ОЦІНКА ПАТОГЕННОСТІ ШТАМУ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM Г 222

  • Вороная О. В. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Кравченко Н. О. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Козар С. Ф. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Євтушенко Т. А. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Білоконська О. М. Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: Rhizobium leguminosarum, патогенність, вірулентність, інфективність (інвазивність)

Анотація

Мета. Дослідити патогенні (непатогенні) властивості нового штаму бульбочкових бактерій Rhizobium leguminosarum Г 222. Методи. Мікробіологічні (отримання суспензії R. leguminosarum Г 222, визначення її титру за оптичним стандартом мутності та шляхом висіву на живильне середовище; мікроскопія фарбованих мазків-відбитків внутрішніх органів дослідних тварин та висіви зразків тканин на живильне середовище), патологоанатомічні (для визначення можливої інвазивності та дисемінації бактерій у тканини внутрішніх органів тварин — на моделі безпородних білих мишей після введення суспензії живих клітин бактерій — перорально у дозах від 0,5×109 до 5×109 КУО у 0,5 см3 стерильного ізотонічного розчину хлориду натрію на одну мишу та внутрішньочеревно у дозах від 1×109 до 5×109 КУО/0,5 см3) та статистичні. Результати. За 15 діб спостережень після введення суспензії живих клітин бактерій не виявлено загибелі дослідних тварин. Штам не призводив до будь-яких змін у загальному стані організму мишей. Змін у їхній поведінці не спостерігали. За 15 діб після початку досліджень встановлено, що цей штам не інвективний (не інвазивний), не дисемінує і не розмножується в організмі дослідних тварин. Пероральне та внутрішньочеревне введення суспензії живих клітин культури не спричинило інвазії бактерій у внутрішні органи тварин. Ретрокультур не виявлено. За проведення патологоанатомічних досліджень внутрішніх органів дослідних тварин не виявлено характерних змін. Отримані результати свідчать про авірулентність штаму для досліджених теплокровних тварин (LD50 в/ч > 5 млрд клітин/мишу, LD50 per os > 5 млрд клітин/мишу). Висновки: Згідно з отриманими результатами щодо відсутності вірулентності та нормативних документів новий штам R. leguminosarum Г 222 належить до групи авірулентних мікроорганізмів, не здатних до інвазії у внутрішні органи досліджених теплокровних лабораторних тварин, може вважатися непатогенним і використовуватися як основа мікробних препаратів для підвищення урожайності сільськогосподарських культур.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Патика В. П., Коць С. Я., Волкогон В. В., Шерстобоєва О. В., Мельничук Т. М., Калініченко А. В., Гриник І. В. Біологічний азот / За ред. В. П. Патики. К. : Світ, 2003. 424 с.

Herridge D. F., Peoples M. B., Boddey R. M. Global inputs of biological nitrogen fixation in agricultural systems. Plant and Soil. 2008. № 311. Р. 11–18

Schuulte C. M., Khushbo B. R., Wheatley M. Metabolic control of nitrogen fixation in rhizobium – legume symbioses. Science Advancec. 2021. № 7. С. 22–25. https://doi.org/10.1126/sciadv.abh2433

Волкогон В. В., Надкернична О. В., Ковалевська Т. М. , Токмакова Л. М., Копилов Є. П., Козар С. Ф. … Халеп Ю. М. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / За ред. В. В. Волкогона. К. : Аграрна наука, 2006. 312 с.

Петриченко В. Ф., Тихонович І. А., Коць С. Я. Сільськогосподарська мікробіологія і збалансований розвиток агроекосистем. Вісник аграрної науки. 2012. № 8. С. 5–11.

Волкогон В. В. Сільськогосподарська мікробіологія в Україні: здобутки, проблеми, перспективи. Вісник аграрної науки. 2018. № 11. С. 20–27.

Newton W. E. Nitrogen fixation: some perspectives and prospects. Proceedings Ist European nitrogen fixation conference (Szeged, 10–12 July). Szeged, 1994. P. 1–6.

Моргун В. В., Коць С. Я. Симбіотична азотфіксація та її значення в азотному живленні рослин: стан і перспективи досліджень. Фізіологія і біохімія рослин. 2008. Т. 40. № 1. С.23–24.

Gourion B., Berrabah F., Ratet P., Stacey G. Rhizobium – legume symbioses: the crucial role of plant immunity. Аcta Horticulturae. 2018. Vol. 3. Р. 186–194.

Lindstrom K., Mousavi S. A. Effectiveness of nitrogen fixation in rhizobia. Thematic Issue on Agricultural Biotechnology. 2020. № 13. Р. 57–63. https://doi.org/10.1111/1751-7915.13517

Deaker R., Roughley R. J., Kennedy I. R. Legume seed inoculation technology — a review. Soil biology and biochemistry. 2004. № 36. Р. 275– 288.

Andrews M., Andrews M. E. Specificity in Legume-Rhizobia Symbioses. International Journal of Molecular Sciences. 2017. № 18. Р. 75–79. https://doi.org/10.3390/ijms18040705

Наказ Міністерства охорони здоров’я України. Про режим роботи з патогенними мікроорганізмами. 1992, № 183 (14 грудня). 9 c.

Бардова В. Г. Гігієна та екологія. Вінниця. 2006. 249 с.

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. European treaty series. Strasbourg. 1986. № 123. 50 р.

Резников О. Г. Загальні етичні принципи експериментів на тваринах. Вісник зоології. 2003. № 8. С. 142–145.

Directive 2010.63.EU. оf the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. Official journal of the European Union. 20.10.2010. 79 р.

Категорії біологічних агентів у відповідності до небезпеки та категорії контамінації. — ВООЗ, Консультативний комітет небезпеки патогенів. 4-е вид. 1995. 34 с.

Tayabali A. F., Coleman G., Crosthwait J., Nguyen K. C., Zhang Y., Shwed P. Composition and pathogenic potential of a microbial bioremediation product used forcrude oil degradation. 2017. Biotechnol Rep. № 3. Р 123–125. https://doi.org/ 10.1139/cjm-2016-0776

Методические указания по гигиенической оценке микробных средств защиты растений от насекомых и болезней на основе неспорообразующих микроорганизмов. Киев. 1982. 22 c.

ДСТУ 2424:94. Промислова мікробіологія. Терміни та визначення: [Чинний від 1994-05- 12]. Київ : Держстандарт України,1994. 23 с.

Методико-біологічні дослідження виробничих штамів мікроорганізмів і токсико-гігієнічна оцінка мікробних препаратів, визначення їх безпеки та обґрунтування гігієнічних нормативів і регламентів. Методичні вказівки МОЗ України. Київ. 2004. 44 c.


Переглядів анотації: 32
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2021-11-11
Як цитувати
О. В. , В., Н. О. , К., С. Ф. , К., Т. А. , Є., & О. М. , Б. (2021). ОЦІНКА ПАТОГЕННОСТІ ШТАМУ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ RHIZOBIUM LEGUMINOSARUM Г 222. Сільськогосподарська мікробіологія, 34, 23-28. https://doi.org/10.35868/1997-3004.34.23-28