ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАКТЕРИЗАЦІЇ НУТУ ШТАМОМ MESORHIZOBIUM CICERІ ND-64

  • О. В. Логоша Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Ю. М. Халеп Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
  • Ю. О. Воробей Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН
Ключові слова: біоенергетична ефективність, економічна ефективність, інокуляція, нут, Mesorhizobium ciceri, урожайність

Анотація

Мета. Дослідити вплив інокуляції насіння нуту суспензією штаму Mesorhizobium ciceri
ND-64 на урожайність культури, розрахувати економічну та біоенергетичну ефективність
бактеризації насіння. Методи. Мікробіологічні, польового досліду, економічні, статистичні.
Результати. Показано, що передпосівна інокуляція насіння нуту штамом M. ciceri ND-64 за
вирощування цієї культури в умовах Полісся України сприяла підвищенню ефективності бобово-ризобіального симбіозу. Впродовж трьох років досліджень відзначали підвищення
структурних показників: кількість бобів на рослині — на 15–42 %, насінин з рослини — на
12–32 %, маси насінин з рослини — на 12–37 %, маси 1000 насінин — на 6–9 % щодо позитивного (з інокуляцією референтним штамом M. ciceri Н-12) та абсолютного (без інокуляції)
контролів відповідно. Урожайність нуту сорту Пам’ять зростала на 12,8–26,5 %. Розмір
прибутку за використання для бактеризації насіння бактеріальної суспензії M. ciceri ND-64
із розрахунку на 1 га посівної площі складав 10 795 грн, а рівень рентабельності становив
106,1 %. Окупність кожної гривні додаткових витрат додатковим прибутком становила
19,43 грн за інокуляції M. ciceri Н-12 та 30,88 грн за використання M. ciceri ND-64. При
витратах антропогенної енергії у розмірі 10 479 МДж у варіанті з бактеризацією M. ciceri ND-64 із розрахунку на 1 га посівної площі енерговміст отриманого зерна становив
26 181 МДж, відповідно, коефіцієнт енергетичної ефективності складав 2,50. Додаткові
витрати енергії, пов’язані із застосуванням M. ciceri ND-64, у 16,56 разів окупалися енергією
додаткового урожаю. Висновки. Застосування M. ciceri ND-64 для передпосівної інокуляції
насіння нуту сорту Пам’ять забезпечило підвищення кількості насінин з рослини на 42 %,
маси насінин з рослини на 32 %, маси 1000 насінин на 9 % та зростання врожайності культури на 26,5 % щодо контролю за вирощування культури в зоні Полісся впродовж трьох років досліджень. Економічна та енергетична ефективність застосування передпосівної бактеризації M. ciceri ND-64 за усіма показниками є ефективнішою, якщо порівняти з інокуляцією M. ciceri Н-12.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Cobos M. J., Izquierdo I., Sanz M. A., Tomás A., Gil J., Flores F., Rubio J. Genotype and environment effects on sensory, nutritional, and physical traits in chickpea (Cicer arietinum L.). Spanish journal of agricultural research. 2016. V. 14(4). https://doi.org/10.5424/sjar/2016144-8719

Frias J., Vidal-Valverde C., Sotomayor S., Diaz-Pollan C., Urbano G. Influence of processing on available carbohydrate content and antinutritional factors of chickpeas. European food research and technology. 2000. V. 210. P. 340–345. http://doi.org/ 10.1007/s002170050560

Fierro M., Palmieri D., De Curtis F., Vitullo D., Rubio J., Gil J., Lima G., Millan T. Genetic andagronomic characterization of chickpea landraces for resistance to Fusarium oxysporum f. sp. ciceris. Phytopathologia mediterranea. 2019. V. 58(2). P. 239–248. https://doi.org/10.14601/ Phytopathol_Mediter-10612

Olika E., Abera S., Fikre A. Physicochemical properties and effect of processing methods on mineral composition and antinutritional factors of improved chickpea (Cicer arietinum L.) varieties grown in Ethiopia. International journal of food science. 2019. V. 2019, 7 p. https://doi.org/10.1155/ 2019/9614570

Пасічник С. М. Скринінг зразків нуту з комплексом цінних господарських ознак. Селекція і насінництво. 2018. Вип.113. С. 125–134. http://doi.org/10.30835/2413-7510.2018.134365

Петкевич З. З., Мельніченко Г. В. Нут, сочевиця — перспективні зернобобові культури для вирощування на півдні України. Зрошуване землеробство. 2016. Вип. 65. С. 104–107.

