ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗІВНИХ БАКТЕРІЙ У ЧОРНОЗЕМІ ВИЛУЖЕНОМУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ

  • Л.М. Токмакова Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Л.А. Шевченко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • І.В. Ларченко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • О.П. Лепеха Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: фосфор, кукурудза, ступінь рухомості фосфатів, фосфатмобілізувальні бактерії, чорнозем вилужений

Анотація

Мета. Дослідити вплив мікробного препарату Поліміксобактерину на формування популяцій фосфатмобілізівних бактерій і трансформацію сполук фосфору в кореневій зоні рослин кукурудзи за вирощування культури на чорноземі вилуженому.

Методи. Польові, мікробіологічні, біохімічні, агрохімічні, статистичні.

Результати. За використання Поліміксобактерину для бактеризації насіння кукурудзи та обробки вегетуючих рослин у фазі 3–5 листків або 7–9 листків у кореневій зоні зростає чисельність бактерій, які гідролізують органічні фосфати – до 24,2 млн/г ґрунту (у контролі – 15,7 млн/г ґрунту), тих, що розчиняють мінеральні фосфати: кальцію – до 26,0 млн/г ґрунту (у контролі – 10,6 млн/г ґрунту, алюмінію – до 19,5 млн/г ґрунту (у контролі – 10,1 млн/г ґрунту); заліза – до 21,7 млн/г ґрунту (у контролі – 12,1 млн/г ґрунту) та підвищення фосфатазної активності від 2,31 мг Р2О5 до 3,68 мг Р2О5/100 г ґрунту за годину, зростає ступінь рухомості фосфатів залежно від фаз розвитку рослин. При цьому вміст рухомих сполук фосфору в ризосферному ґрунті рослин відносно показників контролю знижується внаслідок інтенсивнішого їх засвоєння рослинами. За бактеризації насіння Поліміксобактерином і застосування водної суспензії препарату для обробки вегетуючих рослин спостерігається зростання вмісту фосфору в листовій масі і зерні кукурудзи та підвищення виносу елементу з урожаєм культури на 44,4 % до показників контролю.

Висновки. У технологіях вирощування кукурудзи бактеризація насіння та поверхнева обробка вегетуючих рослин у фазі 3–5 листків або 7–9 листків мікробним препаратом Поліміксобактерином – стимулятором росту рослин, біоагентом якого є фосфатмобілізівні бактерії Paenibacillus polymyxa KB є ефективним прийомом оптимізації фосфорного живлення рослин і зростання урожайності культури.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Gryffyt, E., Byton, A., Spenser, J, Mitchel, D. (Eds.) (1977). Fosfor v okruzhajushhej srede [Phosphorus in the environment]. Moskva: Myr, 1977 [in Russian].

Cordell, D., Rosemarin, A., Schroder, J. J., Smit, A. L. (2011). Towards global phosphorus security: A systems framework for phosphorus recovery and reuse options. Chemosphere, 84(6), 747–758. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.02.032

Kennedy, A. C. & Smith, K. L. (1995). Soil microbial diversity and the sustainability of agricultural soils. Plant Soil, 170(1), 75–86. https://doi.org/10.1007/BF02183056

Volkogon, V.V. (2015). Mikrobni preparaty v suchasnyx agrarnyx texnologiyax (naukovo-praktychni rekomendaciyi) [Microbial drugs in modern agrarian technologies (scientific and practical recommendations)]. Kyiv: Agrarna nauka [in Ukrainian].

Panwar, J.D.S., Amit Jain (2016). Organic farming and biofertilizers: scope and uses of biofertilizers. India, New Delhi: New India Publishing Agency New Delhi.

Barea, J. M., Azcon-Aguilar C., Azcon, R. (1997). Interaction between mycorrhizal fungi and rhizosphere microorganisms within the context of sustainable soil-plant systems. In A. C. Gange, V. K. Brown (eds.). Multitrophic interactions in terrestrial systems. Oxford: Blackwell Science, 65–77.

Volkogon, V. V. (Ed.). (2010). Eksperymentalna gruntova mikrobiologija : monografija). [Experimental soil microbiology : monograph]. Kyiv: Agrar. Nauka [in Ukrainian].

DSTU 4727–2007 (2008). Jakist gruntu. Vyznachennja ruhomyh spoluk fosforu za metodom Karpinskogo–Zamjatinoi v modyfikacii NNC IGA im. O.N. Sokolovskogo [Ground quality. Determination of mobile compounds of phosphorus by the Karpinsky method – Zamyatinaya in the modification of the NSC IGA named after O.N. Sokolovsky]. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy [in Ukrainian].

Chyrykov, F. V. (1956). Agrohymyja kalyja y fosfora [Agrochemicals of potassium and phosphorus]. Moskva: Gos. yzd. s.-h. lyteraturu [in Russian].

Myshustyn, E. N. (1972). Mykroorganyzmu y produktyvnost zemledelyja [Microorganisms and agricultural productivity]. Moskva: Vusshaja shkola [in Russia].

Andrejuk, K. I., Iutynska, G. O., Antypchuk, A. F. (2001). Funkcionuvannja mikrobnyh cenoziv gruntu v umovah antropogennogo navantazhennja [Functioning of microbial cenosis of soil in conditions of anthropogenic loading]. Kyiv: Oberegy [in Ukrainian].

Hazyev, F. H. (1982). Systemnuj ekologycheskyj analyz fermentatyvnoj aktyvnosty pochv [System ecological analysis of enzymatic activity of soils]. Moskva: Nauka [in Russia].

Dick, W. A., Cheng, L., Wang, P. (2000). Soil acid and alkaline phosphatase activity as pH adjustment indicators. Soil Biology and Biochemistry, 32, 1915–1919.

Melnychuk, D., Melnykov, M., Hofman Dzh. et al. (2004). Jakist gruntiv ta suchasni strategii udobrennja: pidruchnyk. [Soil quality and modern fertilization strategies: textbook]. Kyiv: Aristej [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 120
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2018-07-10
Як цитувати
Токмакова, Л., Шевченко, Л., Ларченко, І., & Лепеха, О. (2018). ЧИСЕЛЬНІСТЬ ФОСФАТМОБІЛІЗІВНИХ БАКТЕРІЙ У ЧОРНОЗЕМІ ВИЛУЖЕНОМУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОСФОРУ В КОРЕНЕВІЙ ЗОНІ РОСЛИН КУКУРУДЗИ ЗА ВПЛИВУ ПОЛІМІКСОБАКТЕРИНУ. Сільськогосподарська мікробіологія, 28, 53-62. https://doi.org/10.35868/1997-3004.28.53-62

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають