ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ РІЗНИХ СОРТІВ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РІСТ І РОЗВИТОК ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ BIPOLARIS SOROKINIANA ТА ALTERNARIA ALTERNATA

  • Горган Т. М. Інститут агроекології і природокористування НААН
  • Безноско І. В. Інститут агроекології і природокористування НААН
  • Біленька О. М. Iнститут овочівництва і баштанництва НААН
  • Благініна А. А. Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського
Ключові слова: алелопатія, екзометаболіти, сорти пшениці озимої, вівса та цибулі ріпчастої, мікроміцети Bipolaris sorokiniana та Alternaria alternata, біоконтроль

Анотація

Мета. Визначити вплив екзометаболітів рослин пшениці озимої сортів Подолянка, Наталка, Скаген, Мулан та вівса сортів Скарб України, Світанок, Тембр на ріст і розвиток мікроміцета Bipolaris sorokiniana, а також вплив цибулі ріпчастої сортів Ткаченківська, Мавка, Веселка, Любчик, Варяг, Гармонія, Амфора на ріст і розвиток мікроміцета Alternaria alternata. Методи. Мікологічні, фітопатологічні, фітоімунологічні. Результати. Із насіння досліджуваних культур різних сортів виділено 200 ізолятів патогенних мікроміцетів. Найпоширенішою мікобіотою виявилися: Bipolaris sorokiniana, Alternaria alternata, Alternaria tenuissima, Alternaria infectoria, Stemphylium vesicarium, Curvularia inaequalis. Найвищою частотою трапляння на насінні пшениці та вівса (понад 80 %) характеризувалися B. sorokiniana, на насінні цибулі ріпчастої — A. alternata. Визначено, що екзометаболіти рослин різних сортів можуть як пригнічувати, так і стимулювати швидкість радіального росту міцелію B. sorokiniana та A. alternata. Доведено, що екзометаболіти рослин пшениці, вівса, цибулі ріпчастої здатні істотно впливати на репродуктивну здатність досліджуваних мікроміцетів, які майже в 1,2–2,5 раза знижували кількість спор на 1 см2 площі колонії проти контролю. Це свідчить, що екзометаболіти рослин характеризуються фунгіцидними властивостями, які обумовлюються комплексом біологічно активних речовин, здатних пригнічувати інтенсивність споруляції B. sorokiniana та A. alternata. Висновки. Антифунгальна властивість кореневих екзометаболітів рослин випробовуваних сортів істотно залежить від генотипу сорту. У зв’язку з цим важливим завданням сьогодення є визначення екологічно стабільних та пластичних сортів, які характеризуються груповою стійкістю до патогенів грибної етіології, а також пошук механізмів дії фунгіцидів природного походження.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Eskola M., Kos G., Elliott C. T. , Hajslova J., Mayar S. Worldwide contamination of food-crops with mycotoxins: Validity of the widely cited “FAO estimate” of 25 %. Critical reviews in food science and nutrition. 2020. Vol. 60. № 16. P. 2773-2789. https://doi.org/10.1080/10408398.2019.1658570
2. Escriva L., Oueslati S., Font G., Manyes L. Alternaria Mycotoxins in Food and Feed: An Over¬view. Journal of Food Quality. 2017. Vol. 2017. Article ID 1569748. 20 pages. https://doi . org/ 10.1155/2017/1569748
3. Поляк Ю. М., Сухаревич В. И Аллелопа- тические взаимоотношения растений и микроор¬ганизмов в почвенных экосистемах. Успехи сов¬ременной биологии. 2019. Т. 139. № 2, С. 147¬160. https://doi.org/10.1134/S0042132419020066
