ВПЛИВ МІСЦЕВИХ ШТАМІВ RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM BV. VICIAE НА РОСЛИНИ ГОРОХУ ПОСІВНОГО

  • У.Я. Стамбульська Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
  • В.І. Лущак Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Ключові слова: бульбочкові бактерії, Рisum sativum L., інокуляція, хлорофіл а

Анотація

Вивчали вплив інокуляції бульбочковими бактеріями на ефективність утворення бобово-ризобіального симбіозу та вміст хлорофілу а у рослинах гороху посівного – Рisum sativum L. Інокуляція насіння бактеріями Rhizobium leguminosarum, штамами RRL9 та RRL11, приводила до збільшення надземної маси рослин і маси кореневих бульбочок порівняно з інокуляцією іншими місцевими штамами і стандартним штамом Rhizobium leguminosarum 245а. На початкових етапах онтогенезу гороху концентрація хлорофілу а в усіх інокульованих бактеріями рослинах була більшою порівняно з контролем.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Мандровская Н. М. Симбиотические свойства клубеньковых бактерий гороха, образующих клубеньки на фоне повышеного содержания азота / Н. М. Мандровская, С. М. Охрименко, Е. П. Старченков // Физиол. и биохим. культ. раст. — 1994. — Т. 26, № 3. — С. 240–249.
2. Патыка В. Ф. Основные направления оптимизации симбиотической азотфиксации в современном земледелии Украины / В. Ф. Патыка, Н. З. Толкачев, О. Ю. Бутвина // Физиол. и биохим. культ. раст. — 2005. — Т. 37, № 5. — С. 384–393.
3. Тихонович И. А. Rhizobiaceae, молекулярная биология бактерий, взаимодействующих с растениями / И. А. Тихонович, Н. А. Прохорова. — СПб, 2002. — 567 с.
4. Теппер Е. З. Практикум по микробиологии / Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. Переверзева. — М. : Агропромиздат, 1987. — 135 c.
5. Лихочвор В. В. Рослиництво / В. В. Лихочвор. — Львів : Українські технології, 2002. — 717 c.
6. Lichtenthaler H. К. Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic biomembranes / H. K. Lichtenthaler // Methods Enzymol. — 1987. — Vol. 148. — P. 331–382.
7. Brooks S. P. J. A simple computer program with statistical test for the analysis of enzyme kinetics / S. P. J. Brooks // BioTechniques. — 1992. — Vol. 13. — P. 909–911.
8. Антипчук А. Ф. Особливості формування та функціонування бобово-ризобіального симбіозу за умов забруднення важкими металами / [А. Ф. Антипчук, О. М. Краснобрижа, Н. О. Леонова та ін.] // Физиол. и биохим. культ. раст. — 2002. — Т. 34, № 1. — С. 63–69.
9. Охріменко С. М. Вміст пігментів у рослинах гороху при інокуляції клонами бульбочкових бактерій, стійкими до мінерального азоту / С. М. Охріменко // Физиол. и биохим. культ. раст. — 2001. — Т. 33, № 6. — С. 535–538.
10. Тарчевский И. А. Процессы деградации у растений / И. А. Тарчевский // Соросовский образовательный журнал. — 1996. — № 6. — С. 13–19.
11. Мандровская Н. М. Влияние инокуляции азотустойчивыми клонами клубеньковых бактерий на интенсивность фотосинтеза и азотфиксации у гороха / Н. М. Мандровская, С. М. Охрименко, Д. А. Киризий, Е. П. Старченков // Физиол. и биохим. культ. раст. — 1995. — Т. 27, № 3. — С. 169–173.

Переглядів анотації: 24
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2008-10-23
Як цитувати
Стамбульська , У., & Лущак , В. (2008). ВПЛИВ МІСЦЕВИХ ШТАМІВ RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM BV. VICIAE НА РОСЛИНИ ГОРОХУ ПОСІВНОГО. Сільськогосподарська мікробіологія, 7, 131-137. https://doi.org/10.35868/1997-3004.7.131-137