ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM L5 І BACILLUS SUBTILIS B3 ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ТВАРИННИЦТВІ

  • В.І. Сорока Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Л.В. Божок Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • С.В. Дерев’янко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Г.М. Дяченко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • О.І. Прокопенко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В.О. Агеєв Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: лактобацили, аеробні бацили, Lactobacillus plantarum, Bacillus subtilis

Анотація

Вивчено культурально-морфологічні та фізіолого-біохімічні властивості штамів мікроорганізмів Bacillus subtilis В3 і Lactobacillus plantarum L5, які можуть бути використані як основа препаратів для підвищення продуктивності тварин та консервування кормів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Suvarna V.C. Probiotics in human health: a current assessment /V.S. Suvarna and V.U. Boby //Current science. – 2005. – Vol. 88, № 11. – P. 1744-1748.
2. Гноевой В.И. Этот необъятный невидимый живой мир /В.И. Гноевой //Альтернативная медицина Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://altermed.com.ua/comment_7311.html.
3. Денисенко В.В. Молочнокислые бактерии – основа препаратов пробиотического действия /Денисенко В.В., Найденко И.А. //Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты: сб. научн. тр. – Минск: изд. И.П. Логвинов, 2007. – Т. 1. – С. 233-241.
4. Глушанова Н.А. Биологические свойства лактобацилл /Глушанова Н.А. //Бюл. сибирской медицины. – 2003. – №. 4. – С. 50-58.
5. Дидык Т.Б. Использование лактобактерий в приготовлении силосных заквасок (обзор) /Дидык Т.Б., Бочаров А.А. //Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. – Харків: ІЕКВМ УААН, НТМТ, 2002. – Вип. 80. – С. 205-209.
6. Пробиотики на основе живых культур микроорганизмов /В.В. Смирнов, Н.К. Коваленко, В.С. Подгорский, И.Б. Сорокулова //Мікробіол. журн. – 2002. – Т. 64, № 4. – С. 62-80.
7. Акименко Л. Пробіотики у ветеринарній медицині /Л. Акименко //Ветеринарна медицина України. – 2005. – № 5. – С. 37-38.
8. Мосюк М.П. Порівняльна мікробіологічна і біохімічна характеристика деяких штамів молочнокислих бактерій, що застосовуються для виготовлення силосних заквасок в СРСР /М.П. Мосюк, М.Х. Справцев, Г.М. Горобець //Мікробіол. журн. – 1971. – Т. 33, № 6. – С. 682-683.
9. Квасников Е.И. Место и значение молочнокислых бактерий в биосфере. Эскиз /Е.И. Квасников //Микробиол. журн. – 1992. – Т. 54, № 5. – С. 3-10.
10. Смирнов В.В. Бактерии рода Bacillus – перспективный источник биологически активных веществ //Мікробіол. журн. – 2001. – Т. 63, № 1. – С. 72-79.
11. Смирнов В.В. Спорообразующие аэробные бактерии – продуценты биологически активных веществ /В.В. Смирнов, С.Р. Резник, И.А. Василевская. – К.: Наук. думка, 1982. – 280 с.
12. Современные представления о механизмах лечебнопрофилактического действия пробиотиков из бактерий рода Bacillus /В.В. Смирнов, С.Р. Резник, В.А. Вьюницкая [и др.] //Мікробіол. журн. – 1993. – Т. 55, № 4. – С. 92-112.
13. Похиленко В.Д. Пробиотики на основе спорообразующих бактерий и их безопасность /В.Д. Похиленко, В.В. Перелыгин //Химическая и биологическая безопасность. – 2007. – № 2-3. – С. 20-41.
14. Пробіотичні препарати для профілактики і лікування хвороб та стимуляції росту сільськогосподарських тварин і птиці /Дерев’янко С.В., Дяченко Г.М., Божок Л.В., Прокопенко О.І. //Ветеринарна медицина: міжвід. темат. наук. зб. – Харків: ІЕіКВМ УААН, 2004. – Вип. 84. – С. 819-822.

Переглядів анотації: 45
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2010-02-10
Як цитувати
Сорока , В., Божок , Л., Дерев’янко , С., Дяченко , Г., Прокопенко , О., & Агеєв , В. (2010). ВЛАСТИВОСТІ ШТАМІВ МІКРООРГАНІЗМІВ LACTOBACILLUS PLANTARUM L5 І BACILLUS SUBTILIS B3 ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ТВАРИННИЦТВІ. Сільськогосподарська мікробіологія, 10, 124-132. https://doi.org/10.35868/1997-3004.10.124-132

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>