ПОШИРЕННЯ ІЛАРВІРУСІВ У НАСАДЖЕННЯХ КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР У ПІВДЕННОМУ ТА СХІДНОМУ СТЕПУ

  • Н.В. Тряпіцина Інститут садівництва НААН України
  • С.О. Васюта Інститут садівництва НААН України
Ключові слова: віруси кісточкових культур, селективність вірусу, відношення шансів, статистична модель, таблиця спряженості ознак

Анотація

Розраховано індекси селективності двох іларвірусів до шести кісточкових культур в насадженнях південного і східного Степу України. Проаналізовано шанси інфікування кожної культури вірусом некротичної кільцевої плямистості та вірусом карликовості сливи в регіональних насадженнях.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Бублик М.О. Методологічні та технологічні основи підвищення продуктивності сучасного садівництва //М.О. Бублик. – К.: Нора-прінт, 2005. – С. 285.
2. Васюта С.О. Діагностика вірусів кісточкових культур методом імуноферментного аналізу /С.О. Васюта, Н.В. Тряпіцина //Садівництво: Міжвідомч. темат. наук. зб. – 2007. – Вип. 60. – С. 264-275.
3. Клочко Н.М. Сорти персика, перспектвні для інтенсивних насаджень /Н.М. Клочко, О.М. Алєксєєва //Матеріали всеукраїнської конференції «Садіництво на межі тисячоліть». – К.: Нора-принт, 2000. – С. 140-145.
4. Смыков В.К. Пути повышения продуктивности персика /В.К. Смыков, А.В. Смыков //Матеріали всеукраїнської конференції «Садіництво на межі тисячоліть». – К.: Нора-принт, 2000. – С. 146-149.
5. Тряпіцина Н.В. Оцінка рівня селективності вірусів кісточкових культур до рослинних господарів /Н.В. Тряпіцина //Наукові доповіді НАУ [Електронний ресурс]. – 2009. – № 4 (16). – режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/e-Journals/nd/2009-4/09vsootd.pdf.
6. Тряпіцина Н.В. Особливості поширення іларвірусів в насадженнях кісточкових культур України /Н.В. Тряпіцина //С.-г. мікробіологія: Міжвідомч. темат. наук. зб. – Чернігів: ЦНТЕІ, 2010. – Вип. 11. – C. 132- 145.
7. Тряпіцина Н.В. Оцінка рівня селективності іларвірусів до кісточкових культур в умовах Північного Лісостепу /Н.В. Тряпіцина //Міжнародна наукова конференція «Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках». – К., 2010. – С. 554-556.
8. Фітовірусологічний моніторинг стану насаджень кісточкових культур України /[П.В. Кондратенко, Н.В. Тряпіцина, С.О. Васюта та ін.] //Вісник аграрної науки. – 2009. – № 6. – С. 2-26.
9. Cameron H.R. Effects of viruses on deciduous fruit trees /H.R. Cameron //Hort Science. – 1977. – № 12. – Р. 484-487.
10. Clark M.F. Characteristics of the microplate method of the enzyme – linked immunosorbent аssay for the detection of plant virus /M.F. Clark, A.N. Adams //J. Gen. Virol. – 1977. – Vol. 34, № 3. – P. 475-483.
11. Desvignes J.-C. Virus Diseases of Fruit Trees /J.-C. Desvignes. – Paris: Ctifl, 1999. – Р. 35-38.
12. Gerginova T. Incidence of Prunus Necrotic Ringspot Virus (PNRV) and Prune Dwarf Virus (PDV) in cherry orchards /T. Gerginova //Acta Hort. – 1981. – Vol. 94. – Р. 223-226.
13. Economic implications of a virus prevention program indeciduous tree fruits in the US /[T. Cembali, R.J. Folwell, P. Wandschneider et al.] //Crop Protection. – 2003. – № 22. – Р. 1149-1156.
14. Effect of infection by viruses on vegetаtive growth of sweet cherry on Damil and Immil rootstocks /[D. Andersone, H. Wustenberghs, N.C. Cook et al.] //Hort. Sci. – 2004. – № 3. – P. 99-104.
15. Han L. Studies on Prunus necrotic ringspot vorus (PNRSV) оccurring on lily /L. Han, W. Liu //Agricultural Sciences in China. – 2007. – № 6. – P. 1201-1208.
16. Horizontal spread of ilarviruses in young trees of several peach cultivars /[J.K. Uyemoto, L.R. Bulluck, S. Pethybridge et al.] //Plant Dis.– 2003.– № 87. – Р. 75-77.
17. ICTV dB description 00.010.0.02.014. Prune dwarf virus. – 2010. – режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ICTVdB/.
18. ICTV dB description 00.010.0.02.015. Prunus necrotic ringspot virus. – 2010. – режим доступу: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/ ICTVdB/.
19. Nйmeth M. Virus, Mycoplasma and Rickettsia Diseases of Fruit Trees /М. Nйmeth. – Budapest: Akadйmiai Kiadу, 1986. – Р. 261–265.
20. Survey of Prunus necrotic ringspot virus in Rose and Its Variability in Rose and Prunus spp /[B. Moury, L. Cardin, J.P. Onesto et al.] //Phytopathol. – 2001. – Vol. 91, N. 1. – P. 84-91.

Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2011-08-19
Як цитувати
Тряпіцина , Н., & Васюта , С. (2011). ПОШИРЕННЯ ІЛАРВІРУСІВ У НАСАДЖЕННЯХ КІСТОЧКОВИХ КУЛЬТУР У ПІВДЕННОМУ ТА СХІДНОМУ СТЕПУ. Сільськогосподарська мікробіологія, 13, 137-147. https://doi.org/10.35868/1997-3004.13.137-147