ВПЛИВ РЕЧОВИН РІЗНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ДІАЗОТРОФІВ НА НАСІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

  • С. Ф. Козар Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Т. А. Євтушенко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В. М. Нестеренко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: діазотрофи, комплекс хімічних речовин, збереженість, життєздатність, стан спокою.

Анотація

Вивчено вплив вуглеводів, багатоатомних спиртів, сполук білкової природи і натріюхлориду на збереженість діазотрофів на насінні сільськогосподарських культур. Визначенонайбільш перспективні речовини та їх комплекси для підтримання життєздатності азотфіксувальних бактерій. Встановлено, що найбільш ефективними є комплекси хімічних сполук, оскільки за їхньої дії чисельність мікробних клітин на насінні була вищою у порівнянні зіншими варіантами. Отримані результати досліджень можуть бути використані для розробки нових способів підвищення життєздатності корисних ґрунтових мікроорганізмів за їхінтродукції в агроценози.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Біологічний азот / [Патика В. П., Коць С. Я., Волкогон В. В. та ін]; ред. В. П. Патики. ― К. : Світ, 2003. ― 422 с.

Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика : [монографія] / [Волкогон В. В., Надкернична О. В., Ковалевська Т. М. та ін.]; за ред. В. В. Волкогона. ― К.: Аграрна наука, 2006.

— 311 с.

Разнообразие морфотипов покоящихся клеток и условия их образования у Azospirillum brasilense / [Мулюкин А. Л., Сузина Н. Е., Погорелова А. Ю. и др.] // Микробиология. ― 2009. ― Т. 78, № 1. ― С. 42–51.

Hirsch A. M. How rhizobia survive in the absence of a legume host, a stressful world indeed /

A. M. Hirsch // Symbioses and stress: joint ventures in biology. ― Springer, Netherlands, Dordrecht, 2010. ― P. 377–391.

Пат. 39545 Україна, МПК5 С 12 N 1/20, С 05 F 11/08. Штам бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum М-8, який використовують для приготування бактеріального препарату, що підвищує урожайність сої / М. З. Толкачов, В. П. Патика, І. О. Каменєва, Л. Ю. Грітчіна ; заявл. 06.10.2000 ; опубл. 15.06.2001, Бюл. № 5.

Пат. 1806123 СССР, МКИ С 05 F 11/08 C12 N1/20. Штамм бактерий Azospirillum lipoferum для производства удобрений под райграс пастбищный и костец безостый / Волкогон В. В., Мальцева Н. Н., Онищенко Л. И. и др. − № 4916559/13 ; заявл. 05.03.91 ; опубл. 30.03.93., Бюл.

№ 12.

А. с. 1476831 СССР, МКИ4 С 05 F11/08. Консорциум штаммов бактерий Azotobacter chroococcum и Azotobacter vinelandii для производства бактериальных удобрений под кормовую свеклу и капусту / Ю. М. Мочалов, В. И. Канивец. ― № 4086625 / 30-13 ; заявл. 02.07.86 ; опубл. 03.01.1989.

А.С. СССР №1621433 А1С05F11/08, С12№1/20 Штамм бактерий Agrobacterium radiobacter для производства бактериального удобрения под рис и пшеницу / Н.К. Шерстобоев, А.В. Хотянович, В.Ф Патыка. – Заявл. 28.09.88

Теппер Е. З. Практикум по микробиологии : [учебное пособие для вузов] / Теппер Е. З., Шильникова В. К., Переверзєва Г. И.; [ред. Шильниковой В. К.] ; 6-е изд. перераб. и доп. ― М.: Дрофа, 2005. ― 256 с.

Сэги Й. Методы почвенной микробиологии / Й. Сэги [пер. с венг. И. Ф. Куренного; ред. Г. С. Муромцева]. ― М. : Колос, 1983. ― 296 с.


Переглядів анотації: 79
Завантажень PDF: 18 Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Козар, С. Ф., Євтушенко, Т. А., & Нестеренко, В. М. (2017). ВПЛИВ РЕЧОВИН РІЗНОГО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ДІАЗОТРОФІВ НА НАСІННІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Сільськогосподарська мікробіологія, 25, 10-17. https://doi.org/10.35868/1997-3004.25.10-17

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають