БІОЛОГІЧНА МЕЛІОРАЦІЯ ГРУНТІВ. ТРАДИЦІЙНЕ І НОВЕ

  • В.В. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: біологічний стан ґрунтів, органічна речовина, біологічний азот, мікробні препарати

Анотація

У статті обгрунтовується необхідність проведення біологічної меліорації ґрунтів. Ефективними її чинниками є поповнення ґрунтів органічною речовиною (за використання гною, компостованих відходів великих міст та птахівничої галузі, післяжнивних і післязбиральних решток, дотримання науково обгрунтованих сівозмін), збільшення площ бобових культур у структурі землекористування для оптимізації забезпечення грунтів азотом, використання мінеральних добрив у межах, що не перевищують фізіологічного оптимуму для культурних рослин, широке впровадження сучасних мікробних препаратів у технології вирощування сільськогосподарських культур.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бенцаровський Д.М. Баланс азоту в землеробстві України /Д.М. Бенцаровський, Л.В. Дацько, М.В. Кирієнко //Зб. наук. праць «ННЦ ІЗ УААН». – 2006. – Спецвип. – С. 22-25.
2. Берестецький О.А. Биологические основы плодородия почв /[О.А. Берестецкий, Ю.М. Возняковская, Л.М. Доросинский и др.]. – М.: Колос, 1984. – 287 с.
3. Волкогон В.В. Мікробні препарати в землеробстві. Теорія і практика /[В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Т.М. Ковалевська та ін.]. – К.: Аграрна наука, 2006. – 312 с.
4. Волкогон В.В. Мікробіологічні аспекти оптимізації азотного удобрення сільськогосподарських культур /В.В. Волкогон. – К.: Аграрна наука, 2007. – 144 с.
5. Волкогон В.В. Удобрення кукурудзи за інтенсивністю біологічної трансформації азоту ризосфери /В.В. Волкогон //Зб. наук. праць «ННЦ ІЗ УААН». – 2008. – Спецвип. – С. 112-119.
6. Гриник І.В. Визначення фізіологічно (екологічно) доцільних доз мінерального азоту в технологіях вирощування сільськогосподарських культур (науково-методичні рекомендації) /[І.В. Гриник, А.С. Заришняк, В.В. Волкогон та ін.]. – К., 2010. – 33 с.
7. Докучаев В.В. К вопросу об открытии при русских университетах кафедр почвоведения и учение о микроорганизмах //Избранные сочинения. – М.: Гос. изд. с-х. литературы, 1948. – Т. 2. – С. 290-318.
8. Кожемяков А.П. Продуктивность азотфиксации в агроценозах //Мікробіол. журн. – 1997. – Т. 59, № 4. – С. 22-26.
9. Кореньков Д.А. Вопросы агрохимии азота и экология /Д.А. Кореньков //Агрохимия. – 1990. – № 11. – С. 28-37.
10. Костычев П.А. Состав органических веществ почвы в связи с низшими организмами //Тр. Санкт–Петербургского о-ва естествоиспытателей, отд. Ботаники. – 1890. – Т. ХХІ. – С. 6-9.
11. Патика В.П. Біологічний азот /[В.П. Патика, С.Я. Коць, В.В. Волкогон та ін.]; За ред. В.П. Патики – К.: Світ, 2003. – 424 с.
12. Сайко В.Ф. Землеробство на шляху до ринку /В.Ф. Сайко – К.: Ін-т землеробства УААН, 1997. – 48 с.
13. Сайко В.Ф. Проблеми і шляхи нагромадження та використання біологічного азоту в сучасному землеробстві України /В.Ф. Сайко //Зб. наук. праць ННЦ «ІЗ УААН». –2006. – Спецвип. – С. 8-13.
14. Умаров М.М. Методы изучения азотфиксации и денитрификации в почве /М.М. Умаров, Н.Г. Куракова, Зуева Л.Д. //Микроорганизмы как компонент биогеоценоза. – М., 1984. – С. 107-119.
15. Postgate J. Nitrogen fixation. – Inst. Biol. Stud. Biol. – N 92. – P. 1-671.

Переглядів анотації: 48
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2011-08-19
Як цитувати
Волкогон , В. (2011). БІОЛОГІЧНА МЕЛІОРАЦІЯ ГРУНТІВ. ТРАДИЦІЙНЕ І НОВЕ. Сільськогосподарська мікробіологія, 13, 7-22. https://doi.org/10.35868/1997-3004.13.7-22

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>