4. Головко Э. А. Микроорганизмы в аллело- патии высших растений: монография / Отв. ред. А. М. Гродзинский. Киев : Наук. думка, 1984. 200 с.
5. Broeckling C. D., Broz A. K., Bergelson J., Manter D. K., Vivanco J. M. Root exudates regulate soil fungal community compositionand diversity. Appl. Environ. Microbiol. 2008. Vol. 74. P. 738-744. https://doi.org/10.1128/AEM.02188-07
6. Davey M. E., O'Toole G. A. Microbial Biofilms: from Ecology to Molecular Genetics. Microbiology and Molecular Biology Reviews. 2000. Vol. 64. № 4. P. 847-867. https://doi.org/10.1128/ MMBR.64.4.847-867.2000
7. Hay F. S., Sandeep S., Hoepting C., Strick-land D., Luong K., Pethybridge S. J. Emergence of Stemphylium leaf blight of onion in New York, as¬sociated with fungicide resistance. Plant Disease. 2019. Vol. 103. № 12. P. 3083-3092. https://doi.org/10.1094/PDIS-03-19-0676-RE
8. Levic J., Stantovic S., Krnjaja V., Bocarov- Stancic A., Ivanovic D. Distribution frequency and incidence of seed-borne path-ogens of some cereals and industrial crops in Serbia. Pestic. Phytomed. 2012. Vol. 27(1). P. 33-40. https://doi.org/10.2298/PIF1201033L
9. Bihon W., Cloete M., Gerrano A., Adebo- la P., Oelofse D. First report of Alternaria alternata causing leaf blight of Onion in South Africa. Plant Disease. 2015. Vol. 99. P. 1652. https://doi.org/ 10.1094/PDIS-03-15-0331-PDN
10. Швартау В. В., Михальська Л. М., Зозу-ля О. Л. Поширення фузаріозів в Україні. Агро-ном. 2017. № 4. С. 40-43.
11. Kintega K. R., Zida P. E., Tarpaga V. W., Sankara P., Sereme P. Identification of Fusarium Species Associated with Onion (Allium cepa L.) Plants in Field in Burkina Faso. Advances in Biosci¬ence and Biotechnology. 2020. Vol. 11. P. 94-110. https://doi.org/10.4236/abb.2020.113008
12. Fernandez J., Rivera Vargas L. I., Cabre¬ra I., Cantrell S. A. Alternaria spp. implicated in a disease complex of onion leaf blight in the tropics. Journal of Agriculture — University of Puerto Rico. 2011. Vol. 95(1). P 57-78. https://doi.org/10.46429/jaupr.v95i1-2.2547
13. Das T., Chaudhuri S., Das S. Morphological and genetical diversity analysis of Alternaria iso¬lates from different host plant. Journal of Plant De¬velopment Sciences. 2017. Vol. 9. № 12. P. 1065¬1072.
14. ДСТУ 4138-2002. Насіння сільськогос- подарських. культур. Методи визначення якості: [Чинний від 2004-01-01]. Київ : Держстандарт України. 2003. 173 с.
15. Спосіб визначення впливу екзометаболі- тів культурних рослин на ріст і розвиток культур грибів некротрофного типу живлення: пат. 92066 Україна. МПК (2014.01) А0Ш63/00, А. І Парфе- нюк., А. А Благініна, Т. М. Горган, І. В. Безнос¬ко, О. М. Стерлікова, В. В. Ковтун, Г. Ф. Тищен¬ко; заявл. 11.03.2014; опубл. 25.07.2014; Бюл. № 14.
16. Кураков А. В. Методы выделения и ха-рактеристики комплексов микроскопических грибов наземних екосистем. М. : МАКС Пресс, 2001. 92 с.
17. Методы эксперментальной микологии / Под ред. В. И. Билай. К. : Наукова думка, 1982. 548 с.

Переглядів анотації: 125
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2021-06-18
Як цитувати
Т. М. , Г., І. В. , Б., О. М. , Б., & А. А. , Б. (2021). ВПЛИВ ЕКЗОМЕТАБОЛІТІВ РІЗНИХ СОРТІВ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН НА РІСТ І РОЗВИТОК ПАТОГЕННИХ МІКРОМІЦЕТІВ BIPOLARIS SOROKINIANA ТА ALTERNARIA ALTERNATA. Сільськогосподарська мікробіологія, 33, 96-105. https://doi.org/10.35868/1997-3004.33.96-105