ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ У РИЗОСФЕРІ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ, ІНОКУЛЬОВАНИХ RHIZOBIUM RADIOBACTER

  • А.О. Трепач Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: Rhizobium radiobacter, пшениця озима, фосфатмобілізувальні бактерії

Анотація

Наведено результати трирічних досліджень впливу передпосівної бактеризації Rhizobium radiobacter на чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у ризосфері рослин пшениці озимої. Показано, що за дії інокуляції чисельність фосфатмобілізаторів у кореневій зоні рослин збільшується у фазу кущіння рослин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Красильников Н.А. Микроорганизмы почвы и высшие растения /Н.А. Красильников. – М.: Изд. АН СССР, 1958. – 462 с.
2. Davey M.E. Microbial biofilms: from ecology to molecular genetic /M.E. Davey, G.A. O’Toole //Microbiol. And Molecular Biol. Reviews. – 2000 – Vol. 64, № 4. – P. 847-867.
3. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика: Монографія /[Волкогон В.В., Надкернична О.В., Ковалевська Т.М. та ін.]; за ред. В.В. Волкогона. – К.: Аграрна наука, 2006. – 312 с.
4. Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия /Е.Н. Мишустин. – М.: Наука, 1972. – 342 с.
5. Алексеева Р.П. К вопросу о мобилизации фосфатов микрофлорой почв Западной Сибири /Р.П. Алексеева //Современные системы удобрений в интенсивных севооборотах Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1982. – С. 62-69.
6. Кудеярова А.Ю. О лигандном обмене как основном механизме адсорбции фосфат-ионов на поверхности твердых фаз почвы /А.Ю. Кудеярова //Агрохимия. – 1991. – № 5. – С. 125-137.
7. Горина Э.И. Мобилизация минеральных фосфатов почвы и удобрений чистыми культурами бактерий /Э.И. Горина, А.Н. Илялетдинов //Изв. АН Каз.ССР. Сер. Биол. – 1976. – № 4. – С. 25-28.
8. Braunova O. Utilization of phosphorus from Ca3(PO4)2 by soil micromycetes /O. Braunova, Y. Bernat //Acta fac. rerum natur. Univ. comen. Microbiol. – 1980 (1981). – № 8-9. – Р. 129-142.
9. Токмакова Л.М. Розробка прийомів i створення мiкробiологiчних препаратів для покращення фосфатного живлення i підвищення продуктивності цукрових буряків : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук: спец. 03.00.07 “мікробіологія“ /Л.М. Токмакова. – К., 1997.

Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2011-03-22
Як цитувати
Трепач , А. (2011). ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ У РИЗОСФЕРІ РОСЛИН ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ, ІНОКУЛЬОВАНИХ RHIZOBIUM RADIOBACTER. Сільськогосподарська мікробіологія, 12, 172-180. https://doi.org/10.35868/1997-3004.12.172-180

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають