СЕЛЕКЦІЯ АСОЦІАТИВНИХ З ОВОчЕВИМИ РОСЛИНАМИ МІКРООРГАНІЗМІВ

  • Т.М. Мельничук Південна дослідна станція Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН
Ключові слова: асоціативні мікроорганізми, овочеві рослини, інокуляція, насіння

Анотація

Проведено виділення мікроорганізмів, асоціативних до певного ботанічного виду (Brassica capitata var. alba Lizg., Licopersicum esculentum Mill., Сucumis sativus L.), дослідження їх морфологічних, фізіолого-біохімічних властивостей та реакції рослин на інокуляцію. Показано, що кількість виділених ізолятів асоціативних мікроорганізмів залежить від виду макроорганізма та мікроорганізмів ґрунту, в якому формується рослина, і не залежить від чисельності останніх. Одержані ізоляти не проявили абсолютної специфічності до конкретного виду рослин. Окремі штами сприяли збільшенню надземної і кореневої маси рослин Lepidium sativum L.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Кацы Е.И. Молекулярная генетика ассоциативного взаимодействия бактерий и растений: состояние и перпективы исследований /Е.И. Кацы. – М.: Наука, 2007. – 86 с.
2. Роль триптофана в корневых экзометаболитах для фитостимулирующей активности ризобактерий /Л.В. Кравченко, Т.С. Азарова, Н.М. Макарова, И.А. Тихонович //Микробиол. – 2004. – Т. 73, № 2. – С. 195-198.
3. Lucy M. Applications of free living plant growth-promoting rhizobacteria /Lucy M., Reed E., Click B. //Antonie van Leeuwenhoek J. Microbiol. and Serol. – 2004. – Vol. 86, № l. – P. 1-25.
4. Penrose D.M. Methods for isolating and characterizing ACC deaminase-containing plant growth-promoting rhizobacteria /Penrose D.M., Click B.R. //Physiol. Plant. – 2003. – Vol. 118, № l. – P. 10-15.
5. Effect of transferring 1-aminocyclo-propane-1-carboxylic acid (ACC) deaminase genes into Pseudomonas fluorescens strain CHAO and its gacA derivative CHA96 on their growth-promoting and disease-suppressive capacities /Wang C., Knill E., Click B. R., Defago G. //Canad. J. Microbiol. – 2000. – Vol. 46, № 10. – P. 898-907.
6. Шерстобоев Н.К. Методический подход к изучению ассоциативных микроорганизмов /Шерстобоев Н.К., Мельничук Т.Н. //Вестник Одесского национального университета. – 2005. – Т. 10, Вып.
7. – С. 311- 315. 7. Шерстобоєв М.К. Методичні аспекти вивчення асоціативності бактерій з рослинами пшениці та ячменю /Шерстобоєв М.К., Мельничук Т.М., Мельник Л.І. //С.-г. мікробіологія: міжвід. тем. наук. зб. – Чернігів: ЦНТЕІ, 2005. – Вип. 3. – С. 34-41.
8. Некоторые новые методы количественного учета почвенных микроорганизмов и изучения их свойств /под ред. Ю.М. Возняковской. – Л., 1982. – 52 с.
9. Методические указания по идентификации неспоровых бактерий, доминирующих в ризосфере растений /под ред. Ю.М. Возняковской, Ж.П. Поповой. – Л., 1985. – 44 с.

Переглядів анотації: 26
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2010-02-10
Як цитувати
Мельничук , Т. (2010). СЕЛЕКЦІЯ АСОЦІАТИВНИХ З ОВОчЕВИМИ РОСЛИНАМИ МІКРООРГАНІЗМІВ. Сільськогосподарська мікробіологія, 10, 29-40. https://doi.org/10.35868/1997-3004.10.29-40