ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ФОНУ УДОБРЕННЯ

  • О. С. Власюк Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
Ключові слова: пшениця яра, біопрепарати, урожайність, добрива, борошниста роса

Анотація

Мета. Розробити систему удобрення пшениці ярої на основі застосування ефективних
композицій азотофіксувальних і фосфоромобілізувальних бактерій, які сприятимуть зменшенню поширення хвороб та підвищенню продуктивності агроценозів. Методи. Польовий,
підрахунково-ваговий, розрахунковий, математично-статистичний. Результати. Показано
вплив мінеральних добрив, післядії сидерату, обробки насіння біопрепаратами та обприскування посівів препаратом Біокомплекс-БТУ на показники продуктивності та ураження
пшениці ярої борошнистою росою. Встановлено, що передпосівна бактеризація насіння
сприяє збільшенню урожайності на 3,3–12,4 % залежно від біопрепарату та фону удобрення. За дії мінеральних добрив як окремо, так і по фону післядії сидерату, урожайність підвищувалася на 31,7–41,2 % проти варіанту без добрив і без інокуляції. Обробка по листу
пшениці ярої препаратом Біокомплекс-БТУ сприяла підвищенню урожайності на 3,6–7,2 %
залежно від удобрення та передпосівної бактеризації насіння. За інокуляції насіння та обробки посівів біопрепаратами збільшується кількість і довжина продуктивних стебел, зерен у
колосі, хоч використання добрив підвищує означені показники більш суттєво. Висновки. Обробка насіння пшениці бактеріальними препаратами має вищу відсоткову ефективність на
ділянках без добрив, ніж на удобрених, а також у менш сприятливі для росту ярих зернових
культур роки, якщо порівняти з більш сприятливими. Найбільш ефективною є інокуляція насіння препаратом Поліміксобактерин у поєднанні з обробкою посівів Біокомплекс-БТУ, що,
залежно від удобрення, збільшує урожайність культури на 0,54–0,73 т/га. Обробка посівів
препаратом Біокомплекс-БТУ суттєво знижує ураження борошнистою росою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Халеп В. В., Волкогон В. В., Москаленко А. М. Прогнозування удобрювального потенціалу в моделях органічного виробництва. Вісник аграрної науки. 2015. № 8. С. 45–49.

Ярошенко С. С. Вплив мінеральних добрив і біопрепаратів на формування зернової продуктивності пшениці озимої в північному Степу України. Зернові культури. 2018. Т. 2, № 1. С. 245–251. https://doi.org/10.31867/2523-4544/0032

Мікробні препарати у землеробстві. Теорія і практика: монографія / В. В. Волкогон, О. В. Надкернична, Т. М. Ковалевська та ін.; за ред. В. В. Волкогона. Київ : Аграрна наука, 2006. 312 с.

Дерев’янський В. П., Власюк О. С., Малиновська І. М. Ефективність біологічних препаратів та мікроелементів у технології вирощування пшениці ярої. Сільськогосподарська мікробіологія. 2013. № 17. С. 111–118.

Василенко М. Г. Органо-мінеральні добрива і регулятори росту рослин в органічному землеробстві. Вісник аграрної науки. 2017. № 2. С. 11–18. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk2017 02-02

Волкогон В. В., Пиріг О. В., Британ Т. Ю. Спрямованість ґрунтово-мікробіологічних процесів під впливом органічних і мінеральних добрив. Вісник аграрної науки. 2018. № 6. С. 5– 11. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201806-01

Доспехов Б. А. Методика полевого опыта: (С основами статистической обработки результатов исследований). Изд. 4-е, перераб. и доп. Москва : Колос, 1979. 416 с.

Методика Державного сортовипробування сільськогосподарських культур. Методи визначення показників якості рослинної продукції; за ред. Гончара О. М. Київ : Альфа, 2000. Вип. 7. 150 с.

Омелюта В. П., Григорович І. В., Чабан В. С. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур. Київ : Урожай, 1986. 296 с.


Переглядів анотації: 157
Завантажень PDF: 137
Опубліковано
2020-07-07
Як цитувати
Власюк, О. С. (2020). ЕФЕКТИВНІСТЬ МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ФОНУ УДОБРЕННЯ. Сільськогосподарська мікробіологія, 31, 51-56. https://doi.org/10.35868/1997-3004.31.51-56