АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОПРЕПАРАТІВ У ВУЗЬКОСПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ СІВОЗМІНІ

  • О. М. Бердніков Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • В. В. Волкогон Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Л. В. Потапенко Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • С. Ф. Козар Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: мінеральна та сидерально-мінеральна системи удобрення, кукурудза, соя, мікробні препарати, сівозміна, баланс основних елементів живлення

Анотація

Мета. Визначити параметри надходження органічної речовини та біогенних елементів
з побічною продукцією сільськогосподарських культур за мінеральної та сидеральномінеральної систем удобрення та використання мікробних препаратів. Методи. Польового
досліду, агрохімічні, балансові, статистичні. Результати. В умовах короткоротаційної сівозміни «пшениця озима – проміжний сидерат – кукурудза на зерно – соя – пшениця озима»
визначено вплив мікробних препаратів Біограну (на основі азотфіксувальної бактерії
Azospirillum brasilense 410 та фізіологічно активних речовин) для кукурудзи і Нітро-Легу (на
основі комплексу діазотрофів Bradyrhizobium japonicum і Azospirillum brasilense та полісахариду) для сої на урожайність культур, надходження до ґрунту побічної продукції, баланс
азоту, фосфору і калію залежно від систем удобрення. За використання біопрепаратів надходження до ґрунту побічної продукції кукурудзи зростало на 1,41–2,12 т/га, сої — на 0,51–
0,71 т/га сухої речовини залежно від агрофонів, що з урахуванням коефіцієнтів гуміфікації
може забезпечити поповнення ґрунту гумусом на рівні 0,31–0,47 т/га і 0,12–0,17 т/га відповідно. Баланси азоту і фосфору, як і їхня інтенсивність за мінеральної системи удобрення,
були позитивними. Сидерально-мінеральна система удобрення та передпосівна бактеризація насіння сприяли покращенню показників проти мінеральної системи удобрення. Баланс
калію був слабодефіцитним (від –20,4 до –16,2 кг/га за інтенсивності балансу 78–80 %) за
мінеральної системи удобрення і позитивним за сидерально-мінеральної. Мікробні препарати сприяли підвищенню показників. Додаткове надходження до ґрунту сполук біогенних
елементів забезпечувало зростання урожайності пшениці озимої. За результатами оцінювання показників балансу основних елементів живлення задовільне екологічне врівноваження
створювалося у короткоротаційній сівозміні за сидерально-мінеральної системи удобрення і
передпосівної бактеризації насіння кукурудзи та сої. Висновки. Оцінюючи ефективність
використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, поряд з їх прямою дією на формування урожайності і якість продукції, треба враховувати параметри надходження до орного шару ґрунту органічної речовини і сполук біогенних елементів з побічною продукцією.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Lykov, A. M. (1982). Vosproizvodstvo plodorodija pochv v Nechernozemnoj zone [Reproduction of soil fertility in the Non-Chernozem zone]. Moskva: Rossel'hozizdat [in Russian].

Mazur, G. A. (2008). Vіdtvorennja і reguljuvannja rodjuchostі legkih gruntіv [Reproduction and regulation of light soil fertility]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Sajko, V. F. (2009). Vikoristannja na udobrennja pobіchnoi produkcіi roslinnictva [Use for fertilization of crop by-products]. Zbіrnik naukovih prac' Іnstitutu zemlerobstva UAAN — Collection of scientific works of the Institute of Agriculture of UAAS, 3–9 [in Ukrainian].

Volkogon, V. V. (Ed.). (2006). Mіkrobnі preparati u zemlerobstvі. Teorіja і praktika [Microbial preparations in agriculture. Theory and practice]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Dovban, K. I. (2009). Zelenoe udobrenie v sovremennom zemledelii: voprosy teorii i praktiki [Green fertilizer in modern agriculture: theory and practice]. Minsk: Belorus. Nauka [in Russian].

Kant Gjunter. (1982). Zelenoe udobrenie (nem. translation Kirjushina, B. L.; ed. Loshakova, V. G.). Moskva: Kolos [in Russian].

Beresteckij, O. A. (Ed.). (1984). Biologicheskie osnovy plodorodija pochvy [Biological basis of soil fertility]. Moskva: Kolos [in Russian].

Voznjakovskaja, Ju. M. (1995). Mikrobiologicheskie osnovy jekologicheskoj sistemy zemledelija [Microbiological basis of the ecological system of agriculture]. Agrohimija — Agrochemistry, 5, 115– 125 [in Russian].

Kotljarova, O. G., & Cherenkov, V. V. (1998). Nakoplenie organicheskogo veshhestva sideral'nymi kul'turami i postuplenie pitatel'nyh veshhestv v pochvu pri ih zapashke [The accumulation of organic matter by sideral cultures and the entry of nutrients into the soil when plowed]. Agrohimija — Agrochemistry, 12, 15–19 [in Russian].

Degodjuk, E. G., & Buligіna, S. Ju. (Eds.). (2013). Kul'tura sideracіi [Greening culture]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Mіljutenko, T. B., Sherstoboeva, O. V., Volkogon, V. V., & Berdnіkov, O. M. (2013). Cikl azotu v rizosfernomu gruntі roslin kukurudzi [The nitrogen cycle in the rhizosphere soil of maize plants]. Agroekologіchnij zhurnal — Agroecological journal, 3, 88–95 [in Ukrainian].

Mіljutenko, T. B., Demidov, O. A., & Sherstoboeva, O. V. (2014). Mіgracіja bіogennih elementіv z gruntu za vplivu rіznih sistem udobrennja [Migration of nutrients from the soil under the influence of different fertilizer systems]. Agroekologіchnij zhurnal — Agroecological journal, 1, 60–64 [in Ukrainian].

Volkogon, V. V. (Ed.). (2019). Ekologіchnі aspekti sistem udobrennja sіl's'kogospodars'kih kul'tur [Ecological aspects of crop fertilization systems]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Kim, N., Zabaloy, V. C., Guan, K., & Villamil, M. B. (2020). Do cover crops benefit soil microbiome? A meta-analysis of current research. Soil. Biol. Biochem., 142, 1–14. https://doi.org/10.1016/ j.soilbio.2019.107701

Pat. 103966 UA, МПК C05F11/08, C12N1/20. A method of manufacturing a bacterial preparation for soybean bacterization, Kozar, S. F., Usmanova, T. O., Yevtushenko, T. A., Publ. 10.12.2013 [in Ukrainian].

Dospekhov, B. A. (1985). Metodika polevogo opyta s osnovami statisticheskoy obrabotki rezultatov issledovanii [Methods of field experiment with the basics of statistical processing of research results]. Moskva: Agropromizdat [in Russian].

Baljuk, S. A., Grekov, V. O., Lіsovij, M. V., & Komarista, A. V. (2011). Rozrahunok balansu gumusu і pozhivnih rechovin u zemlerobstvі Ukraini na rіznih rіvnjah upravlіnnja [Calculation of the balance of humus and nutrients in agriculture of Ukraine at different levels of government.]. Harkіv [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 139
Завантажень PDF: 136
Опубліковано
2020-07-07
Як цитувати
Бердніков, О. М., Волкогон, В. В., Потапенко, Л. В., & Козар, С. Ф. (2020). АГРОХІМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БІОПРЕПАРАТІВ У ВУЗЬКОСПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ СІВОЗМІНІ. Сільськогосподарська мікробіологія, 31, 44-50. https://doi.org/10.35868/1997-3004.31.44-50

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>