ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

  • Сябрук Т. А. Асканійська ДСДС Інституту зрошуваного землеробства НААН
  • Коновалова В. М. Асканійська ДСДС Інституту зрошуваного землеробства НААН
  • Левенець Т. П. Асканійська ДСДС Інституту зрошуваного землеробства НААН
  • Рудік О. Л. Херсонський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: льон олійний, інокуляція, обробка рослин, мікробні препарати, органічні добрива, урожайність, олійність насіння

Анотація

Мета. Дослідити вплив різних за походженням та механізмами дії біологічних препаратів на урожайність та олійність насіння льону низького в посушливих умовах на фоні штучного та природного зволоження. Методи. Польові, біохімічні, розрахунково-статистичні. Результати. Встановлено, що умовах природного вологозабезпечення Південного Степу України застосування на посівах льону олійного препаратів Азофосфорин, Екофосфорин, Binoc TK та Біо-гель, згідно з рекомендаціями для обробки насіння та посівів у фазу «ялинка», забезпечує підвищення виходу олії за рахунок збільшення урожайності насіння та, у більшості випадків, олійності насіння. Ефективність окремих препаратів визначалася погодними умовами вегетаційного періоду року. Встановлено переважний вплив на урожайність органічного добрива Біо-гель, тоді як мікробні препарати позитивно впливали одночасно на урожайність та олійність насіння льону. Використання для інокуляції насіння препаратів Екофосфорин та Binoc ТК підвищує урожайність на 0,22 та 0,11 т/га, а олійність — на 0,5 та 0,4 відсоткові пункти відповідно. Дворазове застосування препарату Азофосфорин, за рахунок підвищення урожайності насіння на 0,11 т/га, збільшує умовний вихід жиру на 31 %. Застосування мікробіологічних препаратів та органічного добрива для обробітку насіння перед посівом та для позакореневого підживлення за вирощування льону олійного сорту Віра позитивно впливає на врожайність, вміст олії в насінні, що зумовлює збільшення виходу жиру на 11,0–57,9 %. Висновки. Застосування в технології вирощування льону олійного біологічних препаратів є базовим елементом отримання продукції харчового та медичного призначення. Найвищу в досліді врожайність (0,99 т/га) та найбільший вихід жиру (428 кг/га) забезпечує обробка насіння перед сівбою органічним добривом Біо-гель в дозі 1,5 л/га. Найвищу олійність (43,0 %) забезпечує позакоренева обробка рослин препаратом Азофосфорин. Застосування мікробіологічних препаратів Екофосфорин, Binoc ТК та Азофосфорин для обробки насіння підвищує врожайність на 0,08–0,22 т/га та вихід олії на 11,1–12,9 %.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Довгаль О. В. Стан і перспективи розвитку олійно-продуктового підкомплексу АПК України. Український журнал прикладної економіки. 2020. Т. 5. № 1. С. 359–370. https://doi.org/ 10.36887/2415-8453-2020-1-42

Петрова О. О. Диверсифікація олійного бізнесу та розвиток виробництва нетрадиційних олій на Херсонщині. Агросвіт. 2020. № 21. С. 41–48. https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020. 21.41

Думич В. В. Дослідження ефективності застосування біопрепаратів у технології вирощування льону олійного. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. 2019. Вип. 24 (38). С. 296–301. https:// doi.org/10.31473/2305-5987-2019-1-24(38)-31

Мельник С. І., Жилкін В. А., Гаврилюк М. М., Сніговий В. С., Лісовий М. М., Дишлюк В. Є., … Пилипченко А. В. Рекомендації з ефективного застосування мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур. Київ, 2007. 52 с.

Коновалова В. М., Сябрук Т. А., Коновалов В. О., Тищенко А. В. Використання мікробіологічних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур, зокрема льону олійного. Зрошуване землеробство. 2020. Вип. 73. С. 175– 179. https://doi.org/10.32848/0135-2369.2020.73.34

Basak В. В., Jat R. S., Gajbhiye N. A., Saha A., Manivel P. Organic nutrient management through manures, microbes and biodynamic preparation improves yield and quality of Kalmegh (Andrograghis paniculata), and soil properties. Journal of Plant Nutrition. 2020. № 43 (4). P. 548–562. https://doi.org/10.1080/01904167.2019.1685100

Махова Т. В., Поляков О. І. Оптимизация выращивания льна масличного пищевого направления в условиях Степи Украины. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. 2015. № 4. С. 98–101.

Рудік О. Л. Наукові основи формування технології вирощування льону олійного в умовах Півдня України: монографія. Херсон : Айлант, 2018. 188 с.

Шувар А. М., Рудавська Н. М., Дорота Г. М., Беген Л. Л., Тимчишин О. Ф., Тимків М. Ю. Особливості формування ефективних агроценозів льону олійного за органічного виробництва. Вісник аграрної науки. 2021. Вип. 99 (6). С. 34–41. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk2021 06-04

Кожушко М., Сало Я., Думіч В., Куліш О., Шмерко О. Ефективність застосування біопрепаратів у технологіях вирощування сільгоспкультур у Західному регіоні України. Техніка і технології АПК. 2016. № 5. С. 37–42.

Волкогон В. В., Надкернична О. В., Ковалевська Т. М., Токмакова Л. М., Копилов Є. П., Козар С. Ф. … Халеп Ю. М. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / За ред. В. В. Волкогона. К. : Аграрна наука, 2006. 312 с.

Ушкаренко В. О., Вожегова Р. А., Голобородько С. П., Коковіхін С. В. Методика польового досліду. Херсон : Грінь Д. С., 2014. 448 с.

Bloem J., Hopkins D. W., Benedetti A. Microbiological methods for assessing soil quality. Wallingford: CABI Publishing, 2005. 300 p. https:// doi.org/10.1079/9780851990989.0000

Волкогон В. В., Дімова С. Б., Волкогон К. І., Борулько Р. О., Бердніков О. М. Вплив мікробних препаратів на засвоєння культурними рослинами поживних речовин. Вісник аграрної науки. 2010. № 5. С. 25–28.

Городній М. М., Гонар О. М. Прикладна біохімія та управління якістю продукції рослинництва. Київ : Арістей, 2006. 484 с.

Bargaz A., Lyamlouli K., Chtouki M., Zeroual Y., Dhiba D. Soil Microbial Resources for Improving Fertilizers Efficiency in an Integrated Plant Nutrient Management System. Front. Microbiol. 2018. Vol. 9. P. 1606. doi: 10.3389/fmicb.2018. 01606


Переглядів анотації: 25
Завантажень PDF: 16
Опубліковано
2021-11-11
Як цитувати
Т. А. , С., В. М. , К., Т. П. , Л., & О. Л. , Р. (2021). ВПЛИВ БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ УКРАЇНИ. Сільськогосподарська мікробіологія, 34, 61-68. https://doi.org/10.35868/1997-3004.34.61-68