Логоша О. В., Воробей Ю. О., Усманова Т. О. Ефективність бактеризації насіння нуту сорту Скарб новим штамом Mesorhizobium ciceri. Вісник аграрної науки. 2019. Вип. 10. С. 32–36. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk2019010-05

Elias N. V., Herridge D. F. Naturalised populations of mesorhizobia in chickpea (Cicer arietinum L.) cropping soils: effects on nodule occupancy and productivity of commercial chickpea. 2014. Plant and Soil. № 387(1–2). P. 233–249. https://doi.org/10.1007/s11104-014-2298-z

Каленська С. М., Новицька Н. В., Барзо І. Т. Економічна ефективність вирощування нуту в умовах Правобережного Лісостепу України. 2014. Молодий вчений. № 10(13). С. 18–20.

Дідович С. В. Формування та функціонування симбіозу Mesorhizobium ciceri – Cicer arietinum в агроценозах південного Степу України: автореф. дис. … канд. с.-г. наук / Інститут сільськогосподарської мікробіології УААН, Чернігів, 2007.

Штам бульбочкових бактерій Mesorhizobium ciceri Н-12, активний симбіотичний азотфіксатор, який використовують для приготування бактеріального препарату, що підвищує врожайність нуту: пат. 17664 Україна. МПК С12N 1/00, С12P 1/04, М. З. Толкачов, С. В. Дідович, І. О. Каменєва; заявник і патентовласник: Південний філіал Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН; заявл. 13.03.06; опубл. 16.10.06, Бюл. № 10.

Штам бульбочкових бактерій Mesorhizobium ciceri ND-64 (IMB-7835) для одержання бактеріального препарату під нут: пат. 141783 Україна. МПК С12N 1/02, С05F 11/08, О. В. Логоша, Ю. О. Воробей, Т. О. Усманова; заявник і патентовласник: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України; заявл. 21.10.2019; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8.

Трибель С. О., Сігарьова Д. Д., Секун М. П., Іващенко О. О. та ін. Методика випробування і застосування пестицидів / За ред. С. О. Трибеля. К. : Світ, 2001. 448 с.

Определение экономической эффективности в земледелии и животноводстве разработок по сельскохозяйственной микробиологии. Методические рекомендации. Ч. : УкрНИИСХМ УААН, 1991. 98 с.

Бушулян О. В., Січкар О. І. Сучасна технологія вирощування нуту. Методичні рекомендації. Одеса : СГІ-НЦНС, 2011. 32 с.

Бушулян О. В., Січкар О. І., Бабаянц О. В. Сучасна інтегрована система захисту посівів нуту. Методичні рекомендації. Одеса : СГІНЦНС, 2017. 26 с.

Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві: теорія, методологія, практика. Т. 1 Теорія ціноутворення та технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур / За ред. П. Т. Саблука, Ю. Ф. Мельника, М. В. Зубця, В. Я. Месель-Веселяка. К., 2008. 698 с.

Ціноутворення та нормативні витрати в сільському господарстві: теорія, методологія, практика. Т. 2 Нормативна собівартість і ціни на сільськогосподарську продукцію / За ред. П. Т. Саблука, Ю. Ф. Мельника, М. В. Зубця, В. Я. Месель-Веселяка. К., 2008. 650 с.

Тараріко Ю. О., Несмашна О. М., Глущенко Л. Д. Біоенергетична оцінка сільськогосподарського виробництва. К. : Аграрна наука, 2005. 200 с.

Методика биоэнергетической оценки технологий производства продукции растениеводства / Под ред. Е. И. Базарова, Е. В. Глинки. М., 1983. 45 с.


Переглядів анотації: 133
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2020-07-07
Як цитувати
Логоша, О. В., Халеп, Ю. М., & Воробей, Ю. О. (2020). ЕКОНОМІЧНА ТА БІОЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БАКТЕРИЗАЦІЇ НУТУ ШТАМОМ MESORHIZOBIUM CICERІ ND-64. Сільськогосподарська мікробіологія, 31, 64-71. https://doi.org/10.35868/1997-3004.31.64-71

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають