РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ В АГРОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НУТУ

  • М.М. Лісовий Інститут агроекології УААН
  • О.Л. Пархоменко The South Experimental Station of Institute of Agricultural Microbiology UAAS
  • С.В. Дідович Південна дослідна станція Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН
  • Т.Ю. Пархоменко Південна дослідна станція Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН
  • В.М. Чайка Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ключові слова: нут, бактеризація, ризобофіт, Фосфоентерин, Біополіцид, Liriomyza cicerina Rd., Вacillus thuringiensis

Анотація

В умовах польового досліду на фоні інтродукованої популяції ризобій нуту виявлено, що передпосівна бактеризація насіння комплексом препаратів (ризобофіт, Фосфоентерин і Біополіцид) підвищила урожайність насіння на сортах нуту Антей, Буджак і Пам’ять на 1,5-6,0 ц/га (38-53,8 %) порівняно до моноінокуляції. Показано ефективність біологічного захисту рослин нуту від фітофага Liriomyza cicerina Rd. за використання ентомопатогенних бактерій – штам Вacillus thuringiensis 0376 дозволяє знизити ушкодження рослин фітофагом Liriomiza cicerina і підвищити урожайність нуту в середньому на 24,5 -98,5 %.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Отчёт по специализированным рынкам Украины (нут, сорго, просо) [Електронний ресурс]: по данным Аналитического центра УкрАгроКонсалт. – Режим доступа: marketing@ukragroconsult.com/2007. – 4 с.
2. Дідович С.В. Формування та функціонування симбіозу Mesorhizobium ciceri-Cicer arietinum в агроценозах південного Степу України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук: спец. 03.00.07 «мікробіологія» /С.В. Дідович. – Чернігів, 2007. – 22 с.
3. Pastucha L. Bionomy and harmfulness of chickpea leafminer (Liriomyza cicerina Rond.) in Slovakia (in Slovakian) /Pastucha L. //Vedecke Prace vyskumneho Ustavu Rastlinnej Vyroby v Piestanoch. – 1996. – № 26. – P. 111-123.
4. Lahmar M. Donnes bio-ecologiques et importance des dеgats de la mineuse du pois-chiche (Liriomyza cicerina Rond.) au Maroc /M. Lahmar, M. Zeouienne //Al Awamia. – 1990. – № 72. – Р. 108-118.
5. Banita E. Liriomyza cicerina Rond. (Diptera – Agromyzidae), daunator important al culturilor de naut /E. Banita , M.C. Mateias, E. Luca //Probleme de Protectia Plantelor. – 1992. – № 20. – Р. 25-37.
6. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика /[В.В. Волкогон, О.В. Надкернична, Т.М. Ковалевська та ін.]. – К.: Аграрна наука, 2006. – 312 с.
7. Бушулян О.В. Нут: генетика, селекція, насінництво, технологія вирощування: Монографія /О.В. Бушулян, В.І. Січкар. – Одеса, 2009. – 248 с.

Переглядів анотації: 31
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2010-07-05
Як цитувати
Лісовий , М., Пархоменко , О., Дідович , С., Пархоменко , Т., & Чайка , В. (2010). РОЗРОБКА СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ В АГРОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ НУТУ. Сільськогосподарська мікробіологія, 11, 90-101. https://doi.org/10.35868/1997-3004.11.90-101

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають