ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УГРУПОВАНЬ МІКРООРГАНІЗМІВ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ САДОВОЇ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ І КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ

  • Ковалжи Н. І. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
Ключові слова: чорнозем типовий, мікроорганізми, суниця садова, системи удобрення, біогенність

Анотація

Мета. Визначити вплив систем удобрення на показники чисельності окремих екологотрофічних груп мікроорганізмів у чорноземі типовому глибокому важкосуглинковому за грядової технології вирощування суниці садової із застосуванням крапельного зрошення. Методи. Порівняльно-профільний, мікробіологічні, математико-статистичні. Результати. Сезонні зміни чисельності мікроорганізмів залежать від багатьох чинників, зокрема фізичних, хімічних, біологічних, екологічних. Проведені дослідження свідчать, що більшість чинників забезпечують тенденцію до збільшення чисельності мікроорганізмів у ґрунті у веснянолітній період та зменшення до мінімальних значень восени. З глибиною чисельність мікроорганізмів зменшувалася. У гребеневій частині ґрунту зафіксовано найвищу їх кількість. Біогенність ґрунту змінювалася в межах від 8,75 у ґрунті перелогу до 5,67 млн КУО / 1 г с. ґ. за вирощування суниці без добрив у 0–10-сантиметровому шарі ґрунту; застосування органічних і мінеральних добрив мало однаково позитивний вплив на біогенність. Висновки. Істотний вплив на чисельність представників різних еколого-трофічних груп мікроорганізмів чорнозему типового глибокого важкосуглинкового мають строки відбору зразків. Обробіток ґрунту, удобрення та зрошення впливають на розвиток мікроміцетів, амілолітиків, амоніфікаторів, олігонітрофілів й олігокарбофілів. Згідно з проведеним дослідженням під час вирощування суниці садової є потреба в постійному внесенні добрив для усунення дисбалансу поживних речовин, зокрема й органічної речовини, що підтверджується високим коефіцієнтом оліготрофності й низьким коефіцієнтом мобілізації азотного фонду.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Гавва Д. В. Агрогенна і постагрогенна еволюція чорноземів типових Лівобережжя Лісостепу України: монографія / За ред. Д. Г. Тихоненка. Харків : Майдан, 2016. 218 с.

FAO, ITPS, GSBI, CBD and EC. 2020. State of knowledge of soil biodiversity. Status, challenges and potentialities, Report 2020. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/cb1928en

Іутинська Г. О. Ґрунтова мікробіологія: Навчальний посібник. Київ : Арістей, 2006. 284 с.

Волкогон В. В., Надкернична О. В., Ковалевська Т. М. та ін. Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика / За ред. В. В. Волкогона. Київ : Аграрна наука, 2006. 312 с.

Новосад К. Б., Гавва Д. В., Фісунов М. М. Біогенність чорноземів звичайних Українського степового природного заповідника (відділення «Хомутовський степ»). Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». 2009. № 3. С. 110–114.

Рєзнік С. В. Зміни еколого-трофічних угрупувань мікроорганізмів чорноземів типових за різних систем землеробства. Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». 2019. № 1. С. 69–74

Рєзнік С. В. Вплив різних систем землеробства на еколого-трофічні угруповання мікроорганізмів чорноземів типових в умовах Лівобережного Лісостепу України. Сільськогосподарська мікробіологія, 2021. № 33. С. 62–71. https:// doi.org/10.35868/1997-3004.33.62-71

Новосад К. Б., Гавва Д. В., Ревтьє А. В., Фісунов М. М. Біогенність чорноземів типових Українського степового природного заповідника (відділення «Михайлівська цілина»). Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». 2010. № 5. С. 67–75.

Тонха О. Л., Євтушенко Т. В. Мікробна трансформація органічної речовини чорнозему типового за різних обробітків ґрунту. Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». 2012. № 4. С. 61–66.

Воротинцева Л. І. Трансформація стану мікробного ценозу темно-каштанового ґрунту за різних умов використання. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні розробки сільськогосподарської галузі — аграрній науці» (м. Херсон, 21 вересня). Херсон, 2019. С.18–20.

Asghar H. N., Setia R., Marschner P. Community composition and activity of microbes from saline soils and non-saline soils respond similarly to changes in salinity. Soil Biol Biochem. 2012. Vol. 47. P. 175–178. https://doi.org/10.1016/j. soilbio.2012.01.002

Suwastika I. N., Cruz A. F., Pakawaru N. A., Wijayanti W., Muslimin Z., Basri Ishizaki Y., Tanaka T., Ono N., Kanaya S. & Shiina T. Characterization of bacterial and fungal communities in soils under different farming systems. the cacao plantation in Sulawesi Island – Indonesia. Eurasian Soil Science. 2019. Vol. 52, P. 1234–1243. https://doi.org/10.1134/S1064229319100144

Борко Ю. А., Кириченко А. В. Оценка стуктурно-пространственной организации биома в агроэкосистемах. Материалы Международной научной конференции «Инновации в науке: глобальные тенденции и региональный аспект» (г. Рига, Латвия, 12–13 марта). Рига : Baltija Publishing, 2021. 260 с.

Geisseler D., Scow K. М. Soil Long-term effects of mineral fertilizers on soil microorganisms. Biology and Biochemistry. 2014. Vol. 75, P. 54–63. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2014.03.023

Чернов Т. И., Железова А. Д. Динамика сообществ почвенных микробов в разные сроки. Евразийское почвоведение. Т. 53, Вып. 5, С. 643– 652. https://doi.org/10.1134/S106422932005004X

Дегтярьов В. В., Ковалжи Н. І., Новосад К. Б. Біогенність чорноземів типових південно-східної частини Лісостепу України за застосування різних систем удобрення при вирощуванні суниці садової в умовах крапельного зрошення. Вісник Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія «Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія ґрунтів». 2019. № 2. С. 54–61.

Щуковський М. А., Новосад К. Б., Величко Л. Л., Казюта О. М., Васильєва Л. І. Мікробіологія ґрунтів. Харків. 2002. 137 с.

Волкогон В. В., Надкернична О. В., Токмакова Л. М., Мельничук Т. М., Чайковська Л. О. Експериментальна ґрунтова мікробіологія: монографія / За ред. В. В. Волкогона. Київ : Аграрна наука, 2010. 464 с.


Переглядів анотації: 27
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2021-11-11
Як цитувати
Н. І. , К. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ УГРУПОВАНЬ МІКРООРГАНІЗМІВ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ СУНИЦІ САДОВОЇ ЗА РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ І КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ. Сільськогосподарська мікробіологія, 34, 86-94. https://doi.org/10.35868/1997-3004.34.86-94