Л. В. , П., & Н. І. , Г. (2021). ВПЛИВ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ ТА МІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЖИВНОГО РЕЖИМУ ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ. Сільськогосподарська мікробіологія, 34, 53-60. https://doi.org/10.35868/1997-3004.34.53-60