ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОПРЕПАРАТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ НА ЧОРНОЗЕМІ ЗВИЧАЙНОМУ ВАЖКОСУГЛИНКОВОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ

  • О. М. Григор’єва Інститут сільського господарства Степу НААН
  • С. Б. Дімова Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Т. М. Алмаєва Інститут сільського господарства Степу НААН
Ключові слова: соя, біопрепарати, фунгіциди, гербіциди, бур’яни, урожайність, економічна ефективність

Анотація

Мета. Вивчення ефективності передпосівної інокуляції насіння сої біопрепаратами у різних препаративних формах із попереднім протруєнням насіння та без нього за різних систем захисту від бур’янів. Методи. Польовий, лабораторний, біохімічний, математично-статистичний, економічний. Результати. В стаціонарному польовому досліді вивчено вплив різних форм біопрепаратів на ріст та розвиток сої в умовах Правобережного Степу Укра-їни. Встановлено, що під час протруювання насіння перевагу слід надавати препарату Мак-сим XL, який зумовлює підвищення продуктивності сої, якщо порівняти його з препаратом Скарлет, а серед інокулянтів обирати Ризобофіт як у рідкій, так і в торф’яній препара-тивній формі. Доведено, що страхові гербіциди сприяють зниженню забур’яненості посіву сої, що забезпечує кращі умови для росту і розвитку рослин, збільшення кількості бульбочок на коренях, підвищення урожайності зерна. Застосування біопрепаратів сприяло збільшен-ню не лише кількості бульбочок на корінні рослин сої, а й їх маси щодо контролю без іноку-ляції (відповідно на 7,8–76,9 або 26,7–109,7 %). За ресурсозбережної системи захисту посівів сої від бур’янів вищі показники отримали у варіантах із застосуванням для передпосівної обробки насіння протруйника Скарлет, за інтенсивної — препарату Максим XL. Викорис-тання біопрепаратів у технології вирощування культури дало можливість істотно підви-щити урожайність — на 0,2–0,3 т/га (або на 9,2–13,8 %) за обох систем захисту посівів від бур’янів. Висновки. На чорноземі звичайному важкосуглинковому Правобережного Степу України передпосівна інокуляція сої біопрепаратами є обов’язковим агротехнічним заходом, який у комбінації з протруєнням насіння дозволяє отримати істотний приріст врожаю та сприяє покращенню якості зерна в процесі вирощування культури за використання обох дос-ліджуваних систем захисту посівів від бур’янів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Volkohon, V. V. (2000). Assotsiativnye azotfiksiruyushchie mikroorganizmy [Associative nitrogen-fixing microorganisms]. Microbial Journal., 62(2), 51−68 [in Ukrainian].

Tokmakova, L. М., Pyshchur, I. М., Kanivets, V. І., & Skoryk, V. V. (2012). Zastosuvannja mikrobnyh preparativ i protrujnykiv u zemlerobstvi [The use of microbial preparations and pickling in agriculture]. Bulletin of Agrarian Science, 7, 21−23 [in Ukrainian].

Volkohon, V. V., Berdnikov, О. М., Tsentylo, L. V., Nadkernychna, O. V., Moskalenko, A. M., Tokmakova, L. M. … Murach, O. M. (2013). Mikrobni preparaty. Osoblyvosti zastosuvannja u tehnologijah vyroshhuvannja sil's'kogospodars'kyh kul'tur [Microbiological preparations. Peculiarities of application in technologies of cultivation of agricultural crops]. The guide of the Ukrainian grain bread producer: leguminous and legume crops in the context of the restoration of agrocenoses, 2, 44−73 [in Ukrainian].

Babych, А. О., & Babych-Poberezhna, А. А. (2008). Selekcija i vyrobnyctvo soi' v Ukrai'ni [Soybean breeding and production in Ukraine]. Vinnytsia [in Ukrainian].

Adamen, F. F., Sichkar, V. I., Pismenov, V. N., & Sherstobitov, V. V. (2003). Soja: promyshlennaja pererabotka, kormovye dobavki, produkty pitanija [Soybean: industrial processing, feed additives, food]. Kyiv: Nora-Print [in Ukrainian].

Volkohon, V. V. (Ed.). (2015). Mikrobni preparaty v suchasnyh agrarnyh tehnologijah [Microbial preparations in modern agrarian technologies]. Kyiv [in Ukrainian].

Bobro, М. А. (Ed.). (2008). Soja u Shidnomu Lisostepu Ukrai'ny [Soybean in Western Forest-Steppe of Ukraine]. Kharkiv [in Russian].

Altukhova, Т. V. Ponomarov, H. V., & Hynevskyi, N. K. (2004). Gerbitsidy v posevakh soi [Herbicides in soybean crops]. Protection and quarantine of plants, 5, 36−37 [in Russian].

Hutianskyi, R. (2013). Gerbicydy i bul'bochky soi' [Herbitsids and soyabean tubers]. The Ukrainian Farmer, 5, 53−55 [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 179
Завантажень PDF: 155
Опубліковано
2019-10-17
Як цитувати
Григор’єва, О. М., Дімова, С. Б., & Алмаєва, Т. М. (2019). ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОПРЕПАРАТІВ У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ НА ЧОРНОЗЕМІ ЗВИЧАЙНОМУ ВАЖКОСУГЛИНКОВОМУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ. Сільськогосподарська мікробіологія, 29, 46-55. https://doi.org/10.35868/1997-3004.29.46-55

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають