ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОГУМІНУ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

  • Ю.М. Халеп Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • К.І. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: ячмінь ярий, Мікрогумін, економічна, енергетична ефективність

Анотація

Наведено результати дослідження економічної та енергетичної ефективності застосування мікробного препарату Мікрогуміну в технологіях вирощування ячменю ярого. За використання методики детермінованого факторного аналізу визначено вплив основних факторів на формування показників ефективності. Встановлено високу ефективність застосування Мікрогуміну завдяки випереджаючим темпам росту рівня урожайності в порівнянні зі збільшенням витрат.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Біоенергетична оцінка сільськогосподарського виробництва: Науково-методичне забезпечення /[Ю.О. Тараріко, О.Ю. Несмашна, О.М. Бердніков та ін.]; за наук. ред. Ю.О. Тараріко. – К.: Аграрна наука, 2005. – 200 с.
2. Волкогон В.В. Застосування біологічного препарату мікрогуміну в технологіях вирощування ярого ячменю /[В.В. Волкогон, В.П. Сальник, К.І. Волкогон та ін.] //Зб. наукових праць Інституту землеробства УААН. – 2004. – Спецвип. – С. 111-119.
3. Мартьянов В.П. Методические указания для подготовки и написания дипломных проектов (работ) по экономической и энергетической оценке результатов исследований /В.П. Мартьянов. – Харьков: ХГАУ, 1996. – 31 с.
4. Методика випробування і застосування пестицидів /[С.О. Трибель, Д.Д. Січкарьова, М.П. Секунд та ін.]; за ред. С.О. Трибеля. – К.: Світ, 2001. – 448 с.
5. Мікробні препарати в землеробстві. Теорія і практика. /[Волкогон В.В., Надкернична О.В., Ковалевська Т.М. та ін.]; за ред. В.В. Волкогона. – К.: Аграрна наука, 2006. – 312 с.
6. Наукові основи агропромислового виробництва Чернігівської області /[Гриник І.В., Бардаков А.Г., Бакун Ю.О. та ін.] – Чернігів: РВК «Деснянська правда », 2004. – 344 с.
7. Определение экономической эффективности в земледелии и животноводстве разработок по сельскохозяйственной микробиологии: Методические рекомендации /[Говорунов А.Н., Лень В.С., Игнатенко Н.М. и др.]: – Чернигов: Укр.НИИСХМ УААН, 1991. – 98 с.
8. Рекомендації з ефективного застосування біологічного препарату мікрогуміну в технології вирощування ярого ячменю /УААН, Інститут с.-г. мікробіології; В.В. Волкогон, Ю.М. Халеп, К.І. Волкогон та ін. – Чернігів, 2005. – 16 с.
9. Рекомендації з ефективного застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур /Мін. агр. політики України, УААН; С.І. Мельник, В.А. Жилкін, М.М. Гаврилюк, К.І. Волкогон та ін. – К., 2007. – 53 с.
10. Тараріко Ю.О. Енергетична оцінка систем землеробства і технології вирощування сільськогосподарських культур: Методичні рекомендації /Ю.О. Тараріко, О.Э. Несмашна, Л.Д. Глущенко.– К.: Норапрінт, 2001.– 60 с.
11. Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві/ теорія, методологія, практика /П.Т. Саблук, Ю.Ф. Мельник, М.В. Зубець, В.Я. Месель-Веселяк. – К., 2008. – 698 с.

Переглядів анотації: 41
Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2011-08-19
Як цитувати
Халеп , Ю., & Волкогон , К. (2011). ЕКОНОМІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОГУМІНУ В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО. Сільськогосподарська мікробіологія, 13, 124-136. https://doi.org/10.35868/1997-3004.13.124-136

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>