. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика /[В.В. Волкогон, О.В. Надкернічна, Т.М. Ковалевська та ін. ]. – К.: Аграрна наука, 2006. – 311 с.
6. Насіння зернових та зернобобових культур. Технологічний процес нанесення мікробних препаратів. Загальні вимоги: СОУ 01.11–37– 782:2008. – [Чинний від 2009-07-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2009. – 18 с.
7. Патика В.П. Пошук мікроорганізмів для розробки нових екологобезпечних препаратів на основі фосформобілізівних бактерій /Патика В.П., Токмакова Л.М., Луценко Н.В. [та ін.] //Вісник Одес. нац. ун-ту. Сер. Біологія. – 2001. – Т. 6, № 4. – С. 228–231.
8. Токмакова Л.М. Фосформобілізівні препарати – альбобактерин, поліміксобактерин /Токмакова Л.М. //Лідер України. – 2006. – № 51. – С. 136–137.
9. Чайковська Л.О. Ефективність біопрепаратів на богарних землях /Чайковська Л.О., Патика В.П., Мельничук Т.М. [та ін.] //Агроекол. журн. – 2002. – № 3. – С. 61–63.
10. Abel S. Phosphate sensing in higher plant /Abel S., Ticconi C.A., Delatorre C.A. //Physiol. Plant. – 2002. – Vol. 115, № 1.– P. 1–8.
11. Zill L. Lipids of photosynthetic tissue. I. Salicilic acid chromatography of the lipids from whole leaves and chloroplasts /Zill L., Harmon E. //Biochem. Biophys. Acta. – 1962. – Vol. 57. – Р. 573–575.
12. Яковенко Г.М. Метод выделения и разделения по классам липидов листьев и хлоропластов растений /Яковенко Г.М., Михно А.И. //Физиол. и биохим. культ. раст. – 1971. – T. 3, № 6. – С. 651–656.
13. Arnon D.I. Cooper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenolase in Beta vulgaris /Arnon D.I. //Plant Physiol. – 1949. – Vol. 24, № 1. – P. 1–154.
14. Frentzen M. Phosphatidylglycerol and sulfoquinovosyldiacylglycerol: anionic membrane lipids and phosphate regulation /Frentzen M. //Cur. Opin. in Plant Biol. – 2004. – Vol. 7, № 3. – P. 270–276.
15. Raghothama K.G. Phosphate Acquisition /Raghothama K.G. //Annu. Rev. Plant. Physiol. Plant. Mol. Biol. – 1999. – Vol. 50. – P. 665–693.
16. Raghothama K.G. Phosphate transport and signaling /Raghothama K.G. //Curr. Opin. Plant. Biol. – 2000. – Vol. 3, № 3. – P. 182–187.
17. Yuan H. Signaling components involved in plant responses to phosphate starvation /Yuan H., Liu D. //J. Integr. Plant Biol. – 2008. – Vol. 50, № 7. – P. 849–859.
18. Kelly A.A. Disruption of the two digalactosyldiacylglycerolsynthase genes DGD1 and DGD2 in Arabidopsis reveals the existence of an additional enzyme of galactolipid synthesis /Kelly A.A., Froehlich J.E., Dormann P. //Plant Cell. – 2003. – Vol. 15, № 11. – P. 2694–2706.
19. Kelly A.A. DGD2, an Arabidopsis gene encoding a UDP-galactose dependent digalactosyldiacylglycerol synthase is expressed during growth under phosphate limiting conditions /Kelly A.A., Dormann P. //J. Biol. Chem. – 2002. – Vol. 277, № 2. – P. 1166–1173.

Переглядів анотації: 30
Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2012-04-26
Як цитувати
Свєтлова , Н., Калініченко , О., Серга , О., Стороженко , В., Улинець , В., Токмакова , Л., Трепач , А., & Таран , Н. (2012). КОМПОНЕНТИ ЛІПІД-ПІГМЕНТНОГО КОМПЛЕКСУ ЛИСТКІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗА ІНОКУЛЯЦІЇ МІКРООРГАНІЗМАМИ З ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ. Сільськогосподарська мікробіологія, 14, 109-120. https://doi.org/10.35868/1997-3004.14.109-120

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають