ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ НУТУ, ПОШИРЕНИХ В АГРОЦЕНОЗАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ТА СТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ

  • О. В. Логоша Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Ю. О. Воробей Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Т. О. Усманова Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В. М. Стрекалов Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: бобово-ризобіальний симбіоз, бульбочкові бактерії, нут

Анотація

Мета. Дослідити морфолого-культуральні, фізіолого-біохімічні та симбіотичні власти-вості штамів бульбочкових бактерій нуту, виділених з різних ґрунтово-кліматичних зон Ук-раїни. Методи. Мікробіологічні, мікроскопічні, газохроматографічні, статистичні. Резуль-тати. З бульбочок рослин нуту сортів Скарб, Адмірал, Одіссей, Буджак, Тріумф, Пам’ять, вирощених у зоні степу України (Одеська область), де сформувалась активна популяція ри-зобій завдяки тривалому вирощування цієї культури, виділено 58 ізолятів бактерій; 11 ізо-лятів виділено з бульбочок рослин сортів Тріумф і Пам’ять, відібраних у Лісостеповій зоні (Львівська область) на полях, де нут вирощували вперше. За результатами вегетаційних до-слідів для подальшої роботи відібрано 3 штами, що характеризувалися найвищою ефектив-ністю, та за культурально-морфологічними і фізіолого-біохімічними ознаками ідентифіко-вані як Mesorhizobium sp. Штами Mesorhizobium sp. 1 та Mesorhizobium sp. 2, виділені з бульбочок рослин нуту, вирощених у Степовій зоні на полях з активною популяцією ризобій цієї культури, на бобовому агарі мають помірну швидкість росту. За їх використання для передпосівної бактеризації насіння нуту збільшується маса бульбочок (у 2–3 рази) та ніт-рогеназна активність (у 1,4–4 рази), порівнюючи з показниками, отриманими за умови за-стосування референтного штаму Mesorhizobium ciceri Н-12. Використання для інокуляції насіння нуту бактерій Mesorhizobium sp. 11 (виділених з Лісостепової зони), що характери-зувалися швидким ростом на бобовому агарі, сприяло збільшенню кількості бульбочок на ко-ренях рослин (на 40,5 %), їх маси (на 31 %), але підвищення нітрогеназної активності було незначним. Висновки. Штами Mesorhizobium sp., виділені з бульбочок рослин нуту, вироще-них у різних ґрунтово-кліматичних зонах України, мають схожу морфологію клітин, але від-різняються за швидкістю росту, біохімічними та симбіотичними властивостями.
Ключові слова: бобово-ризобіальний симбіоз, бульбочкові бактерії, Mesorhizobium ciceri, нут.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Didovich, S. V., Tolkachov, M. Z., & Butvina, O. Ju. (2008). Efektyvnist' symbiotychnoi' azotfiksacii' v agrocenozah Ukrai'ny [The efficiency of symbiotic nitrogen fixation in the agrocenosis of Ukraine]. Silskogospodarska mikrobiologia — Agricultural Microbiology, 8, 117−125 [in Ukrainian].

Nour, S. M., Fernandez, M. P., Normand, Ph., & Cleyet-Marel, J.-C. (1994). Rhizobium ciceri sp. nov., consisting of strains that nodulate chickpeas (Cicer arietinum L.). International Journal of Systematic Bacteriology, 44(3), 511−522. https://doi.org/10.1099/00207713-44-3-511

Jarvis, B. D. W., Van Berkum, P., Chen, W. X., Nour, S. M., Fernandez, M. P., Cleyet-Marel, J.-C., & Gillis, M. (1997). Transfer of Rhizobium loti, Rhizobium huakuii, Rhizobium ciceri, Rhizobium mediterraneum, and Rhizobium tianshanense to Mesorhizobium gen. nov. International Journal of Systematic Bacteriology, 47, 895−898. https://doi.org/10.1099/00207713-47-3-895

Brenner, D. J., Krieg, N. R., & Staley, J. T. (2005). The Alpha-, Beta-, Delta-, and Epsilonproteobacteria. Vol. 2. The Proteobacteria. In: Bergey's manual of systematic bacteriology. Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-29298-5

Rivas, R., García-Fraile, P., & Velázquez, E. (2009). Taxonomy of bacteria nodulating legumes. Microbiology Insights, 2, 51−69. https://doi.org/10.4137/MBI.S3137

Andrews, M., & Andrews, M. E. Specificity in Legume-Rhizobia Symbioses. (2017). International Journal of Molecular Sciences, 18(4), 705. https://doi.org/10.3390/ijms18040705

Maatallah, J., Berraho, E. B., Munoz, S., Sanjuan, J., & Lluch C. (2002). Phenotypic and molecular characterization of chickpea rhizobia isolated from different areas of Morocco. Journal of Applied Microbiology, 93(4), 531−540. https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.2002.01718.x

L'taief, B., Sifi, B., Gtari, M., Zaman-Allah, M., & Lachaal, M. (2007). Phenotypic and molecular characterization of chickpea rhizobia isolated from different areas of Tunisia. Canadian Journal of Microbiology, 53(3), 427−434. https://doi.org/10.1139/w06-127

Rai, R., Dash, P. K., Mohapatra, T., & Singh, A. (2012). Phenotypic and molecular characterization of indigenous rhizobia nodulating chickpea in India. Indian Journal of Experimental Biology, 50, 340−350.

Tena, W., Wolde-Meskel, E., Degefu, T., & Walley, F. (2017). Genetic and phenotypic diversity of rhizobia nodulating chickpea (Cicer arietinum L.) in soils from southern and central Ethiopia. Canadian Journal of Microbiology, 63(8), 690−707. https://doi.org/10.1139/cjm-2016-0776

Mahmoud, M. A., Mart, D., & Can, C. (2018). Phenotypic characterization of indigenous rhizobia nodulating chickpea in Turkey reveals high diversity. Legume Research, 42, 379−384. https://doi.org/10.18805/LR-430

Gerhard, F. (Ed.). (1984). Metody obshhej bakteriologii [Methods of general bacteriology]. Moskva: Mir, Vol. 2 [in Russian].

Pat. 17664 UA, МПК С12N1/00, С12P1/04. Strain of legume bacterium Mesorhizobium ciceri h-12, active symbiotic nitrogen fixer used for preparing bacterial preparation enhancing the yield of chick pea. Tolkachov, M. Z., Didovych, S. V., Kamenjeva, I. O., Publ. 16.10.2006 [in Ukrainian].

A. s. 1128545 USSR, МПК С05F 11/08. The strain of nodule bacteria Rhizobium spp (cicer) 522 - active symbiotic nitrogen fixer. Novikova, A. T., Dorosinskij, L. M., Lazareva, N. M., Knjazeva, V. L., Pozdnjakova, A. I. Publ. 30.05.1985 [in Russian].

Metody kul'tyvuvannja ta tryvalogo zberigannja bul'bochkovyh bakterij u kolekcijah : metodychni rekomendacii' [Methods of cultivation and long-term storage of potato bacteria in collections : guidelines]. (2015). Chernigiv: ISMAM NAAS [in Ukrainian].

Hardy, R. W. F., Holsten, R. D., Jackson, E. K., & Burns, R. C. (1968). The acetylene-ethylene assay for nitrogen fixation: laboratory and field evaluation. Plant Physiology, 43(8), 1185−1207. https://doi.org/10.1104/pp.43.8.1185.

Logosha, O. V., Vorobej, Ju. O., Romanova, I. M., Usmanova, T. O., & Bushuljan, O. V. (2018). Novyj shtam Mesorhizobium sp. 1 ta jogo vplyv na strukturni pokaznyky vrozhaju nutu sortu Skarb [New Mesorhizobium sp.1 strain and its influence on the structural parameters of yield of chickpea of variety Skarb]. Silskogospodarska mikrobiologia — Agricultural Microbiology, 27, 40−44 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 195
Завантажень PDF: 145
Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Логоша, О. В., Воробей, Ю. О., Усманова, Т. О., & Стрекалов, В. М. (2019). ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ НУТУ, ПОШИРЕНИХ В АГРОЦЕНОЗАХ ЛІСОСТЕПОВОЇ ТА СТЕПОВОЇ ЗОН УКРАЇНИ. Сільськогосподарська мікробіологія, 29, 21-28. https://doi.org/10.35868/1997-3004.29.21-28

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають