РІСТ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ У ГЕЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • І.О. Каменєва Південна дослідна станція Інституту сільськогосподарської мікробіології НААН України
Ключові слова: ризобії, Bradyrhizobium japonicum, титр, життєздатність, вірулентність, гельний препарат

Анотація

Досліджено вплив екзополісахаридакриламіду (ЕПАА) у рідкому середовищі на ріст, зберігання життєздатності і вірулентності ризобій сої за умов періодичного культивування. Відмічено, що при загущуванні середовища титр Bradyrhizobium japonicum М-8 та B. japonicum 36 збільшується на 31,4 та 79,4 %, відповідно. У фазу експоненційного росту відмічено тенденцію підвищення ростової активності ризобій за умов культивування в гельному середовищі. Встановлено, що B. japonicum 36 чутливіший, ніж B. japonicum М-8 до змін у складі середовища та умов культивування. Абсолютна швидкість росту B. japonicum 36 у 5 разів збільшилася, а час генерації зменшився майже у 3 рази в порівнянні з рідким середовищем. Життєздатність обох штамів ризобій і їх вірулентність зберігаються впродовж п’яти місяців. Встановлено, що ЕПАА є технологічною добавкою для загущення середовища і стабілізації отриманого гельного препарату на основі бульбочкових бактерій сої.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Потенциальные возможности симбиотической азотфиксации при выращивании сои на юге Украины /Толкачев Н.З. //Мікробіол. журн. – 1997. – Т. 59, № 4. – С. 34-41.
2. Біологічний азот /[Патика В.П., Коць С.Я., Волкогон В.В. та ін.]. – К.: Світ, 2003 – 422 с.
3. Пат. № 56032 Україна, МПК (2002) С05F 11/08 С12N 1/20. Спосіб виготовлення препарату на основі азотфіксуючих бактерій–продуцентів екзополісахаридів /Патика В.П., Мельничук Т.М., Шерстобоєв М.К. та ін. – заявл. 12.09.2002; опубл. 17. 01.2005, Бюл. № 1.
4. Шерстобоева Е.В. Биопрепараты азотфиксирующих бактерий: проблемы и перспективы применения /Шерстобоева Е.В., Дудинова И.А., Крамаренко С.Н., Шерстобоев Н.К. //Мікробіол. журн. – 1997. – Т. 59, № 4.– С. 109-116.
5. Воцелко С.К. ЕПАА – універсальний біологічний прилипач пестицидів і регуляторів росту рослин (Методичні рекомендації) //Воцелко С.К., Гвоздяк Р.І., Данькевич Л.А, Литвинчук О.О., Патика В.П. – К., 2007. – 26 с.
6. Ващенко Л.Н. Желирующие свойства экзополисахаридакриламида в композиции с агар-агаром /Ващенко Л.Н., Литвинчук О.А., Гвоздяк Р.И., Воцелко С.К. //Мікробіол. журн. – 2004. – Т. 66, № 6. – С. 37- 43.
7. Хотянович А.В. Методы культивирования азотфиксирующих бактерий, способы получения и применения препаратов на их основе /А.В. Хотянович. – Л., 1991, – 60 с.
8. Большой практикум по микробиологии /под ред Б.А. Селибера. – М.: Высшая школа, 1962. – С. 490.
9. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія /Т.П. Пирог. – К.: НУХТ, 2004. – С. 124-125.
10. Балезин С.А. Определение вязкости при помощи капиллярного віскозиметра /Балезин С.А. //Практикум по физической и коллоидной химии. – М.: Просвещение, 1972. – С. 249-256.
11. Толкачев Н.З. Модифицированный метод определения количества клубенькових бактерій сои в почве /Толкачев Н.З. //Тр. ВНИИСМ. – 1990. – Т. 60. – C. 37-43.
12. Бегун С.А. Способы, приемы изучения и отбора эффективных штаммов клубеньковых бактерий сои. Методы аналитической селекции (методические рекомендации) /С.А. Бегун, В.А. Тильба. – Благовещенск, 2005. – 70 с.
13. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) /А.Б. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
14. Kameneva I.A. Peculiarity of manufacturing of gel preparation on the basis of Bradyrhizobium japonicum and Mesorhizоbium ciceri /Kameneva I.A., Gritchina L.J. //Int. Sci. Conf. «S.P. Kostychev and contemporary agricultural microbiology» (Yalta, October 8-12, 2007): abstr. – Yalta, 2007. – P. 108.
15. Перспектива розробки гельних препаратів на основі агрономічно корисних мікроорганізмів /[Каменєва І.А., Грітчина Л.Ю., Мельничук Т.М. та ін.] //XII з’їзд Товариства мікробіологів України (Ужгород, 25-30 травня 2009 р.): тез. доп. – Ужгород, 2009. – С. 376.

Переглядів анотації: 35
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2011-08-19
Як цитувати
Каменєва , І. (2011). РІСТ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ У ГЕЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Сільськогосподарська мікробіологія, 13, 108-116. https://doi.org/10.35868/1997-3004.13.108-116