(1)
Л. В. , П.; Н. І. , Г. ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ. AM 2021, 34, 53-60.