АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТНОГО ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TRICHODERMA HARZIANUM 128

  • Дімова С. Б. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Деркач С. М. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Волкогон В. В. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: Trichoderma harzianum, целюлозолітичні ферменти, антагоністична активність, пташиний послід, компостування, компости

Анотація

Мета. Дослідити активність ферментів целюлозолітичного комплексу асоціації мікроміцетів Trichoderma harzianum 128 та їхню антагоністичну активність; вивчити можливість впливу інтродукції грибів до компостованого субстрату на швидкість компостуваннята якість компостів. Методи. Мікробіологічні (для вирощування мікроміцетів у живильнихсередовищах, обліку чисельності T. harzianum 128 та визначення антагоністичної активності асоціації), агрохімічні (для визначення особливостей компостування субстратів на основі курячого посліду та вмісту в них Карбону і Нітрогену), біохімічні (дослідження активності целюлозолітичних ферментів), виробничої перевірки (на базі ТОВ «Агрофірма КОЛОС»,Київська обл.). Результати. Асоціація мікроміцетів T. harzianum 128 характеризується високою активністю екзоглюканази, ендоглюканази та β-глюкозидази, що сприяє за інтродукції грибів до субстрату на основі курячого посліду скороченню термінів компостування органічної речовини. T. harzianum 128 має виражені антифунгальні властивості щодо збудників окремих захворювань сільськогосподарських культур (Fusarium oxysporum, F. сulmorum,Nigrospora oryzae). Збагачення компостованих субстратів дослідженими мікроміцетамизабезпечує активний їх розвиток (до 8150 тис. КУО/г сухого компосту), акумуляцію в компості Карбону і Нітрогену, що покращує якість кінцевого продукту. Висновки. Асоціаціямікроміцетів T. harzianum 128 характеризується високою активністю ферментів целюлозолітичного комплексу, має виражену антагоністичну активність щодо збудників окремих захворювань сільськогосподарських культур. Інтродукція T. harzianum 128 до компостованихсубстратів на основі курячого посліду забезпечує скорочення термінів компостування тапокращення якості кінцевого продукту, що може сприяти зростанню продуктивності агроценозів у разі включення біодобрив до систем удобрення сільськогосподарських культур.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Борзова Н. В., Варбанець Л. Д. Целюлозо- деградуючі системи мікроорганізмів: біосинтез, властивості та структурно-функціональні особ¬ливості. Біотехнологія. 2009. Т. 2, № 2. С. 23-41.
2. Деркач С. М., М'ягка М. В., Волкогон В. В., Наконечна Л. Т., Дімова С. Б., Кравченко Н. О., Луценко Н. В. Морфолого-культуральні та фізіо- лого-біохімічні особливості штамів мікроміцетів, що входять до складу асоціації Trichodermа harzianum 128. Сільськогосподарська мікробіо-логія. 2018. Вип. 28. С. 17-26. https://doi.org/ 10.35868/1997-3004.28
3. Експериментальна ґрунтова мікробіоло-гія / За ред. В. В. Волкогона. К. : Аграрна наука, 2010. 464 с.
4. Жданова Н. М., Олішевська С. В., Васи- левська А. I., Айзенберг В. Л., Курченко I. М. Скринінг штамів мікроміцетів, що здатні рости та руйнувати целюлозовмісний субстрат. Мікро¬біологія і біотехнологія. 2008. № 3. С. 58-64.
5. Йовенко А. С. Целюлозолітична активність гриба-антагоніста Chaetomium cochliodes, біо- агента мікробного препарату хетоміка. Сільсько¬господарська мікробіологія. 2016. Вип. 24. С. 18¬23. https://doi.org/10.35868/1997-3004.24
6. Методы экспериментальной микологии. Справочник / Под ред. В. И. Билай. К. : Наук. думка, 1982. 561 с.
7. Патика В. П., Копилов Є. П., Скулова- тов О. В. Целюлозолітична активність ґрунтово¬го гриба Chaetomium globosum. Вісник Умансько¬го національного інституту саДівництва. 2016. № 1. С. 28-30.
8. Фомин Г. С., Фомин А. Г. Почва. Кон-троль качества и экологической безопасности по международным стандартам. М. : Протектор, 2001. 304 с.
9. Bernal-Vicente A., Pascual J. A., Tittarelli F., Hernandez J. A., Diaz-Vivancos P. Trichoderma harzianum T-78 supplementation of compost stimu¬lates the antioxidant defence system in melon plants. JSci Food Agric. 2015. Vol. 95 (11). P. 2208-2214. https://doi.org/10.1002/jsfa.6936
10. Bernal-Vicente A., Ros M., Pascual J. A. Inoculation of Trichoderma harzianum during matu¬ration of vineyard waste compost to control musk- melon Fusarium wilt. BioResources. 2012. Vol. 7(2). P. 1948-1960. https://doi.org/10.15376/ biores.7.2.1948-1960
11. Blaya J., Lopez-Mondejar R., Lloret E., Pascual J. A., Ros M. Changes induced by Tri-choderma harzianum in suppressive compost cont-rolling Fusarium wilt. Pestic Biochem Physiol.2013. Vol. 107(1). P. 112-119. https://doi.org/10.1016/j.pestbp.2013.06.001
12. Derkach S. М., Volkohon V. V., Horban V. P. Exogenous physiologically active substances of Trichoderma harzianum 128 and their synthesis while introduction of micromycetes into composted substrate. Сільськогосподарська мікробіологія. 2019. Вип. 29. С. 37-45. https://doi.org/10.35868/ 1997-3004.29.37-45
13. Gautam S. P., Bundela P. S., Pandey A. K., Awasthi M. K., Sarsaiya S. Composting of munici¬pal solid waste of Jabalpur city. Global J Environ Res. 2010. Vol. 4(1). P. 43-44.
14. Indriyati L. T. Chicken manure composts as nitrogen sources and their effect on the growth and quality of komatsuna (Brassica rapa L.). J. ISSAAS.2014. Vol. 20(1). P. 52-63.
15. Kobierski М., Bartkowiak A., Lemanowicz J.,
Piekarczyk M. Impact of poultry manure fertilization on chemical and biochemical properties of soils. Plant Soil Environ. 2017. Vol. 63(12). P. 558-563. https://doi.org/10.17221/668/2017-PSE
16. Makhatov Z., Kedelbayev B., Lieberzeit P., Dzhakashyeva M., Elemanova Z., Abildayeva R., ... & Akhmedova Z. Biosynthesis of cellulase with Trichoderma viride and Aspergillus awamori micro- mycetes in co-cultivation. Eur Asian Journal of BioSciences. 2019. Vol. 13(2). P. 1521-1526.
17. Moore P. A., Daniel T. C., Sharpley A. N., Wood C. W. Poultry manure management: Environ¬mentally sound options. J Soil and Water Cons. 1995. Vol. 3. P. 321-327.
18. Pascual J. A., Bernal-Vicente A., Martinez- Medina A., Ros M., Sanchez C. Biostimulant and suppressive effect of Trichoderma harzianum enri¬ched compost for melon cultivation from greenhouse nursery to field production. Acta Horticulturae. 2017. Vol. 1164. P. 225-232. https://doi.org/10. 17660/ActaHortic.2017.1164.29
19. Siddiquee S., Shafawati S. N., Naher L. Effective composting of empty fruit bunches using potential Trichoderma strains. Biotechnol Rep. 2017. Vol. 13. P. 1-7. https://doi.org/: 10.1016/j.btre.2016. 11.001

Переглядів анотації: 121
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2021-06-18
Як цитувати
С. Б. , Д., С. М. , Д., & В. В. , В. (2021). АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТНОГО ЦЕЛЮЛОЗОЛІТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ТА АНТАГОНІСТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ TRICHODERMA HARZIANUM 128. Сільськогосподарська мікробіологія, 33, 13-24. https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.13-24